Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Manipulatsioonid struktuuriga vallas, VAHEKO- s ja mujal. Lagedi kooli direktori lugu
Manipulatsioonid struktuuriga vallas, VAHEKO- s ja mujal. Lagedi kooli direktori lugu
      

Tegemist uue koalitsiooni ühe esimese otsusega - tellida ca 100 000 krooni maksumaksja raha eest nn uuring, millega ilmselt sooviti sillutada teed tülikatest ametnikest ja allasutuse töötajatest vabanemiseks.

Selle uuringuga aga on algusest peale asjad vildakad ja läbipaistmatud. Järgnevalt panen siia üles antud teemal toimunud kirjavahetuse vallavalitsusega:

Teabenõue 02.02

Vastus 08.02 ja lisad

Teabenõue 20.03

Vastus 26.03

kuivõrd vastused minu teabenõuetele olid segased ja ka asjakohatud, siis olin sunnitud täpsustamiseks koostama järgneva arupärimise

Arupärimine 28.03

Kuna esimese teabenõude vastuses oli mitmete dokumentide puudumist põhjendatud ühe 2009.a. õigusaktiga, siis esitan sellegi õigusakti siin:

Vallavalitsuse korraldus nr 142, 03.02.2009

Veendumaks, et lepingus pole midagi sellist, mida saab nimetada Täitja ärisaladuseks, siis esitan siinkohal ka lepingust väljavõtte. Küll aga saab igaüks veenduda naljakates punktides, milliseid selles lühikeses lepingus on ridamisi. Ja mis kõige tähtsam - lepingus puudub sanktsioon täitjale. Kellele see võiks kasulik olla? Valla juristid sellist lepingut tavaliselt läbi ei lase...

08.04.2010 saabus arupärimisele vastus, mis muidugi tekitas erinevaid uusi küsimusi.

Sellele vastusele oli lisatud ka töövõtulepingu lisa nr 2, millega pikendati lepingu tähtaega juuni lõpuni 2010. On loogiline, et kuni töö tulemuse saabumiseni struktuuris muudatusi ei tehtaks. Paraku pole loogika selle vallavalitsuse kõige tugevamaks küljeks. Nii juhtuski, et ei mallatud ära oodata konsultantide töö tulemust ja alustati rapsimisega vallaasutuses VAHEKO.

Miks ütlen rapsimisega? Mitte selle tõttu, et tööle rakendati koalitsioonipartner Timuska, ei see pole midagi uut, see oli koalitsioonilepingu osa ehk poliitiline palk koalitsiooni tulemise eest. Rapsimine seisnes hoopis selles, et 23.02.2010 a kaotas vallavalitsus oma määrusega nr 9 ära VAHEKO direktori ametikoha ja täpselt samal päeval ja ilmselt siis ka samal vallavalitsuse istungil anti korraldusega nr 144 edasivolitamise õigusega volitus olla VAHEKO direkotoriks abivallavanem Kasemaale. Huvitavad on siinjuures 2 küsimust:

1. VAHEKO on siiski iseseisev juriidiline keha, millel on Harju Maavanema korraldusega registreeritud põhimäärus, mille peatükk 4 räägib asutuse juhtimisest. "Asutuse tööd juhib direktor". Kuidas saab asutus toimida vastavalt põhimäärusele, kui direktori ametikoht kustutati?

2. Kuidas saab kedagi volitada direktori ametikohaga seonduvate kõikide õiguste ja kohustuste täitmiseks, mis on seotud direktori ametikohaga, teades, et see koht on kustutatud?

3. Kuidas saab kontrolliva institustsiooni esindajat volitada tegelema sellega, keda peab ise kontrollima?

 Edasi läheb veel huvitavamaks. 12.04 kirjutab M.Kasemaa alla Töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldustele kolme töötajaga. Alla kirjutab ta "abivallavanem/vallaettevõtte Vaheko direktori ülesannetes". Kuidas saab olla keegi mingi positsiooni ülesannetes kui seda positsiooni pole olemas? 

veel huvitavamaks teeb kogu asja see, et 07.04.2010 annab vallavalitsus määruse nr 15, millega kustutatakse veel 3 kohta struktuurist. Kuidas saab kustutada kui direktor pole teinud ettepanekut? Direktor aga ei saa ettepanekut teha, sest direktori ametikoht on juba kustutatud!

Arvestades, et VAHEKOl ei ole enam direktorit, siis saab öelda, et asutus on peata. Kui keegi nüüd arvab, et kuidas siis peata, Timuska ju töötab, siis see arvaja eksib. Nimelt küsisin ja ka sain Ülo Timuska ametijuhendi, mis on suhteliselt õnnetuke. Näiteks puuduvad projektijuhil igasugused õigused, vist ei usaldata . Samas nõutakse töötajalt suhtlemisoskust, otsustusvõimet, algatusvõimet, loovust jne., jne. Praktika kohaselt aga ei saaks see mees katseajast üle, sest tema ainuke võime pidi olema igas küsimuses teisele korrusele nõu küsima jooksmine. See selleks, need on lihtsalt tähelepanekud ametijuhendi sisust. Tõsisem on aga see, et sellel nn projektijuhil ei ole ühtegi alluvat, samuti ei asenda ta ise kedagi. Seega tänased töötajad VAHEKOs saavad oma ülesandeid olematule direktori kohale volitatud abivallavanemalt?

Pudru ja kapsad. Seda kõike arvestades tegin veel ühe arupärimise. Seekord hõlmas see nii struktuuri uuringut kui konkreetselt VAHEKOs toimuvat. 

 

Kui esimesed tagasilöögid Vaheko töös toimusid juba talvel lumetõrje tegemisel, siis täielik peataolek on tabanud seda allüksust 2010 suvel. Haljastuse hooldamine on täiesti unaruses. Lisaks ei tegele ka vald enam kinnistute omanike korrale kutsumisega ja seega on tekkinud olukord, kus Rae vald hakkab rääma jääma. Kirjutasin sellest foorumis ja tegin ka siia ühe ülevaate.

Vaheko, õpilasmalev ja raiskamine

Heini Sulaläte vaidlustas oma koondamise ja võitis vaidluse!! Seejärel kaebas vald selle võidu edasi kohtusse, tegi selleks kulutusi riigilõivu näol ja sisuliselt kaotas. Vaid Heini vastutulekust johtuvalt mindi kokkuleppemenetlusele ja maksti Heinile osaliselt ära ning kohtuasi lõpetati. Kui Heini oleks viitsinud edasi protsessida, siis oleks ta päeva lõpuks ka kogu oma võitluse võitnud. Kohtumäärus

Lagedi kooli direktori vallandamise lugu.

Kuivõrd teguviis, kuidas vallandamine käis, jättis paljudele küsitava mulje, siis otsustasin asja veidi enam uurida. Teemaarendus on nähtav raekodaniku foorumis järgmisel aadressil http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2697

Otsustasin tutvuda dokumentidega ja esitasin vallavalitsusele kirjaliku küsimuse dokumentide saamiseks. Vastamise kuupäev oli 24.10.2011, aga vastust ei saabunud. Küsisin teiselt osapoolelt ja sain mind huvitavad materjalid. Ülesütlemisavaldus on nähtav siin. Dokumendid olid mannetult koostatud, täpselt seda kartsingi. Tegin omapoolse väikse kokkuvõtte teemast ja arvan, et kui Kaidro vaidlustab, siis ta ka võidab.