Eesti Keskerakonna Rae osakond
Tegemised opositsioonis
      

 

Puhhi värk

Kuivõrd see elu on juba kord nii seatud, et kord oled sa vallarahvast teenimas võimul olles ja kord jälle pead seda tegema võimuga opositsioonis olles, nii on ka Rae vallas. Pärast seda kui 5 aastat ja 9 kuud koos töötanud liidu üks osapool (Gutmanni juhitud Rae reformikad) reeturlikult käitudes (ilmselt oma õiget palet näidates) sõlmis leppe IRL-iga, tuli meil jääda opositsiooni. Peab ütlema, et eks opositsioonis olles on tõesti mängureeglid teised, kuid eks sealtki on võimalik oma valijatele antud lubadusi täita. Põhiline - ei tohi kibestuda, tuleb kiiresti ringi organiseeruda kohalikul poliitikakaardil ja anda jälle tööle pihta. Opositsiooni põhiline ülesanne on jälgida, et see, mida koalitsioon teeb, oleks seaduspärane.

Nii alustasime meiegi oma sisulist tööd opositsioonis 26.01.2010. Tegemist küll päevakorra kohaselt rutiinse istungiga, mille põhieesmärgiks on viia eduka lõpuni võimupööre - valida paigale volikogu esimees.

Kuivõrd ikka ja jälle keegi kuskil mõne minu kirjutise peale, mis tundub liig jõuline, avaldab arvamust, et "kaotada tuleb osata", siis mõtisklesin veidi sellel teemal. Lugeda saab seda mõtisklust siin.

Samas andsime meie sisse mõned õigusaktide eelnõud ja esitasime ka paaril murelikuks tegeval teemal arupärimisi. Nende kõikidega saab tutvuda siin:

1. Lasteaiamaksu määrad ja maksmise kord muutmine

Tundub, et vallavalitsus on seda teemat puudutanud oma 02.02.2010 istungil, samas on vallavalitsuse seisukohast näha, et ega seda sisuliselt arutatud ei ole. On selge, et pidur läks peale tänu sellele, et eelnõu algatajaks oli opositsionäär. Seda vaatamata isegi asjaolule, et eelnõuga välja tulemise käivitas just IRL-i kõneisiku Liisa Pakosta seisukoht samal teemal. Vallavalitsuse poolne seisukoht demonstreerib teerulli käima tõmbamist, selle asemel, et pakkuda välja rakenduskord ja vastata küsimusele KUIDAS, on pühendutud vaid küsimusele MIKS MITTE TOETADA. Selle suhtumise võib igaüks ise välja lugeda siit. 

Asi oli arutlusel ka 09.02.2010 volikogu istungil. Sellest istungist ja vallavalitsuse suhtumisest saab lugeda siit.

 

24.02.2010 Presidendi aastapäevakõnes toetati täpselt samasugust suhtumist, millele minagi toetusin oma ettepaneku tegemisel. Tegin sellest väikese kokkuvõtte abivajajate aitamise teemal.

2. Keskkonnamõju hindamise algatamine

                                                                Keskkonnaameti kiri       Avalikul arutelul tehtud ettekanne

3. Rae Sõnumite väljaandmise põhimõtete muutmine

Ka seda küsimust on ilmselt puudutatud vallavalitsuse 02.02 istungil ja on selge, et ka siin pole sisusse püütudki tungida. Vastus on nähtav siin. Õnneks on see vaid vallavalitsuse seisukoht ja ei pea olema volikogu seisukoht. Loodan, et tänane volikogu esimees, kes on selle toimetuskolleegiumi idee toetaja ja propageerija olnud juba 2003 aastast ja sellel teemal pidevalt sõna võtnud, toetab sisulise arutelu vajadust jätkuvalt ja seega võime ehk siin siiski jõuda tulemuseni. Laiuse teema tundmist ja sellega tegelemist saame jälgida siin: 2004.a. meilivahetus ja väljavõte mõnedest foorumi teemadest. Ja siin saab lühikest kokkuvõtet lugeda

 

4. Arupärimine, millele pani aluse EE artikkel Ü.Timuskast

                  Väljavõte ajalehest         Vastus arupärimisele

Huvitav oli jälgida selleteemalist uudist 03.02 Reporterist. Selgus, et kõik advokaadid on jõudnud seisukohale, et Timuska ise oma ahnusega on kirjutanud alla dokumentidele, millega ennast ilma rahata jättis. Tuleb ka välja, et firmal olid võlad kordades suuremad kui firma väärtus. Ja ikka läheb mees telekasse ja sõimab kogu Eesti ees teisi inimesi. Ennast peaks sõimama. Nüüd võib veel ka avaliku laimu eest süüdistuse saada. Kooliraha? Öeldakse, et börs on legaalne võimalus lollidelt raha ära võtta. Tuleb välja, et on ka teisi võimalusi.

5. Arupärimine, millele pani aluse Riigikohtu määrus.

                  Vastus arupärimisele            Kiri vastuseks vastusele

09.02.2009.a. esitasin volikogus sellise vastuväite, sest oli selge, et vastus arupärimisele kandis ärapanemise pitserit.

http://www.raivouukkivi.ee/files/File/Rae%20valla%20volikogu%2009_02%20vastuvide.pdf

 

6. 26.01 -03.02.2010 Rae valla poliitikas

7. Volikogu istung 09.02.2010        Vastuvõetud eelarvest paar sõna

8. Eelarve distsipliini rikkumisest jaanuaris 2010

9. Lagedi kooli jätkusuutlikkusest ja vajadusest

10. Planeeritava turuplatsi asukoht

11. Struktuuriuuringust.

Tegemist uue koalitsiooni ühe esimese otsusega - tellida ca 100 000 krooni maksumaksja raha eest nn uuring, millega ilmselt sooviti sillutada teed tülikatest ametnikest ja allasutuse töötajatest vabanemiseks.

