Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Ajaloost
Ajaloost
      

Valla vanuse arvestamise ümber on käinud pidevalt vaidlusi. Siinkohal esitan need materjalid, millele täna toetume

Seadlus, millega taastati Rae valla nimi ja õigused

Rae valla 142. sünnipäevaks www.raekodanik.ee avalehel kirjutatud õnnitlus valla elanikele

Jüri kiriku ajaloost

2008.a. remonditi Jüri kiriku katust, vahetati rist ja muuhulgas avati ristimunas olnud konteiner. Konteinerisse asetati tänast ajakirjandust, raha, kuid ka sõnumid tulevikku. Sõnumeid oli kaks - Jüri kirikuõpetaja Tanel Otsa kirjutatud ja vallavanema koostatu. Lisaks pandi tagasi ka 04.11.1923 kirjutatud sõnum, mis oli munas

Lehmja tammikust M.Remmel

Lühike ülevaade Kurna mõisast ja Üksiku Rüütli saamisest

Heino Jalakas on kirjutanud 22.09.1944.a. toimunud Vaskjala lahingust, kus püüti takistada venelaste jõudmist Tallinna

Jüri brandist. 2005 aastal jõudsime olukorda, kus traditsioonilistest Jüripäeva üritustest ei soovitud enam osa võtta. Oli vaja midagi muuta. Seetõttu sai kokku kutsutud ajurünnak, mille kokkuvõtet võib lugeda siin. Selle ajurünnaku järgselt pidid osalejad oma mõtted paberile panema. Paraku juhtus nagu ikka - juttu jätkub kauemaks, kuid paberile panekuni jõudis vaid Margus Abel. Tema lugu on siin

2011 tundub, et oleme jälle jõudnud sinnani, et Jüripäev hakkab meie brandiüritusena maha käima. Sellele viitavad kommentaarid http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2558&sw=jüripäev

Erinevus 2005 aastaga on see, et täna on meil võrratud spordirajatised nii Kirikumõisapargi kui spordikeskuse näol, ka korras Kultuurikeskus. Ajalehes on ka lehekülje pikkune Jüripäeva üritustele pühendatud ajakava, kuid osavõtt on ääretult kesine.