Eesti Keskerakonna Rae osakond
Vallaga seotud esitlusi-ettekandeid
      

Elanikke Rae vallas ja Eesti linnades 2008.a. lõpus

Ettevõtlusest valdade ja linnade päevadel 2008

Korraldatud jäätmeveole üleminek. ettekanne Tartus 2006

Rae vabaajakeskuse (ringrada+suusatunnel) loomise initsiatiivgrupi sissejuhatav koosolek 18.01.2007

Kohtumine maavalitsuse esindajatega lasteaedade teemal 15.01.2008

Kohtumine Kalevi esindajatega 08.03.2006

Regionaalministri külaskäik 14.11.2007

Üldplaneeringu avalik arutelu 14.09.2006

Valglinnastumine

Elveso rahvakoosolek

Rahvastikust graafikuid

e-demokraatia