Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Probleemsed arendajad ja arendused Rae vallas
Probleemsed arendajad ja arendused Rae vallas
      

 Siin lehel vaatame lähemalt arendusalasid, kus johtuvalt arendaja leigele suhtumisele on tekkinud probleemid. Huvitav on tähelepanek, et arendajalt petta saanud elanikud asuvad iseenesest mõistetavalt seisukohale, et kui nemad on saanud petta, siis peab kindlasti kohalik omavalitsus asuma nende õnnetust likvideerima. See on kummaline ja kirjutasin selle kohta pisikese mõtiskluse.

1. Agenor ja tema tegemised

Äripäeva ajakirjaniku poolt saadetud Teppo jutuke ja minu kommentaar 25.08

Agenori leping

Planeerimis- ja ehitustegevusest ja Rae valla haldussuutlikkusest

Agenor ja dp kohustused

Vastasseis viib edasi?

Agenori omanike stiilinäide 

2. Loopere arendusala

Arendajaks oli V.-J. Lips, kes sai maad "võileiva hinna" eest, võttis suurelt ette, kogemust ei omanud, müüs krunte tulevastele omanikele, kuid ei osanud ette näha kulutusi, mis tekivad tulevikus ja seega ka ei arvestanud nende kulutuste tegemisega oma äriplaanis. Ilmselt ei osanud üldse äriplaani koostada, sest lõpetas ta sellega, et võttis laenu BIG-ilt ning ei tulnud selle teenendamisega toime. 2007/2008.a. oli sisiulises pankrotis, kuid pankrotiotsust veel pole. Loe ka seda. Juhtuski nii, et saamatusest kannatasid kõige enam inimesed, kes sellesse piirkonda elamise muretsenud - kommunikatsioonidel ei olnud ei ehituslubasid ega kasutuslubasid, inimesed elasid aga juba majades. Arendaja pani inimesed fakti ette - ostke olemasolev lahendus välja ja läheme rahulikult laiali, vastasel juhul müün kolmandale isikule ja siis vaadake kuidas saate. Inimesed moodustasid MTÜ ja ostsid poolelioleva lahenduse välja. Kõik inimesed ei olnud nõus MTÜ-s osalema ja täiendavaid kulutusi kommunikatsioonidesse tegema - nad olid ju ostnud krundid, millele liitumised tagatud. Tekkisid konfliktid arendusalal. Olukorrast ülevaate saamiseks-andmiseks toimus 2008.a. sügisel vallamajas koosolek.

Tegin seal seisukorrast ühtlase ülevaate saamiseks sellise ettekande.

Koosolekul oli ka jutuks, et vald aitab 2009.a. mingis osas rahastada arendusala ja olemasoleva ühiskanalisatsiooni vahelise trassi ehitust. Tingimus oli, et suurem osa elanikest peab end aasta lõpuks registreerima Rae valla kodanikuks. Vallal oli eelarves see abi ette nähtud. Summadest ei olnud võimalik rääkida enne ehitusmaksumuse teada saamist. Kahjuks juhtus nii, et riik kärpis tulumaksueraldisi ja keelas ka laenude võtmise kohalikele omavalitsustele ning see purustas ka võimaluse abi andmiseks 2009.a. Kuid sellele vaatamata vald kaasrahastas Loopere elamualani viiva tee remondi.

3. Loopealse arendusala

Siin on arendaja olemas. Põhiline probleem jällegi kanalisatsioonilahendus. Arendusalal 2 etappi. Vanemas on dp-kohaselt lubatud lokaalne lahendus. Uuemal ei ole lubatud. Kohustus ühineda Peetri küla ühiskanalisatsiooniga. Vaidlus ongi teemal, kes peaks selle vahepealse jupi rajamise eest maksma. On toimunud koosolekuid vallas. Ühel esimesel ühiskoosolekul, kus osalesid nii arendaja kui ka elanike esindused, tegin ka sellise ettekande. On ka fikseeritud kohtumise käik ja tulemus protokollis.

