Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » 2013-2017 varia
2013-2017 varia
      

Tuulelipp Varikust üks lugu

Avaldus maavanemale järelevalve tegemiseks Spordikeskuse juhi valiku seaduslikkuse üle. Vastus maavanemalt ja selle vastuse lisas olev vallavalitsuse põhjendus. Selle kohta saab siis öelda, et JOKK, maavanem ei saa (ega ta tegelikult ka väga ei taha) järelevalvet teostada ja vallavalitsuse tegevuse üle peab seda tegema volikogu. Volikogu on aga koalitsiooni kontrolli all ja kiidab vallavalitsuse rikkumised heaks. Palju õnne Rae vald

Arupärimine Jüri Gümnaasiumi dp-ga seonduvalt. Vallavalitsuse vastus. Selle vastuse andmisel on vallavalitsus kirjeldanud lähtetingimusi veidi valesti või ütleme, et lõdvalt. Nimelt 2005 aastal alanud koolihoone laiendamine teostati samuti ilma detailplaneeringuta ja siis asusime seisukohale, et võib arvestada tollel ajal kehtinud generaalplaanil näidatud hoonete mahtu kokku ja siis alles arvutada kubatuuri suurenemine 30% osas. Nimelt oli generaalplaanil ette nähtud Tõrukese lasteaia mahus hoone rajamine tänasele kooli kinnistule. Ka siis teostati maavanema järelevalve. Maavanem ei nõustunud sellega, et me kaasasime põhjendusse generaalplaanil oleva ehitamata hoone ning asus seisukohale, et juba siis ületasime mingis osas seda ilma planeeringuta rajatavat osa. Seega ei päde vallavalitsuse väide nende vastuses. Tegelikult ei olnud neil mitte ühtegi kuupmeetrit võimalik juurde ehitada ilma detailplaneeringuta. Ka Riigikontroll asus sellele seisukohale 17.12.2013 toimunud volikogu istungil ja arvas, et järelevalve peaks vallavalitsuse tegevuse osas algatama järelevalvemenetluse. See on muidugi hea pakkumine, sest inspektori tööandja esindaja on ju vallavanem :).Seega on jälle tekkinud olukord, kus kedagi ei koti, mis on seaduses. Räägitakse küll, et algatasime planeeringu. Paraku seaduse mõttega läheb see tegevus ikka päris risti. Planeeringu alusel tuleb alles projekt teha. Aga mis me räägime, Rae vallas on vist kõik lubatud - võimekas vald väljast vaadates, seest mädaneb täiega. Kuivõrd see teema läks ka maavanema järelevalvesse, siis ootame ka sealt tulemuse ära, aga ega erilist usku sellesse järelevalvesse pole, sest reformarite ringkaitse on tugev ja isegi seadusest üle. Maavanemale esitatud avaldus ja vastus sellele.

Maavanema vastus oli siiski ootamatu ja sellest johtuvalt siis kirjutasin ühe kokkuvõtte

Rahvastiku muutusest külmalt ja numbritega

Sada päeva huumorit

Europarlament. 2014 mais toimuvad järjekordsed Europarlamendi valimised. Loomulikult soovivad kõik endast lugupidavad erakonnad sinna saada. Märtsi lõpus läks lahti kampaaniavärav. Ühtäkki ilmus teleriekraanile surmtõsine Mihkelson ja rääkis, et ainult korruptsioon on maailmapahedes süüdi ja IRL on ainus, kes sellega tegeleb ja kavatseb ka korruptsiooni surmata. Esimene kord oli hirmus naljakas, eriti kui Ergma veel teatas, et pole ju tegemist raketiteadusega. Miks naljakas? Aga seetõttu, et pole ju väga kaua tagasi kui oli just IRL korruptsiooni kants kõige kõrgemal tasandil. Koondnimetus elamisload, aga siiani pole avatud Eesti Energia ja Estonian Airiga seonduvaid tagamaid, usun, et ka sealt ujub pinnale nii mõndagi huvitavat.

Samas tulles kodule lähemale, siis meil hoiavad kohalikud IRL-i tegelased kümne küünega korruptantidest kinni ja paluvad jumalakeeli, et neid ikka edasi kantaks ja lutist toidetaks. Just kohalik IRL-i eestkõneleja oli seegi, kes korruptsioonisüüdistusega lahkuvale (tänaseks süüdimõistetud) vallavanemale veel 5000 eurot rahva maksurahast preemiat määras ning hiljem valetas ajakirjanduses, et tema oli erapooletu. Ehk siis järjekordeselt tõestuseks, et teleriekraanil võib ajada suust, mida iganes, elu käib ikka omasoodu. Loodame, et valijad suudavad neid asju meenutada ja oma valiku tegemisel arvestada 

 

Võsukese lasteaiale valiti direktor, kellel veidi kummaline kuulsus. Panin mõne mõtte paberile

Rae vallas tehti spordikooli :), see tõi vaidluse Laiusega. Et tema demagoogilistele luuludele vastu vaielda otsisin üles ühe 2006 aasta skeemi ja kirjutasin väikse loo

Jüri Terviserada või prügila?