Selle uuringuga aga on algusest peale asjad vildakad ja läbipaistmatud. Järgnevalt panen siia üles antud teemal toimunud kirjavahetuse vallavalitsusega:

Teabenõue 02.02

Vastus 08.02 ja lisad

Teabenõue 20.03

Vastus 26.03

kuivõrd vastused minu teabenõuetele olid segased ja ka asjakohatud, siis olin sunnitud täpsustamiseks koostama järgneva arupärimise

Arupärimine 28.03

Kuna esimese teabenõude vastuses oli mitmete dokumentide puudumist põhjendatud ühe 2009.a. õigusaktiga, siis esitan sellegi õigusakti siin:

Vallavalitsuse korraldus nr 142, 03.02.2009

Veendumaks, et lepingus pole midagi sellist, mida saab nimetada Täitja ärisaladuseks, siis esitan siinkohal ka lepingust väljavõtte. Küll aga saab igaüks veenduda naljakates punktides, milliseid selles lühikeses lepingus on ridamisi. Ja mis kõige tähtsam - lepingus puudub sanktsioon täitjale. Kellele see võiks kasulik olla? Valla juristid sellist lepingut tavaliselt läbi ei lase...

28.03 saadetud arupärimise vastus on jälgitav siin. Ei jäänud midagi üle, pidin tegema järjekordse arupärimise www.raivouukkivi.ee/files/File/Aruprimine 20_04.pdf, sain ka järjekordse vastuse

Sellega sai siis küll selgeks, et ega pole mõtet jännata. Saatsin kokkuvõtva kirja

Samas huvitas mid ikka see lõppraport ja selles olevad nõuanded, mille alusel soovitakse valla struktuuri muuta. Huvitas mind see seetõttu, et valla struktuur on paika pandud tuginedes seadustest tulenevatele kohustustele ja 2004 aastal ka spetsiaalse konsultatsioonfirma poolt üle vaadatud ning korrigeeritud (sh ametite põhimäärused ja ametijuhendid). Seega ootasin ära juuni lõpu, andsin neile veel nädalakese aega, et võimalikud vaegused töös siluda ja seejärel esitasin uue teabenõude, millega saab tutvuda siin

Teabenõue 08.07

sellele sain vastuse kiiresti ja vastus oli üllatav, alustati tõlgenduse mängu. Nimelt oli minu teabenõudes kirjas, et soovin teavet volikogu liikmena, aga see andis vastajatele võimaluse laveerimiseks. Riigikohtu otsus on, et kui teavet soovib volikogu liige, siis antakse seda KOKS-i kohaselt ning avaliku teabe seadus sellise teabe andmist ei reguleeri. Vahva! Valla vastusest on kenasti näha, et nad ei kavatse enne septembrit seda raportit avalikustada. Tekib küsimus MIKS? Kas seda raportit üldse eksisteerib?

Valla vastus ise on siin.

23.07.2010 saatsin uue teabenõude, nüüd juba Rae valla kodanikuna.

Teabenõue 23.07

Seekord saabus vastus 30.07, seega avaliku teabe seaduses ettenähtud ajal ja see tähendas, et nüüd rakendati minu suhtes tõesti seda seadust. Samas vastus ise oli eelmisega samaväärne ja asuti seisukohale, et minule seda uuringu tulemit ehk raportit ei anta. Kirjas on märgitud lausa see uurimise tulem avalikustamisele mitte kuuluvaks asutuse siseseks dokumendiks. Mulle isiklikult tundub, et kirja koostaja tuleks väga kiiresti vabastada valla raskest tööst ja soovitada tal minna ennast täiendama. Kahjuks on kirja koostaja astunud teele, millelt tagasitulemist ei saa olla ja seega on ta ka otsustanud, et tema on selle vallavalitsuse jurist ja lahkub koos selle vallavalitsuse rottidega ka laevalt. Täiega tankist, kes ei mõtle oma kaugemale tulevikule või teda lihtsalt ei huvita tulevikus töö Rae vallas.

Valla vastus 30.07

Valla vastus oli nii mannetu, et lausa kutsus tegema vastavasisulist kirja vallavalitsusele. 31.07.2010 läks teele selline kiri

Valla vastus 10.08. Selle vastusega demonstreeritakse kuidas Kasemaa on sundinud juristi koostama täiesti mõttetu tõlgendusega vastuse ja seda vaid selleks, et Kasemaa saaks öelda ei ja nautida Napoleoni endas. Ta on analoogselt käitunud ju ka varem ja seeläbi vallale ka olulisi rahalisi nõudeid toonud (Jõhviku case). Huvitav kui sügavale ennast veel keeratakse? Ja huvitav kaua selline jurist, kes käsule alludes sellist saasta kokku kirjutab, Rae vallas töötada saab?

Tekib küsimus, et kas seda lõppraportit üldse olemas on? Kas kulutatud raha on lihtsalt välja kanditud? Miks kiivalt varjatakse?

Lõpuks saabusid volikogu menetlusse 2011 struktuur ja töötasu teemad. Eelnevalt oli Andmekaitse inspektsioon tuvastanud Rae vallavalitsuse seadusevastase käitumise, mis väljendus struktuuriteemalise uuringu lõppraporti, kui avaliku teabe, varjamises. AKI ettekirjutus vallale on siin http://www.aki.ee/download/1746/E%20Rae%20Vallavalitsus.doc

See ettekirjutus tõestas minupoolset varasemat arvamust, et vallavalitsus rikub seadust teabe varjamisega.

Tutvunud lõppraportiga saab öelda, et see pole kindlasti väärt raha, mis tema peale kulutati. Kirjutasin selle kohta ka pisikese kokkuvõtte.