4. Künnapuu arendusala

Olukord analoogne teistega, kus probleemid. Ikka rajamata teed, valgustus, jamad veevarustusega. Sellel alal on pingeid kruvinud veevarustuse teema. Lisaks on siin tegemist päris unikaalse juhtumiga - arendaja oma ülbuses (rumaluses?) on teinud pretsedendi ja lasknud ka kohtuniku varbale. Nimelt soovis arendaja sulgeda elanikele vee enne 2007.a. jõule. Vald aitas elanikel kohtuasja ettevalmistada, selle tulemusena pandi kohtu poolt vee sulgemisele tõkend peale, kuid ca pool aastat hiljem sulges arendaja vee ikkagi.

Ka selle arendusala elanikega on olnud vallas kohtumisi juba alates 2007.a. lõpust. Esitan siingi protokolle ja oma esitluse 2008.a. sügisest.Protokollid siin 1 ja 2 ja 3

13.09.2011 istungil esitasin arupärimise, et saada teada arengutest arendaja kohustuste täitmise osas. Sain ka oma arupärimisele vastuse (27.09), millest nähtub, et Künnapuuga ilmselt hakkavad probleemid mingeid lahendusi leidma. Kahjuks selgus 2013, et lahendus, mis leiti oli vallale ootamatult kahjulik. Kirjutasin sellest kokkuvõtte

19.03 istungil sai sisse antud selline arupärimine. sellele saabus vastus 25.03 Saatsin veel ühe küsimuse, sest väga arusaamatu on siiski see asjaolu, et mille alusel ja kes esindas ELVESOt

5. Suurekivi arendusala

Siingi on probleemi põhiolemus ikka erinevates tehnilise infrastruktuuri lahenduste poolikuses. Põhilised probleemid on suurveeaegsed uputused, teede ja tänavalgustuse puudumine. Alal on küll rajatud kitsad (3m) asfalteeritud rajad, kuid detailplaneeringule need ei vasta, kasutusluba neile pole ka väljastatud ja seega juriidiliselt võttes neid pole olemas. Tänavavalgustus puudub ka reaalselt. Sadevee ärajuhtimisega suured probleemid. 2008.a. suvest on vald püüdnud ka elanikke aidata. On jõutud tulemuseni sadevee eelvoolu puhastamise osas ja see ka töötas. On laiendatud ühte tänavajuppi, kuid pole rajatud kõnniteed. Tänavavalgustuse osas on võetud pakkumine, kuid tööni pole jõutud. Tänavavalgustuse pidavat ostu-müügilepingute kohaselt maksma täiendavalt elanikud (ei oska kommenteerida, sest neid lepinguid nähtud pole).

Huvitav on seegi, et alal elavad ühe arendusfirma, OÜ Suurekivi Kinnisvara, mitmed omanikud. Firmat püütakse kohususest vabanemiseks kantida pankrotti. Ala arendamisega on alguses olnud seotud ka mitme arendusprojektiga, mis näivad ajakirjanikele kahtlasena, avalikkuse ette toodud mees, kellel nimeks Sulo Nigul, kuid tundub, et ta on oma kohustused OÜ-le Suurekivi Kinnisvara üleandnud.

On siingi kohtumisi olnud ja neidki on protokollitud. Siin nad on 1, 2 ja 3

Lisaks esitan Rae Vallavalitsuse kirja ühele arendajale (OÜ Magister Morum), vastuse sellele ning ka teate, millest saame lugeda, et OÜ Suurekivi Kinnisvara pankrotti minna tahab. Suurekivi arendusala temaatikast on olnud arutelusid ka meedias. Paar näidet

Kuivõrd asjad ei paranenud ja arendajad ei suvatsenud oma kohustusi täitma hakata, siis jaanuaris 2009 esitas Rae vald arendajate vastu hagiavalduse kohtusse. Kohtumäärus.

21.03.2009.a. tee sulgemine ja arendaja esindaja e-kiri .Lisaks eelnevale kirjutasin ka ühe kokkuvõtliku loo tee rajamise ja sulgemise teemadel. Lisan siia ka ühe arendaja ja kliendi vahel sõlmitud lepingust näite detsembrist 2004 ja temaatilised väljavõtted teisest lepingust, mis sõlmitud juunis 2003.

