Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Suhtlemisest kinnisvaraarendajatega Harju maakonnas
Suhtlemisest kinnisvaraarendajatega Harju maakonnas
      

 

12.02.2009.a. tegin planeerimistegevuse alase ettekande

viiendatel Linnade ja valdade päevadel. Ettekandega saab tutvuda siin

 

Peetri küla 2008.

Ümarlaua pressikas

EKFL pressikas

MEMO kohtumiselt EKFL-i juhtidega

ettekanne 07.08

Protokoll 07.08

Komisjoni koosoleku protokoll 26.08

Artikkel 2008 sept. Rae Sõnumites

 13.11.2008.a. toimus Kiilis seminar valglinnastumise ja selle probleemide teemal. Paluti ka minult ettekannet sellest, kuidas Rae valla praktikas näeb välja arendajate suunamine. Ettekanne on siin.

Agenori leping