Viimane selle uuringuga seonduv otsus tehti 21.12.2010 toimunud volikogu istungil, kus tõsteti vallavanema töötasu uuest 2010 aasta alguse tasemele 39000 krooni ja seega jaanuaris 2010 toimunu (vallavanema töötasu vähendamine 20% ehk 32000-le) oli vaid avalikkuse petmine. Selle nn uuringu toel tõusis palk jälle, kuigi mingit majanduse samasugust kasvamist täheldatud ei ole. suhtarve

12. Vabadusvõitluse muuseumi temaatika

Vabadusvõitluse muuseumi omanik on juba aastaid tagasi avaldanud, et tema on juba vana ja ei jõua seda muuseumit üksi vedada ja kui Rae vald sooviks, siis võiks ta selle muuseumi vallale müüa. See võimalik ost on olnud ka kahes keski-reformi koalitsioonileppes ja see on olnud nii koalitsiooni koosolekute arutelu teemaka (nt 10.01.2007), kui ka fikseeritud võimalusena valla arengukavas. Üheks eeltingimuseks oli asjaolu, et kogu muuseumi vara peab olema inventariseeritud ja põhjendatult hinnatud. 2009a jõudis muuseumiomanik sellega nii kaugele, et hindamisaktid olid valmis. Seejärel pöördus ta teemaga uuesti valla poole. Saatsin vallavanemana teema volikokku. Samas jäi kogu asi ajaperioodi, kui reformierakondlasest partner meid pettis, heitis ühte IRL-iga ja viidi läbi umbusaldusmenetlus.

Gutmannist sai vallavanem ja ta unustas kõik selle, mida seadusandlus on vallavalitsuse kompetentsi andnud ja mis on volikogu pädevus. Nii võttis vallavanem kätte ja vastas ise avaldajale, et raha pole ja kõik. Volikogu esimees, kellele oli kiri suunatud, vaatas asja vaikides pealt.

Kuivõrd siiski on igal asjal piirid, siis tegin 09.03.2010 istungi avatud mikrofonis sellise pöördumise http://www.raivouukkivi.ee/files/File/Rae%20Vallavolikogule%20ja%20eriti%20selle%20esimehele.pdf

Täpselt ei saanudki aru, et millega riivasin Gutmanni, aga 13.04 esines mehike sellise saavutusega

Sellele omakorda vastasin mina sellega

Kuigi 2010 a vallaeelarves on Vabadusvõitluse muuseumile ettenähtud 30000 krooni, siis septembriks 2010 polnud vallavalitsus seda raha ülekandnud. Huvitav lähenemine volikogu suunisele. Seletuskirjaga saab tutvuda siin ja lk 9 on toetus must-valgel http://www.rae.ee/files/VM08%20seletuskiri090210.doc

30.11.2010 jättis volikogu kehtima valla arengukava ja sellega kiitis heaks sellegi, et seal kavas on räägitud muuseumi omandamisest vallale.

13. Arengukomisjoni loomise ettepanekust ja sellest, millega asi lõppes. Väike ülevaade. Sellele kirjutas A.Laius mingi segase ja talle omaselt demagoogilise üllitise. Mina omakorda vastasin Laiusele sellise looga  

2005.a. oli üks niisugune teema arutusel reakodaniku foorumis http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=873

seal ütleb Laius oma kommentaaris:

A.L. 21.10.2005

„Üllatav on ka see, et volikogus ei kavatseta enam luua arengukomisjoni. Kas tõesti soovitakse areng vallas peatada? Ometi eeldab valla arengukava selleigaaastast läbivaatamist ja täiendamist, et selle alusel järgmise aasta eelarve vastu võtta. Ju nüüd hakkab ka see käima poliitilisel jõumeetodil.”

Ütle siis veel, et inimesed ei muutu!

14. Rae valla 2009 majandusaasta aruanne. See aruanne on heaks tõestuseks, et vallavalitsus sai oma tööga masu tingimustes hästi hakkama. Eriti hästi tõestab seda väidet asjaolu, et aruande koostasid reeturitest võimupöörajad, kes pidid möönma, et vald on olnud hästi juhitud. See on mulle suureks kiituseks! Kirjutasin sellest ka ühe loo

Muide revisjonikomisjon Timuska juhtimisel ei suutnudki anda seadusega nõutavat seisukohta 2009 majandusaasta tulemusele. Või tal käsi ei tõusnud ütlema, et 2009 aasta tulem oli kõiki kõrvaltingimusi arvestades väga hea ja seega vallavalitsus saanud hakkama? Väike inimene.

15. 23.07.2010 EPL-is kirjutati Rae valla lasteaiakohtade nappusest. Kommentaare jagasid A.Laius (volikogu esimees ja IRL-i liige) ja H. Gescheimer (haridusameti juhataja ja reformierakonna liige). Kuivõrd artikkel, eriti vallapoolne kommentaar olid ääretult mannetud, siis esitasin ka enda arvamuse foorumis (http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2012) Et oleks parem jälgida, siis panen selle artikli ja oma kommentaari ka siia üles

Sellest artiklist johtuvalt, arvestades ka IRL ja reformi koalitsioonilepet ja 05.08 Eesti Ekspressi artiklit, esitasin 10.08 volikogu istungil arupärimise. Vastus saabus 26.08 postiga. Vastus mittemidagiütlev, kuid siiski loeme ridade vahelt, et 2010 Assaku lasteaed laiendust ei näe. Enam lihtsalt ei jõua. See on ka esimene tõsine rebenemise märk - nii koalitsioonileppe kui ka valla 2010 aasta eelarve osas

16. Mudilasetoetusest ja selle õigusakti diskrimineerivast olemusest.

Tegemist siis reformierakonna valimislubadusega, mis hambad ristis volikogus ka läbi suruti. See on kindlasti ka üks põhjus miks KERE koalitsioon Rae vallas lagunes. Kindlasti polnud see aga põhipõhjuseks, sest meie koalitsioonilepe sisaldas selle põhimõtte jõustamise 2011 septembrist. Partnerid otsustasid suruda selle aasta varemaks, meie ei nõustunud ja seega tekkis konflikt. Miks me ei nõustunud? Selline lähenemine on mõistlik kui meil on lasteaia kohata mõnikümmend last. Ebamõistlik raha tuulde pildumine on see aga olukorras, kus meil on kohe lasteaiakohta vajavate laste hulk üle 500. Selline rahakasutus on vaid enda propaganda kinni maksmine ja vald ei saa pikas perspektiivis mingit kasu. Kulutus suureneb lumepallina ja tulevastel põlvedel pole ikka mingit lasteaia probleemi lahendust. Arvestades, et lasteaiakoha maksumuseks on täna (optimistlik arvamus) 250000.- (2008 oli see 2 korda suurem), siis 500-le lapsele 9 kuu jooksul aastas 2000 krooni kuus makstes kurname vallaeelarvet 9 miljoniga, mis teeb 36 lasteaiakoha maksumuse (nelja aastaga koguneb juba 120-kohalise lasteaia maksumus). Need 36 kohta teenendavad Rae valla lapsi ca 50 aastat. Kui asja selle pilguga vaadata, siis on lollilegi selge kumb rahakasutus on kasulikum vallale ja et mudilasetoetus on liiga kallis viis kinni maksta reformarite valimislubadusi.