Arendaja sulges oma ehitusjärgus tee siiski. Ta teeb ka näo nagu võitleks ta inimeste eest, ilmselt soovib ta suunata inimeste tähelepanu endast ja oma kohustustest eemale. Selline käitumine on variserlik, kuid kui ta suudab oma kliendid ära petta, siis on need kliendid seda väärt. Samas ei saa vald sulgemise aktis toimunud möödalaskmistele läbi sõrmede vaadata ja seepärast saadeti arendajale ka järgmine kiri. Siit nähtub, et arendajal on aega 09.aprillini oma vead parandada. Kuna selles kirjas viidatakse ka sellele, et andes teemaa üle MTÜ-le, jäävad kohustused valla ees ikka arendajatele juhul kui nad kohustusi üle ei anna.

Suurekivi arendusleping

Tangsoo (arendaja) püüab jätta muljet, et tema on süüst puhas, ta on nii rumal, et esineb oma väidetega ka kaamera ees http://www.youtube.com/watch?v=JuXm5loyJ9g ja sealjuures süüdistab ka mind, siis see ajendas mind ka veel ühe väikese jutu kirjutama, kus näitan, et just Tangsoo on rängalt ja pidevalt seadust rikkunud, petnud nii valda kui oma kliente. Lisaks panen siia ka projekteerimistingimused.

Juristi seisukoht

Tänapäeva noored iseseisvat elu alustavad inimesed on õppinud nõudma. Nii ka Suurekivi teede sulgemisega seonduvas teemas, mis oli arutlusel foorumilehel www.raekodanik.ee. Aga ka varem olen täheldanud, kuidas nõutakse näiteks kõnniteid, teede ehitust ja palju muud kuni selleni välja, et iga lumhelves, mis taevast kukub, tuleb kinni püüda ja lumesulamisel või paduvihma korral peab olema keegi valves, et loigud kiiresti kaotada. Huvitav on see, et kui tehakse otsus käia välja raha ja soetada endale elamine, siis ei suvatseta elementaarseidki kontrolle läbi viia. Kahjuks on see suhtumine väga levinud.

Sirvisin kodus vanu pilte ja leidsin ühe ca 24 aasta taguse pildi, kui olin ise oma pereelu alguses ja õppisin EPA-s. Elasin Tartu võrdlemisi südalinnas. Allolevalt pildilt on näha, et südalinna tänaval pole korralikku kõnniteed, lombid on maas jne. Ka asfalti polnud. Inimesed olid ainult teistsuguse suhtumisega. Keegi ei vingunud raskuste puhul, püüti elada ja elamisest rõõmu tunda. Sellise suhtumise - elust rõõmu tunda - võiksid tänased noored endale ka ligi lasta

6. Andrekse arendusala

Jüri külje all asuv arendusala, mille lugu on kahtlane juba erastamisest alates. Ala on erastatud ühe talu juurde ja koheselt on toimunud jagamine. Spekuleerima ei hakka, see pole ka minu asi teha.

Samas rääkides reaalse arendamise küsimustest, siis siin on arendaja Torm Projekt käitunud seamoodi nii valla kui ka elanikega. Siiani on rajamata teed, kanalisatsioon, sadeveeärastuse lahendused, tänavavalgustus jne. Kruntide müümisel valetati ostjatele. Valda peteti sellega, et detailplaneeringu otsuse tegemise eel lepiti arendajaga kokku (fikseeriti ka volikogu protokollis), et enne ühiskanalisatsiooni ühendamist Jüri kanalisatsiooniga ei rajata üle 30 eluaseme. See lubadus ununes kohe. Selle arendajaga on vald ka kohut käimas. Siin on näha, et kirjalik lubadus mitte üle 30 maja ehituseks lube taotleda anti. Miks see lubadus ei jõudnud valla ja arendaja vahelisse leppesse ja mis juhtus seetõttu, siit saab lugeda sellest kokkuvõttest.

