Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Toetused Rae vallas
Toetused Rae vallas
      

Rae vallas on ikka toetatud oma kodanikke enam kui seadused seda ette näevad. Ajakirjanduse andmetel on Rae vald üks enim toetusi maksev Harjumaa omavalitsus. Nimekiri toetustest on siin

2010 lisandus mõttetu raha tuulde loopiv mudilasetoetus, mida reformarid suure suuga lubasid, kuid mille maksmisele erinevaid taksitusi veeretasid. Väike looke