Aga asjal on veel ka teine pool - munitsipaallasteaia kohta mitteomavate laste täiendav ebavõrdsesse olukorda asetamine. Eralasteaias käiv laps saab 2010 aasta ca 3200 krooni (toetus võrdsustatud munitsipaallasteaia koha arvutusliku maksumusega). Sellisel põhimõttel on käitutud aastaid. Seega mudilasetoetust saama hakkavad pered on eralasteaia toetust saavate peredega võrreldes ebavõrdses seisus. Need toetused peaksid olema võrdsed! Kuivõrd selliste teemadega tegeleb õiguskansler, siis küsisin ka tema arvamust antud teemale. Kiri õiguskantslerile on siin  ja vastuse panen siia kohe kui see saabub. Vastust ei saa avalikustada, sest see on kuulutatud vaid asutusesiseseks kasutamiseks. Lühike kokkuvõte. ÕK seisukoht - diskrimineerimist ei ole. Tõestanud on ta seda nurga alt, mis võimaldab sellise tulemini jõuda - eralasteaias käivad ja nn kodused mudilased ei olevat ühes situatsioonis, sest neid reguleerivad erinevad õigusaktid. Samas oleks ta püüdnud hinnata sellest vaatenurgast, et kõik lapsed on siiski ühes seadusruumis Koolieelse lasteasutuse seaduse mõttes - KOV peab koha tagama, kui lapsevanem seda soovib, siis ehk oleks tulemus teine. Aga teades ÕK tausta ja seda, kes ta paika pani, siis polegi midagi muud oodata

See mudilasetoetus on esile kutsunud ka nurinaid, sest selle saamiseks seatakse piiranguid ja kahjuks ainult olek valla lasteaia jrk-s ei ole piisav selle toetuse saamiseks. Sellest siis pisike mõtisklus

Kuivõrd lasteaiajrk-d tekivad kiiresti arenevatesse piirkondadesse ja sealjuures ei ole seaduslikku selget alust arendajatelt nõuda panustamist lasteaedade rajamisse, siis on minu selge seisukoht, et erinevate lasteaiakoha puudumist kompenseerivate toetuste maksmine on riigi kohustus. Selle toetuse suurus peab olema vähemalt võrdne munitsipaallasteaia koha kuluga, mis igaaastaselt välja arvutatakse, kuid sealjuures mitte väiksem kui 3000 krooni kuus.

17. Rae Sõnumid ja reklaamimaksu väljapressimine mittetulundusühingutelt.

05.08.2010 sain ühe kirja, millest tegin saatja nõusolekul loo ja seda saab lugeda siin. Sellest tekkis arutelu ka raekodaniku foorumis http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2325

Arutelust näha, et vallavalitsus sai aru oma töötaja eksimusest, kuid kuidagi ei soovinud seda tõendada. Selle asemel, et sirgeselgselt öelda vabandust, alustati ringkaitset - muudeti korda ja seeläbi "karistati" kõik MTÜ-sid, millised oma tegevusega aitavad patareisid laadida meie enda maksumaksjatel. Samuti otsiti põhjusi lehe ületäituvuses jne. Väga häbiväärne juhtum.

Kuna selline juhtum on saanud juhtuda, siis pöördusin 14.09.2010 volikogu istungil ettepanekuga haridus-ja kultuurikomisjoni poole arvamuse kujundamiseks. Miks just selle komisjoni poole? Põhjus lihtne - aprillis muudeti Rae Sõnumite väljaandmise põhimõtteid nii, et just see komisjon arutab lugejate ettepanekuid. Minu pöördumine siis siin.

Selle pöördumise koostamise käigus avastasin, et põhimõtted, mille kohaselt vallavalitsus aprillist alates majandas, on ilmselt kehtetud või siis kehtivad kahed põhimõtted paralleelselt. Seetõttu tegin 14.09.2010 volikogus ettepaneku ka uue ja korrektse õigusakti eelnõu koostamiseks. Ettepanek on siin. No seda ettepanekut ei saadud eirata ja nii sündiski uus eelnõu (jälle), mis võeti ka 30.11 istungil vastu. Vallavõim (nii nimetab end Gutmann samuti) irvitas selle eelnõu tutvustamisel ja lootis, et see viimasel aastal kõige enam menetlemist leidnud teema nüüd siis saab lõplikult ka vastu võetud. Ma ei näe Gutmanni istungitel, sest ta istub täpselt minu taga, kuid eeldan, et see irve oli siiski süüdlaslik, sest eks see üha uuesti ühe õigusakti ümbertegemine ole eelkõige vallavõimu iseloomustaja. Muide pole see eelnõu midagi ainuke, mida aasta jooksul mitmeid kordi muudetud. On teisigi, nt toetustega seotud. Vallavõimu pealiskaudsust iseloomustab ka see asjaolu, et sellesse eelnõusse on hulganisti ettepanekuid teinud Laius, seega sama eelnõu varasematel menetlemistel ta pole üldse süvenenud . Kõik ettepanekud, mis tehti koalitsiooniesindajate poolt, leidsid toetust. Üks ettepanek, mille tegin mina, toetust ei leidnud. See ettepanek puudutas ikka erapooletu toimetuskolleegiumi loomist, et kindlustada lehele kvaliteet. Mul tegelikult suva kas see ettepanek leiab või ei leia toetust, kasu oli sellest ikka - nüüd ei saa Laius enam kunagi uuesti opositsiooni langedes (see aeg polegi teab mis kaugel) selle ettepankuga demagoogitseda.

