Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Statistikat
Statistikat
      

Rahvastiku mitmekesisus rahvuste osas 2008 lõpu seisuga

Korrakaitsest