Samas on elanikud loomulikult nördinud. Nördimust püütakse kanaliseerida valla kraesse. On selgelt näha abikäsi, kes "aitavad" inimestel silmi avada. Tagajärjeks on ähvardused, et registreerime end välja jne. Usun, et siingi taga on näha provokaatori kindlat kätt. Kirjutasin ühe loo maksude laekumisest ja kuludest.

Ja lisaks panin kokku ühe väikese statistilise ülevaate, mis tõestab, et Andrekse elanikud saavad olulist osa valla eelarvest ja seega on eriti ebaeetiline ähvardada registrist lahkumisega

27.04.2009.a. saabus pikalt oodatud kohtuotsus

Analoogseid teemasid ka teistes omavalitsustes, ühe sellise näitega saab tutvuda siin http://www.parnupostimees.ee/?id=141941

Ettekanne Karla küla koosolekul 29.09.2009

Kuidas IRL hääli kogus

Elanike esindaja vastus valla poolt pakutud alternatividele (17.11.2009)

09.03.2010 arupärimine Andrekse teemadel.

Veel üks kokkuvõte

Järgnevalt lisan siia ka mõned meilivahetused:

2009 oktoobri alguses

2009 oktoobris vahetult enne valimisi

17.11.2009 R.Otsa e-kiri, milles aktsepteeritakse valla poolt tehtud ettepanekutest II alternatiivi

Valla ametlik vastus 09.03.2010 esitatud arupärimisele. http://www.raivouukkivi.ee/files/File/1250%20vastus%20Andrekse%20kohta%201803%20(3).pdf Suhteliselt pinnapealne, millest saame täpse vastuse vaid teede ja valgustuse rajamiseks. Huvitav on seisukoht, mis antud kanalisatsiooni lisatööde maksumuse kohta (ca 600 000), samas pole vastavaid uuringuid veel tehtudki(!). Eriti huvitav on saada teada, et ELVESO pole isegi proovinud elanikega ajutisi lepinguid sõlmida (kuigi kõik vajalikud kaardistused on ammu tehtud) ja nii pumbatakse Andreksesse vett ca 1000 kantmeetrit kuus ja kogu see vesi makstakse kinni teiste ELVESO tarbijate poolt. Võlg on kasvanud juba 300 000 kroonini.

Veel hullem on aga teada saada suhtumine, et valda ei huvita üldse, kes ja kuidas heitveega tegeleb. Sisutust vastusest johtuvalt tegin täiendava arupärimise

Sellelegi arupärimisele sain suht sisutühja vastuse, pealegi on sealt loetav otsene valetamine abivallavanema poolt. Ei jäänud üle muud, kui panna teine täiendav arupärimine teele. Selles teises täiendavas arupärimises viitasin vastaja ebakompetentsusele ja ka kirja koostaja valelikkusele. Samas kontrollisin ka vastuses toodud infot, küsides täpsustusi nii elanikelt kui ka valla esindajalt, kes esindas valda antud küsimuses ajal mil ma ise veel vallajuhina töötasin. Kokkuvõte kirjavahetusest on siin.

Samas vallavalitsus venitas oma vastusega minu teisele täiendavale arupärimisele (tähtaeg 16.04.2010). Selle asemel otsustas vallavanem volikogu liikmele kohta kätte näidata 13.04 toimunud volikogu istungil. Ta esines sellise pöördumisega. (eks tema soov oli mind mõnitada volikogu ees, kahjuks see tal luhtus, sest ma ei saanud osaleda istungil, sest olin samal ajal Brüsselis) Nõmedamat kirjatükki annab välja mõtelda ja selline tegutsemine iseloomustab vennikese mentaalseid võimeid või näitab, et ta on närvis ja kaotamas tasakaalu. Kirjutasin selle peale kolleegidele volikogus pöördumise, milles näitasin neile, et vallavanema kirjutis on sõnaselge möga. Minu pöördumisega saab tutvuda siin. Selles pöördumises viitasin ka, et kui minu arupärimistele ei vastata sisuliselt ega ka õigeaegselt, siis ei jää ka muud üle kui hakata vastuseid otsima (volikogu liikme õigusi kaitsma) läbi järelevalve institutsioonide. See ei ole kindlasti mõeldud ähvardusena vaid pigem konstanteeringuna. Volikogu liige peab saama seista oma valijate eest. 