18. Eelnõu eakatele toetuse määramiseks. Mäletavasti kirjutas Laius Rae Sõnumite mai numbris artikli RE ja IRL sada päeva. Artikkel oli paras crap ja sisaldas palju väärat ja mõndagi väga väärat. Kirjutasin sellel ka vastuse, kuid ei pääsenud ka selle artikli põhjal ühe eelnõu tegemisest ja seda just tänu Laiuse artiklis sisaldunud tõlgendusele. Pikemalt ei kirjuta, eelnõu seletuskirjas on kõik põhjendused toodud. Eelnõu 10.08.2010

Kuna juhtivkomisjon ja sealt lähtuvalt ka volikogu minu ettepanekut ei toetanud ja asus seisukohale, et selliseid otsuseid saab volikogu alati teha eraldiseisvatena, muidugi juhul kui vahendeid on. Mina olen sellisel seisukohal olnud alati. Kuivõrd 2010 a laekumised on olnud ca 10 miljonit paremad prognoosist ja eelarvest, siis vabu vahendeid on ning seega tegin 16.11.2010 istungil ettepaneku eakatele jõulutoetuse maksmiseks 1000 krooni ulatuses. Ettepanek ise on siin.

Ka 2011 eelarvesse tegin ettepaneku eakatele jõulutoetuse maksmiseks. 30.11 istungil teatas vallavalitsus (Gutmann nimetab end tihti just nii) irvitades, et ei toeta seda ettepanekut. Huvitav, millest tuleb tänase vallavõimu poolt selline eakate vihkamine? Raske lapsepõlv? Nüüd vanematele kättemaksmine vms?

21.12.2010 istungil oli arutusel viimane lisaeelarve, millega oleks olnud võimalik ka eakatele jõulutoetuse eraldamine (vastavalt tehtud ettepanekule). Eelnõus polnud sellest ridagi. Sealjuures sots.komisjon olla siiski seda ettepanekut arutanud ja jõudnud otsusele, et raha olemasolu ei tähenda, et see tuleks kohe laiali jagada. Huvitav, et mudilasetoetuse maksmisel sellist seisukohta ei tekkinud, sealjuures on aga selle toetusliigiga raha tuulde loopimine planeeritud 2011 eelarvesse ca 7 milli. See on tänastes hindades ca 1/3 120-kohalise lasteaia maksumusest.

Ka 2011 a eelarvesse eakatele jõulutoetust ei planeerita. Meie ettepanekut isegi ei arutatud. Õnnitlused eakatele inimestele - lisaks jõulutoetuse ära võtmisele virutati ka 2011 aasta maamaksu tõusuga just eakatele jalaga kõhtu. Selline seltskond siis juhib täna Rae valda.

19. 10.08.2010 volikogu istungil esitasin veel ühe arupärimise. Aluse sellele pani eelpool juba kajastamist leidnud EPL-i artikkel. Seekord siis Laiuse kommentaarid selles ja sellele. Arupärimine selline. Sellele tuli vastus 26.08. Vastus ei vasta arupärimisele suures osas. Et oleks parem orienteeruda, siis tegin võrdleva tabeli ja ka pisukese arvutuse ning selgituse

20. Rae valla heakorra eeskirjast.

Suvel sai ringi sõidetud ja jälgitud eelkõige haljastuse hooldust kohtades, kus vald ja VAHEKO seda hooldama peavad. Sellest sai kirjutatud ka lugu. Samas hakkas silma eriti Peetri külas, et mõnede majade aedade tagused on hooldamata. Meenus, et heakorra eeskirjas on selline termin nagu puhastusala. Otsisin eeskirja välja ja avastasin, et puhastusala on vaid alevikes. Peetri on aga küla. Sellest johtuvalt valmistasin ette eelnõu eeskirja muutmiseks.

Ilmselt minu aktiivsus ei meeldinud võimuritele ja nad otsustasid, et minu ettepanekust saab mööda ühel viisil - tehes ise uue heakorra eeskirja, mis siis ka minu ettepanekut sisaldaks, ja ma võtan enda ettepaneku tagasi. Mul vahet pole, peaasi, et asi paremaks saaks. Paraku esitatud eelnõu paremaks saamist küll ei tõesta. Eelnõule pidi 12.10 seisuga esitama ettepanekuid. Esitasin ja loodan, et neid loetakse terve mõistusega ja ei minda järjekordselt ärapanemise teed. Minul on suht ükskõik, mis sinna eeskirja jääb või ei jää, kuid asjatundjate silmis muidugi kannatab sellise õigusakti vastu võtmisel Rae valla maine kõvasti. Eelnõu, milles rohelisega minu kommentaarid ja ettepanekud. Ja siin siis eelnõu koos vallavalitsuse seisukohtadega ja minu märkustega neile

Natuke kauem kui üks aasta kehtinud eeskirja asuti muutma juba 2012 aasta alguses. Põhjuse selleks andis riigikohtu lahend kaasuses, millele aluse pani Tartu eeskiri ja selle alusel tehtud trahv majaomanikule, kelle krundiga piirneval alal ei olnud omanik haljasala hooldanud. Samas oli meie eeskirja muudetud ikka tunduvalt enam kui vaid puhastusala definitsioon. Seletuskiri ei kajastanud muudatusi. Ettepanekud tuli esitada 27.01.2012. Minu ettepanekud on siin.

21. 10.08.2010 istungi järgne mõttevahetus Petersoniga, mis pani mind kirjutama järgmise loo

22. Väike analüüs Agu Laiuse poolt Rae Sõnumite osas väljaöeldu kohta ja tegelik käitumine täna!  

Nalja nabani! Lugu siin

23. Agu Laius kirjutas politikaanlusest ja arvas oma loos, et selle sõnaga saab ta mind ja minu tegevust volikogus hästi iseloomustada. Kirjutasin ka ühe väikse loo, millest peaks välja tulema kes siis ikka on politikaan. Lugu siin.

