Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Tegemised opositsioonis 2002-2004
Tegemised opositsioonis 2002-2004
      

2002 aasta kohalikel valimistel sai Keskerakond uue tulijana koheselt 4 kohta volikogus. Seda võis lausa valimisvõiduks nimetada. Paraku sai volikogu väga kirju ja olime ka juba valimistel välistanud mõnede korrupeerunult käitunud isikutega koostöö. Samas olime läbi rääkimas IML-i, Rahvaliidu ja ResPublicaga koostöö osas ja olime ka lähedal koostööleppe sõlmimisel. Paraku juhtus nii nagu poliitikas ikka vahel juhtub - ResPublica otsustas viimasel minutil osaleda koalitsioonis koos reformi, mõõdukate ja kahe valimisliiduga. Meie koos IML-i ja RL-iga jäime opositsiooni.

Opositsioonile anti, nagu hea tava ette näeb (seda tava rikkus esmakordselt 2010 jaanuari koalitsioon), revisjonikomisjon ja selle komisjoni etteotsa valiti mind. On kindel, et see komisjon oli ja on siiani kõige tihedamalt tööd teinud komisjon. Lisaks seadusega pandud ülesannetele jõudis see komisjon läbi uurida olulises mahus dokumente ja koostada 4 mahukat akti, millega saab tutvuda järgnevalt:

Akt 1

Akt 2

Akt 3

Akt 4

Toodud aktidest esimene oli põhjuseks miks koalitsiooni üks osapool - Res Publica - sirgel seljal 04.02.2003 (vähem kui 4 kuud pärast valimisi ja sealt algas kogu koalitsiooni lagunemine) koalitsioonist lahkus. Seda saab lugeda istungi protokollist.

Nendes aktides väljatoodu oli ilmselgelt puudutatud isikutele valus ja nii juhtuski, et koalitsioon hakkas kahetsema, et minu valimist selle komisjoni esimeheks ning minu suhtes algatati umbusaldus, mis viidi ka lõpuni. Seda saab lugeda istungi protokollist. Selles pole midagi erilist, kuid eriliseks teeb asja järgnev uue esimehe valimine. Nimelt keegi opositsioonist ei olnud nõus sellele kohale asuma ja opositsioon esitas ikka ja jälle minu kandidatuuri. Esimesel korral ei läinud valimised korda ja nii jäi revisjonikomisjon ilma esimeheta mitmeks kuuks. Volikogu esimees ei pannud punkti päevakorda ja selle asemel (analoogia tänase päevaga) hoopis võttis Rae Sõnumites sõna ja süüdistas opositsiooni passiivsuses ja soovimatuses selle komisjoni esimehe kohta võtta. See oli vale ja seetõttu sai siis ka volikogu istungil avatud mikrofonis seda teemat puudutatud. Seejärel ei jäänud volikogu esimehel muud üle kui võtta asi uuesti päevakorda. Nii juhtuski pretsedent ja äsja umbusaldatud esimees valiti uuesti esimeheks. Istungi protokoll.

Vahemärkus. 2010 jaanuaris oma reetlikku sammu plaanides oli Gutmannil ja tema kambal meeles minu töö revisjonikomisjonis ja volikogu istungi päevakorras seati punktid nii, et minu kui vallavanema umbusaldamine oli hiljem kui revisjonikomisjonile esimehe valimine. See välistas minu valimise, sest kuni vallavanema umbusaldamiseni ei ole ka võimalikult umbusaldatav vallavanem veel volikogu liige ja seega ei saa teda ka volikogu komisjoni esimehe kandidaadiks seada. See oli väga läbinähtav ja seega ei saagi ma aru miks Laius igalpool sõna võtab ja selgitab, et Uukkivi loobus sellest kohast?