Teisele täiendavale arupärimisele saabus vastus meilitsi 19.04, seega 3 päeva hiljem kui seadusega ette nähtud. Vastus on siin.

Lugedes seda kirjatükki näeme jällegi, et vastaja on saamatu. Ilmselt ei ole mõtet seda mängu jätkata, sest ega siit rohkem infot ei anta - ametnik, kes on pandud arenduse ja ehituse eest vastutama, ei oma vähimatki ettekujutust sellest alast ja seega on arusaadav, et ta läheb närviliseks ja kaotab kontrolli ning sellest johtuvalt keskendub oma vastustes volikogu liikme korrale kutsumisele. Kahju küll, kuid tundub, et mees ei saa oma tööga hakkama. Kirjutasin talle veel ühe kirjakese. See aga ei tähenda, et ma ei jälgiks arenguid ka edaspidi.

Mis siis sellest asjast edasi on saanud? Kuulsin, et vald on võtnud uue adv.büroo endale teemat konsulteerima. Eelmine olla saamatu. Sain ka teada, et elanikega toimus kohtumine, kus advokaat presenteeris oma suure töö tulemit. Lähemal silmitsemisel selgub, et ta on selle suuresti maha viksinud eelmise vallavalitsuse ettepanekutest. Pole paha, tema saab selle eest ju makstud! Aga, et igaüks võiks selles veenduda, siis panin selle asja ka lühidalt kirja.

21.12.2010 volikogus esitasin uuesti arupärimise. Vastuse sellele sain 05.01.2011 Siit on selgelt näha, et suurt midagi ei ole juhtunud ja suured lubadused kiireks probleemilahenduseks on kadunud. Käiakse täpselt selle stsenaariumi järgi, mille koostasin 2009.

13.09.2011 istungil esitasin järjekordse arupärimise, et saada vastuseid eelmises vastuses vastamata küsimustele. 27.09 sain sellele vastuse, millest saab järeldada, et

  • läheb lahti kanalisatsioonitrasside korrastamiseks, korrastamine makstakse kinni liitumistasuga(?)
  • arendaja ei ole asunud täitma kohtuotsust ja teed/valgustus siiani rajamata.

Kuivõrd aega oli läinud, siis oli vaja jälle küsida, et kuidas Andrekse rindel läheb. Nii saigi 17.04 küsimusi esitatud. Sain ka hilinenud vastuse, kuid midagi siiski. Üks, mida vastusest saab välja lugeda on tõsiasi, et külmalt on jäetud esimesele küsimusele vastamata ja pole seda tegevust ka mitte põhjendatud ja teine tähelepanek - Toomet (IRL-i liige) on selgelt distantseerunud IRL-i tegelaste valimiseelsetest lubadustest võimule tulles Andrekse temaatika esmajärjekorras lahendada. 17.04.2012 istungil esitatud arupärimine. Vastus sellele. Kohtuasjast. Vallavalitsuse korraldus. Kirjutasin sellest ka väikese kokkuvõtte.

 