24. Vallavanema Veigo Gutmanni poeg jäi lõpuks vargusega vahele (2010), millele lisandus 2011 roojakaasus.

Eks see oli aja küsimus. Nii juhtuski, et 09.08.2010 varastasid 3 poissi kolm pudelit rummi. Sellel päeval pääsesisd nad puhtalt. Kahjuks ei arvestatud, et poes on kaamerad. Salvestuste uurimisel leitigi vargad. 10.08.2010 peeti Eric Gutmann kinni ja turvafirma aruandes on selle kohta selline rida: Kinni petud isik kes 09.08 jättis tasumata 2xBacardi Black (2x295) ja 1 Captan Morgen (177 eek) kokku summa 767 krooni. Üle antud politseile

Loomulikult ei suutnud isa seda protsessi enam peatada ja asi sai ametliku (väärteo) menetluse käigu. Küll aga suudeti ajakirjanikud asjast eemale hoida ja nii juhtuski, et meie demokraatlikul maal selline asi jäi ajakirjanike poolt kajastamata. Raekodaniku foorumis oli asi aruteluks küll http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2337

Tegi sellest loo ka Kesknädal  http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=15187

Roojateemal on foorumis terve sari kirjutisi http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2655

Ka Laius otsustas asjas sõna võtta, kuid mitte süüvides sisusse vaid keerutades ühe teema ülespanemise ümber. Kirjutasin talle vastuse

 

25. Teema, mille tõstatas 05.08.2010 Eesti Ekspressis ilmunud artikkel "Lahing laste pärast"

Toetudes artiklile esitasin ühe arupärimise. Sain ka vastuse. See vastus ajendas asja uurima ning uurimise tulemusel siis selline lugu. Lisan siia ka Pakosta väärinfo ümberlükkamiseks KOIT kava eelistusnimekirja aastast 2008, kus on selgelt näha, et me Õie lasteaia tarvis raha soovisime. Lisan ka 2009-2012 eelistusnimekirja, milles on samuti näha, et Rae vald on taotluse esitanud Lagedi kooli renoveerimiseks vahendite saamiseks. Muide see tabel on nimega uus. Uuel kohal on ka Lagedi kool. Olime esialgu 9-ndal, nüüd siis 10-ndal. Keegi on siin midagi korraldanud, kuidas see võimalik on, seda ei oska kommenteerida.

26. 2010 aasta eelarvest ja tulumaksu laekumisest septembri seisuga.

Kuivõrd jaanuaris 2010 tõi reeturlikult käitunud partner - reform - kolaitsioonist lahkumise põhjuseks erimeelsused eelarve menetlemisel ja sealjuures tulumaksu laekumise osas, siis täna võib öelda, et see oli otsitud. Selle põhjendamiseks kirjutasin pisikese loo

27. VARIA arupärimisi 14.09.2010 istungile

Lasteaiakohtadest;  Vastus arupärimisele on siin

toiduabist; Vastus arupärimisel on siin

Tõrukese lasteaia evakuatsiooniväljapääsude sulgemisest. Vastus arupärimisele on siin 

28. Gutmanni ja Kasemaa korruptsioonikahtlustusest.

Väike kokkuvõte teine osa sellele Lisan siia ka selle ala algatamise otsuse. Nii algatamise kui kehtestamise otsuse on allkirjastanud Gutmann, jättes end taandamata hääletuselt

Selle asjaga seoses Vana-Kongo I omanikud, Kongo II omanikud, Hollin Invest osanikud, Hansaholtz osanikud ja M.K.K.Investeeringud OÜ osanikud ja Karite Konsult osanikud

2012 juuni istungil astus Gutmann tagasi vallavanema kohalt ja seda seoses esitatud süüdistusega. Riigimehelikkuse paroodiaks osutus see samm seetõttu, et mõlemad süüdistuse saanud jätkasid oma tegemisi volikogus. Tagsiastumise tegi eriliseks farsiks Laius, kes tegi volikogule ettepaneku süüdistuse saamise pärast tagasiastunule maksta 5000 euri preemiat. See tekitas pahameeletormi nii peavoolumeedias kui ka kohalikus FB-s Äripäev kirjutas nt nii http://www.aripaev.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&paperarticleid=D4720D4D-FCAB-4E4F-A4D3-C39BCAC551B5 

lõpuks enne valimisi väljastas I astme kohtunik ka põhjendatud õigeksmõistva otsuse, mida sai prokurör analüüsida ja mille pealt oli võimalik ka edasi kaevata. Seda ka prokurör kiiresti tegi ( http://uudised.err.ee/index.php?06290146 ) ning 28.11.2013 tuligi ringkonnakohtu süüdimõistev otsus. http://uudised.err.ee/index.php?06292179 ; http://www.postimees.ee/2612978/ringkonnakohus-moistis-rae-valla-eksjuhid-ametikuriteos-suudi ; http://www.aripaev.ee/Print.aspx?PublicationId=4103dee9-d317-4ec8-a3e8-7f72a9e666f1 

Seega venitamine esimese astme kohtumiku poolt oli selge kokkumäng, et saaks valimised mööda selle õigeksmõistva otsuse tuules. Tagantjärele on ka selge, et valimistulemus Rae vallas oleks oluliselt teine kui ringkonnakohtu otsus oleks tulnud 2 kuud varem. Muidugi asjosaliste valimistulemusi mõjutas kogu see kaasus hävitavalt - Gutmann pea 600 häält vähem, Kasemaa eelmise korra üle saja häälega saavutuselt kukkus alla 30 hääle klubisse, kuid see ei takista mehi endiselt olema Rae valla sisulised hallid kardinalid.