Et need toonased komisjoni aktid olid valusada seda näitab ka järgnev tõik. Nimelt oli tollel ajal vallavanemaks Tarmo Klaar, kes juhtis ka pere MTÜ-d, mille eesmärgiks oli korraldada poegade motospordiharrastust. Selles pole ju midagi halba. Iseenesest. Halvaks läheb asi siis kui see MTÜ vallaeelarvest suuri suutäisi hammustama hakkab. See jätab niisuguse korruptsioonimeki asjale juurde. Revisjoniaktis nr 2 sai neid MTÜ teemasid lahatud ja miski selles aktis ilmselt läks kümnesse ja viis Klaari endast välja, nii välja, et mehike ei kontrollinud enam oma käitumist ega seda mis suust voolas. Ja nii juhtuski, et Klaar kraaksatas volikogu istungil kõikide ees inetusi minu pere aadressil. Ta ei arvestanud ühega - kuna ma olin harjunud tegema ülevaateid volikogu istungitest ja seda siis opositsiooni vaatevinklist, siis räägitu tõesuse tagamiseks ma salvestasin istungitel teatud punkte. Õnneks mul diktofon käis hetkel, mil Klaar endast välja läks ja kontrolli kaotas. Õnneks seetõttu, et ametlikku protokolli need sõnad ei jõudnud kunagi (isegi kui seda nõudsin). See salvestus aitas mul asjaga minna kohtusse. Nii räiget solvangut ei saanud lihtsalt niisama jätta. Milles solvang seisis? Aga sellega saab tutvuda hagis.

Ilmselt sai Klaar aru, et ta läks üle piiri ja vabandas avalikult (istungi protokoll) enne kohut ja ma otsustasin hagi tagasi võtta. Arvasin, et mehes ikka on džentelmeni. Täna võin julgelt väita, et seda siiski pole.

Vahemärkus. 2010 jaanuar näitas, et ma selles mehes eksisin. Ikkagi osutus õigeks esmamulje. Mingit poliitilist härrasmehelikkust temas küll pole, vabandus tuli ilmselt argusest ja kohtukartusest. Minu pettis ta küll toona ära. Mäletatavasti astus Klaar vallavanema kohalt ise tagasi. See on ka ainus õige asi, mida ta teha võis. Ise tagasiastununa puudus tal õigus kompensatsioonile ja ta seda ka ei saanud, olgugi, et volikogu on oma otsustes vaba. Möödus pool aastat ja 2004 tulime meie võimule. Mina olin siis volikogu esimees ja minu ettepanekul maksti Klaarile tagantjärele (ka Lepikule) kompensatsiooni. Tulles tagasi aastasse 2010, siis oli just Klaar see, kes koos punakolhoosnik Albiniga, sõnamurdja Gutmanniga ja mittemidagiütleva Kasemaaga kirjutas alla reeturlikule umbusaldusavaldusele ja Klaari käsi tõusis ka ilma mingi kohmetuseta selle poolt, et umbusaldatud vallavalitsuse liikmetele tehtud töö eest kompensatsiooni mitte maksta. Vot selline mees see Klaar.

Lõpetuseks pean lisama, et minu kolm poega on kasvanud vahepealsel ajal normaalseteks inimesteks, kelledest kahel vanemal on pered ja noorim lõpetas 2010 edukalt Jüri gümnaasiumi. Neist keegi pole kunagi tarvitanud uimasteid, rääkimata sellest teisest eriti rumalast süüdistusest. Ma olen rahul, et lapsed on oma teed leidnud. Loodan, et seda oleks ka Klaar oma laste suhtes, kuid kas ta on ... see on juba tema enda otsustada.

Panen siia ka koondi kõikidest istungite protokollidest, mis toimusid meie opositsioonis olemise ajal. Kui neid süvenenult lugeda, siis on selgelt näha, et olime aktiivses ja konstruktiivses opositsioonis ja töö viis sihile - aprillist 2004 olime ka koalitsiooni moodustajad ning meie juhtimisel arenes vald jõudsalt 5,5 aastat. Protokollide kokkuvõte.