7. Kopli küla arendused - Kingu, Kristjani ja Linnu tee 7 arendusala

Üks vanemaid vaidlusi. Jällegi võib asuda seisukohale, et planeerigu tekkimine ei ole algusest peale loogiline. Liidetud on kolme arendaja alad üheks dp-ks ja sealt ka probleemid on alguse saanud. Ka kohustuste jaotus valla ja arendajate vahel on kummaline. Sarnaselt eelnevale ei saa mina mingeid seisukohti nende asjade tagamaades võtta, selles arusaamiseks tuleb küsida inimestelt, kes siis lepinguid ette valmistas. Küll aga saan väita, et tegemist on selge pahatahtlikkusega kolmest arendajast kahe puhul. Üks neist, nimega Peeter Raantse, on selgelt kavaldanud üle ka oma kaaslased. Hullem on aga see, et arendajad pole näinud ette kõiki kohustusi kruntide müümisel ja seega on neil nüüd näpud põhjas. Kõige halvemini mõjub see aga alal elavatele inimestele - kanalisatsioon puudub, vett saavad ei tea kust, sadeveekanalisatsioon ei tööta, teed lõpetamata, valgustust pole, suuremal osal majadel puudub ka kasutusluba. Seega kui seal juhtub toimuma mingi katastroof - näiteks tulekahju, siis usun, et kannatavad ikkagi elanikud, kes elavad kasutusloata majades. Vald on alates 2004.a püüdnud arendajatega asju ajada, kuid kokkulepeteni jõuti vaid ühega kolmest. Ettepanek kirjutada lisakokkulepe tehti kõigile kolmele, kuid vaid üks neist kirjutas selle ka alla. Selle osaga dp-st sai ka edasi minna. Lisakokkulepe oli selline. Mitmetel kordadel kohtuti nii arendajatega, kui alale juba elama asunud elanikega. Kohtumised leidsid aset küll elanike, külavanema või valla initsiatiivil. Viimane neist 2009 sügisel. Ühe arendajate ja vee-ettevõtja esindajatega toimunud koosoleku protokoll nt oli niisugune.

2009 augustis saatis külavanem sellise kirja ja sai sellise vastuse

Vald on omalt poolt organiseerinud puurkaevpumpla rajamise, Päikese tn ehituse, kanalisatsiooni eelvoolu rajamise Loole. Ka on aastaid makstud sadevee ülepumpamise kulusid.

8. Vana-Tõnikse ja Oja. Ettekanne avalikul arutelul pärast seda arutelu muudeti dp-d, telliti dendroloogiline uuring. Viimane variant dp-st on selline - seletuskiri ja krundijaotusplaan

2009 a oktoobris andsid toonase opositsiooni esindajad sisse eelnõu konkreetsele DP-le keskkonnamõjude hindamise läbi viimiseks. Eelnõu anti sisse veel eelmise volikogu koosseisu lõpuaegadel ja tänu valimistele jõudis ta volikogus otsustamiseni alles 08.12.2009. Otsus oli, et keskkonnamõjusid ei ole vaja eraldi hinnata. Selle otsuse tegemise ajal ei olnud paraku veel otsustajatele teada, et keskkonnaamet on antud teemal ühe kirja saatnud. Kiri ise on siin. Seega olid olud muutunud ja tuli arvestada ka selles kirjas toodut. See oli ka põhjuseks miks algatasime uuesti eelnõu keskkonnamõjude hindamise läbi viimiseks. Vallavalitsuse seisukoht oli meie eelnõule oli, et pole vaja mingit mõjude hindamist, et dendroloogiline hindamine on tehtud ja sellest on küllalt. Kui seda dendroloogilist dokumenti tähelepanelikult lugeda, siis võib näha püstitatud lähteülesannet tellija (planeerija) poolt. Aruandes keskendutakse haljastusväärtusele ja sellest johtuvale momendil piirkonnas kasvava säilitamisele. Keskkonnaamet aga vaatab teemat sootuks teisest vaatenurgast - rohevõrgustiku kompensatsioonialana, mida ei peaks üldse puutuma! Seega andsid dendroloogia tegijad just vastuse tellija poolt antud küsimusele ja mitte keskkonnahoiu teemale. 