Kui 28.11.2013 saabus ringkonnakohtu süüdimõistev otsus, siis loomulikult levis see ka meie erinevates sotsiaalmeediates ja loomulikult asus suuvooder Laius mehi kaitsma. Eriti naljakas oli lugeda Laiuse päris otseseid vihjeid erinevates FB jututubades, et nagu 2010 uue koalitsiooni (sõnamurdjate ja oma arvamuseta seltskondade - tuulelippude vahel) moodustamise järgselt esitati kaebus kohtusse (eriti huvitav sõnastus), seega nagu oleks seda teinud need, kes partneri poolt reedetuna vallajuhtimisse pidid edaspidiselt sekkuma opositsiooni poolt. On ilmselge, et selliste vihjetega püüab mees suunata lugeja tähelepanu teolt ja tegijatelt ning püüab lõigata kasu sellega (kellele?), et mustab oponente ja püüab lugeja seda uskuma panna. Laiusele laulab kaasa Indrek-Rongaisa-Varik, kes juba väga selgelt vihjab nagu oleks avalduse esitajad selles asjas 2010 jaanuaris opositsiooni jäänud (mänginud ennast kahvlisse??). Nagu juba ütlesin - see on naljakas ja seda enam, et on selge, et need arvamust avaldavad vennikesed ei tea asjast suurt midagi (või siis teavad rohkem kui teised ja see annab neile võimaluse manipuleerida). Nii nagu ei teadnud 2010 sügiseni minagi. Samas kui asi läks kohtusse, siis oli mul võimalus lugeda süüdistuskokkuvõtet, milles oli üks umbkaudu selline sõnastus "Kriminaalmenetlusega on kindlaks tehtud, et Veigo Gutmannil ja Meelis Kasemaal oli plaan omandada kinnistud katastrinumbriga...., varjates omandiõigust selleks asutatud äriühingute abil, viia läbi seejärel detailplaneering ja realiseerida kinnistud seejärel oluliselt kõrgema hinnaga kui soetamisel nende eest oli makstud". Suur osa otsuseid oli nende kinnistutega tehtud enne kui mehed end omanikeks tegid ja isegi siis peitsid nad oma jälgi edasi ning seega polnud kellegil kõrvalseisjal võimalik neid siduda nende kinnistutega. Sealjuures ka nende partneritel Rae valla juhtimise juures. Pigem kasutati partnereid ära.

Süüdistusaktis ei ole kirjas seda nime, kes avalduse selle asja uurimiseks tegi. Küll on seal kirjas nt Kasemaa huvitav sularaha laen ühelt Kiili härrasmehelt - IRL-i liikmelt (kas mingi erakondlik side, mis ulatub ka Rae valla IRL-i rakukesse?). Seda laenu deklareeris Kasemaa ka oma majanduslike huvide deklaris ja olen kindel, et jäi sellise 2,5 millise eraisiku laenuga ka silma neile kellele vaja. Isegi siin loos puudutatud tänane volikogu esimees on sellele laenule oma erinevates kirjutistes täjelepanu juhtinud kui imelikule. Seega võisid uurijad juba tükil ajal mehi jälgida, kuid minu teada (see on küll selline faktidega tõestamata teadmine) tuli konkreetne info vallaametnikult, kes täna enam vallas ei tööta. Seega laiused ja varikud võiksid oma spekuleerimise jätta ja sellega koos ka püüu viia teema raskuskese kuskile mujale kui ta olema peab. Ootame riigikohtu otsust ja siis juba räägime edasi. FB-s läks asi inetuks ja Laius väljutas infot, mida saab juba laimu alla liigitada. Kirjutasin sellest järgmist

Riigikohus ei võtnud teemat menetlusse ja seega jõustus ringkonnakohtu süüdimõistev otsus. Kribasin väikse vahekokkuvõtte.

29. Rae valla Põhimäärusest.

Rae valla põhimäärus koostati 2004 aastal, kui vallas oli võimul koalitsioon Keskerakond-reformierakond-Isamaliit- Rahvaliit. Kirjutas PM teksti kokku staa˛ikas omavalitsustegelane ja HOL-i tegevjuht Toomas Välimäe (IML). Dokument sai põhjalik ja töötav. Samas aja muutudes on ikka vaja ka teha muudatusi sellistesse alusdokumentidesse. Nii on sedagi PM-i muudetud kuuel korral. Rõhutan, et see dokument oli ja on täiesti töötav ja tänases (2010) situatsioonis vajaks vaid mõningast redigeerimist. Selle asemel aga otsustasid tänase volikogu esimees ja aseesimees, et pakuvad välja uue dokumendi. Ja pakkusidki sellise eelnõu.

Sellega tutvumise järgselt peab ütlema, et oleks võinud jääda vana ja töötava juurde! Tundub, et koostajate tahe on olnud suur, kuid tiivad ei kanna (loe: ettevalmistus sellise dokumendi koostamiseks on nullilähedane) ja nii ongi saanud valmis kirjatükk, millest leiab palju "huvitavat". Kui selline õigusakt sellisel kujul vastu võetakse, siis asjatundjate hulgas kutsub see küll esile kaasatundvaid mugeid. Tegin oma ettepanekud selle dokumendi korrastamiseks, loodan, et suudetakse käituda konstruktiivselt ja arvestatakse mõistlikke ettepanekuid. Minu ettepanekud. Minu ettepanekutest jäeti paljud arvestamata ja seega olin valmis 26.10 istungil neid kaitsma. Täpsemalt oli niisuguseid ettepanekuid ca 40. Koalitsiooni esindajad ei olnud sellega arvestanud, et mõni julgeb juhtivkomisjoni poolt arvestamata ettepanekut istungil läbisuruma hakata ja said aru, et see istung venib pikaks. Seega tehti ettepanek, et teeme sellise arutelu III lugemisel. Mis meil selle vastu saab olla? Peaasi, et saab oma ettepanekuid põhjendada. Minu ettepanekud III lugemisele. Loomulikult ei saanud kõik minu ettepanekud juhtivkomisjoni toetust, samas mõned eelmisel korral toetuseta jäänud leidsid täiendava selgitamise järgselt seekord toetust. Mõned esitati Laiuse sõnastuses uuesti ja said ka toetuse. Kahjuks ei ole see õigusakt ka III lugemisel vastuvõtuküps ja selle kohta soovisin esitada 18.01.2011 toimunud volikogu istungil ka oma seisukoha . Paraku ei saanud esitada, sest ei antud võimalust. Ilma mingi arutluseta saadeti eelnõu IV lugemisele. Kuna minu seisukoha esitamise eesmärk oli ka eelnõu suunamine järgmisele lugemisele, siis polnud ka erilist vahet.