FB Rae grupi tsensuurist

Arupärimine ringtee ristmiku eskiisile ja sellele saadud vastus 

Spordikeskuse direktor Timuska laskis lahti umbusalduse sättele tuginedes inimese, kes julges oma arvamust avaldada. Loomulikult oli selline käitumine seadust rikkuv ja viis töövaidluseni. Oodatavalt töövõtja võitis. Kokkuvõte selline

Rae Sõnumid said maha järjekordse jamaga. Kirjutasin sellest sellise loo ja esitasin ka arupärimise sain ka vastuse, milles väljendatakse kahetsust ja kirjeldatakse kuidas asi lahendatakse

Terviseraja teemast veelkord. 

Terviseraja teema on pikalt aktuaalne olnud. Alustasime tema rajamist aastal 2003 ja väikest viisi jõudsime nii ühiskondliku töö kui ka vallavalitsuse abi najal sinnani, et 2006 valmis ca kilomeetrine koorepuruga rada ja 2009 sai see ka valgustatud. Sealt edasi sai vald munitsipaalomandisse maad, millele planeeritud terviseraja teine etapp. Tänaseks on selle raja mulle terves pikkuses valminud, osa rada ka koorepuruga kaetud, suurem osa kenasti valgustuse saanud. Seega on asjad suurt pilti vaadates läinud õiges suunas. Paraku selle tegevuse käigu kohta infot küsides ja võrreldes seda keskkonnalubade infoga, tuli välja vastuolu – mulde rajamisel suur osa ladestatud kaevist ei omanud luba selle kasutamiseks rajamulde rajamiseks. Samuti oli mulde pindmises kihis suurel hulgal tuvastatavat olme-ja ehitusjäädet. Leidus seal isegi asbesti ja asfaldi jäätmeid.

Küsisin 09.11.2014 keskkonnainspektsioonilt seisukohta. KKI algatas väärteomenetluse, mille käigus tuvastas 9 rikkumise episoodi. Paraku vastavalt seadustele pidi KKI väärteomenetluse lõpetama. Väärteomenetluse lõpetamise määrusest on võimalik rikkumise ulatusest aru saada.

Kui KKI menetluse lõpetas, siis küsisin Vallavalitsuselt, et kas on plaanis lohakaid ametnikke ka kuidagi „premeerida“. 15.07.2015 sain vastuse, mis oli huvitav. Nii huvitav, et 16.07.2015 kirjutasin sellele vastusele siis omapoolse seisukoha.  Nende kõikidega on võimalik tutvuda siin

Pöördumised KKI-sse: esimene avaldus ja vaie

Määrus väärteo lõpetamiseks

Arupärimine vallavalitsusele

Vastus ja minu kiri sellele vastuseks

Autokasutus vallavalitsuses on enam kui mäda. See on järjekordne näide, kuidas võimu saanud isikud unustavad ära millises sektoris nad tegutsevad. Nende hullamise maksab kinni maksumaksja! Kirjutasin sellel teemal väikese kokkuvõtte. Sellele järgnes arutelu sotsiaalmeedias, aga kummalisel kombel võttis teema üles ka Õhtuleht. Ilmselt ajakirjanik ei saanud või tahtnud sisust aru ja esitas talle olulisena tunduvat. Järgnes jälle FB arutelu. Erakordne oli, et seni antud teemal vaikinud Laius aktiveerus. Kirjutasin selle kõige kohta ka jätkuloo

Jälle Männi 6 ja Vibu 12 loost huvikünnist ületav lugu

Peetrimetsa arenduse kokkuvõte

Järveküla kooli kohal pilved juba enne ehituse algust

autodega mängud  

Pöördumine volikogus pärast auditaruande avalikustamist.

Rae vallas on juba naeruväärseks muutunud asjaolu, et vallavanem leiab endale kord aasta jõukohast tööd - ekspediitor sibulaveol. Seekord siis oli tähtsam Harju Omavalitsusliidu juhatuse koosolekust minna

ekspediitoriks või transaks

 

Kultuurikeskuse juhi vahetusest. Teabenõue ja vastus Kokkuvõte

Rae vald 150! kirjutasin väikse õnnitluse, milles viitasin ka 10-aastatagusele

Järveküla kooli ujula kloorimürgitus. Treeneri kiri. Kokkuvõte minult. Arupärimine

Riigigümnaasiumist

Koolitusreis