Algatatud eelnõu oli arutusel 03.05.2010 toimunud keskkonnakomisjoni koosolekul. Kuna koosoleku ajaks oli ette nähtud vaid pool tundi, siis operatiivsema arutelu vajadust arvestades koostasin veel ühe kirjakese, milles selgitasin täiendavalt oma mõtteid keskkonnamõjude hindamise vajalikkuse kohta. Koomiline oli koosolekul see, et vallavalitsuse seisukohta pandi ette kandma Toomet, kes ise Aaviku küla külavanem ja kes oli eestkõneleja selle planeeringu vajaduse kohalt üldse. Tema sõnul on elanikud kõik planeeringuga nõus ja vanad olijad isegi soovivad palavalt seda planeeringut, et saada kanalisatsiooni. Seega mehe positsioon on 180 kraadi muutunud. Eriti krapsakas oli Kasemaa, kes muudkui soigus, et hääletame ja hääletame, et mis siin arutada dendroloogia tehtud, maavanem on asunud seisukohale, et pole vaja mõjusid hinnata jne. Eriti rõhuti maavanema seisukohale. Peatuks sellel siis pikemalt. Maavanema kirjast on läbi nähtav, et tegemist on erakonnakaaslaste kokkuleppega. Miks? Sest eelnevalt on maavanem asunud seisukohale, et mõjude hindamine tuleb teha. Seda siis tuginedes Rae valla enda strateegilistele dokumentidele. Kui lugeda maavanema viimast kirja, milles "ta asus seisukohale", et enam ei ole vaja mingit hindamist, siis juhin tähelepanu kirja osale, millega maavanem lükkas vastutuse endalt ära - ta toetus otsuse tegemisel valla kirjale! Vald oma kirjaga "unustas" aga esitada ka keskkonnaameti seisukoha. Ja maavanem tegi otsuse. Hiljem kui asi peakski minema kuumaks, siis saab maavanem öelda, et vald vassisi. Tüüpiline JOKK-käitumine. Ja kui nüüd võrrelda, et kumba seisukohta peaks rohkem arvestama, kas:

  • spetsialisti ehk keskkonnaameti oma või
  • omavalitsuse poolt manipuleeritud erapooliku maavanema oma,

siis minu seisukoht on küll ühene. Spetsialist peab olema primaarne.

Need erinevad käitumised kokku näitasid, et suur isa oli käsu andnud ja asi oli koalitsiooni poolt otsustatud. Koosolekul pärast minu selgitusi, et keskkonnaga ei mängita ja et üks hinnang veel võib pikendada selle dp menetlust mitte rohkem kui 0,5 aastat, kuid puude lageraie toob kahju, mida ei korva 100 aastaga, oli näha, et ega need käed nii väga tõusta ei tahtnud, kuid distsipliin sai võitu. Ilmselt läheb ka volikogus nii. Seega on oodata järjekordset "erandit" ÜP-s kokkulepitust ja seda vaid tänu asjaolule, et vallavanem isiklikult on antud planeeringust sügavalt huvitatud (nt eravanadekodu rajamine selle planeeringu mahus ja selle teenuse müümine vallale vms - vt dp seletuskiri lk 4).

Keskkonnakomisjonis sai ka nalja. Nimelt komisjoni liige Priit Põldmäe võttis sõna ja arvas, et volikogu ei tohiks käituda tuulelipuna, et kui juba detsembris ei toetatud mõjude algatamist, siis peaks jääma endale kindlaks. Nõustusin temaga, kuid lisasin, et volikogu peab alati jälgima ka nn mõistlikkuse printsiipi ja asja suutma ümber vaadata juhul kui ilmneb mõni uus asjaolu. Nii nagu antud asjas täna. Samas märkisin, et volikogu liige ei tohiks ka käituda tuulelipuna. Tõin näiteks Põldmäe enda - detsembris oli ta ise vastava eelnõu algataja ja toetaja, seega ei tohiks ta täna olla tuulelipuna (tuuleks on vallavanem?) oma seisukohta muutev??

Koosolekul soovitasin Aaviku külavanemal anda sisse lahkumispalve külavanema ametist. Tegin seda muide Aaviku küla elanikuna. 

9. Suuresta külas Suuremetsa detailplaneering.

Analoogia eelmisega silmnähtav. Tegemist valla juhtkonna sõpuskonna äriga, välistatud pole ka vallajuhtide osavõtt. Olgu kuidas on, aga kombineerimist on siingi olnud piisavalt. Tähtis on teada, et sellest kombineerimisest kaotab nii keskkond kui valla elanikud üldiselt. Aga volikogu enamus otsustas tuimalt oma käskijaid toetada ja seega pole siin ka midagi teha - kaudselt saabki öelda, et rahvaasemikud Rae valla võimu juures avaldasid oma valijate tahet ja see ongi demokraatia. Panin ühe ülevaate ka kokku, mis näitab kenasti kuidas JOKK skeem töötas.

10. Veesaare Lepasaare planeering - SELVER  põhijoonis