Ja siit saab lugeda minu ettepanekuid 15.03.2011 istungile. Need ettepanekud sai siis saadetud ka viiendale lugemisele. Seekorda ei kutsutud enam juhtivkomisjoni koosolekulegi. Eks see näitab ka poliitilist kultuuri(tust).

12.04.2011 tehti volikogu istungil spurt ja võeti PM vastu. Kirjutasin sellest asjast veel ühe kokkuvõtliku loo

12.04.2011 istungi protokoll ja viimase juhtivkomisjoni protokoll, mis näitab kui hästi arutelu on kokku võetud

07.07.2011 istungil esitasin oma mure seoses uue põhimääruse tõlgendatavusega. Lootsin, et selle peale algatatakse PM-i muutmise eelnõu. Kahjuks 09.08.2011 istungile eelnõud ei esitatud ja seega koostas fraktsioon Raekodanik eelnõu ja andis menetlusse. 

13.09.2011 istungil toimus eelnõu esimene lugemine ja seal siis kaks tähelepanuväärset asjaolu: 1. sotsiaalkomisjon juhtivkomisjonina arutas, kuid ei kutsunud juurde eelnõu algatajat; 2. parandusettepanekute aeg anti 15.10.2011 ehk sujuvalt lükati teema edasi vähemalt kaks istungit.

Põhimääruse tõlgendatavusest tekkis diskussioon M. Mitt´i ja A.Laiuse vahel. Kirjutasin sellest omakorda ühe lühikokkuvõtte, sellele kirjutas Laius mingi jama vastuseks. Kommenteerisin seda otse tema teksti.

17.01.2012 istung tõi diskussiooni istungi salvestamisest. Tegin eelnõu PM muutmiseks 07.02 toimunud sotsiaalkomisjoni koosolekul toimus eelnõu arutelu. Laius tegi kõik, et eelnõu põhja lasta. Kahjuks ta ei õnnestunud komisjoni liikmete veenmisel. Väike ülevaade. Läks Laiusel aga hästi 17.04.2012 istungil ja napi häälteenamusega hääletati asi maha. Kummaline oli, et ka teema tulihingeline toetaja Kivit ei toetanud eelnõud volikogus. Tema otsus. Kuna selle eelnõu mahahääletamisega läks ka teine ettepanek kaotsi, siis tegime uue eelnõu, mis loodetavasti tuleb menetlusse mais 2012. Lisasime ka volikogu istungite protokollimise teema. Eelnõu on siin

29. 04.10 avaldati järjekordselt valdade võimekuse edetabel. Puudutas see 2009 aastat. Rõõm on tõdeda, et minu vallavanemaks oleku ajal oli juba traditsiooniks olla esimesel kohal - 2005, 2008 ja 2009 me seda suutsime. Tabel ja graafik Siinjuures on huvitav märkida, et tänane koalitsioon püüab igati pisendada selle saavutuse tähtsust. Huvitav miks?

30. Volikogu 05.10 Kuivõrd vallavalitsus oli esitanud Elvesole ettepaneku erinevate dokumentide koondamiseks ja vallale saatmiseks, siis tekkis huvi ka neid vastuseid näha.

Seega esitasin ühe arupärimise ja ühe ettepaneku. Mõlemad Elveso teemadel. Arupärimisele sain ka vastuse koos Elveso kirjaga vallale ja selle kirja lisadega. Osa nendest lisadest puudutas otseselt ÜF-i projekti koosolekuid ja neid protokolle ma siia ei hakka riputama. Küll aga teised lisad, millest tähelepanu tasub pöörata lisale 2, mis valmistab ette veehinna tõusu. Valla vastus, Elveso vastus, lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 5 ja lisa 6 

Eespool juba juhtisin tähelepanu lisale 2, mis valmistab ette veehinnatõusu. Huvitav on ka lisa 3, millest nähtub, et vee-ettevõtja on asunud parandama valla õigusakti?! Akti, mis nende tegevusele piire seab? See on jälle üks vahva käik. Lisas 2 valmistutakse veehinna tõusuks vastavalt 01.11.2010 muutuvale ÜVK seadusele. Paraku diagonaalis sirvimisel tundus, et püütakse seadust tõlgendada. Kraavide hoolduseks nähakse ette üle 3 miljoniline kulutus ja ilmselt soovitakse seda näidata ka oma hinnaprognoosis. Paraku on need kraavid omaniku maal ja omanik peab nende eest hea seisma. Kui see omanik on vald, siis peab ta neid kraave ka hooldama või ostma teenuse, mille eest makasb ise. Seega saab siin olema palju huvitavaid nüansse nagu seegi, et seaduse alusel soovitakse sadevee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind siduda võetud vee kogusega??? Huvitav küsimus on ka see, et kui minu kinnistult suubub sadevett juhtiv kraav mingisse kraavi, mis minu kinnistul ei ole ja see on umbes (puud on peale kukkunud vms), siis peaks vee-ettevõtja seda kraavi ju puhastama ja suhtuma sellesse kui avaritöösse jne.

Minu arupärimises oli ka osa, mis soovis ÜF-i teemade toomise volikogu istungile, sest probleeme ja pretensioone palju. Volikogu esimees ei pidanud asja oluliseks ja ei teinud soovist väljagi. 12.11.2010 juhtus siis fataalse lõpuga õnnetus, mis muidugi seotud hooletusega, ebapädeva või mitte küllaldase järelevalvega ja vee-ettevõtte enda distantseerimisega järelevalvest. Seega esitasin oma nõude 16.11 istungile uuesti. Korduv ettepanek.  

Novembris-detsembris 2011 hakkasid levima kuulujutud Heinaru-Gutmanni vastaseisust. Gutmann soovivat Heinaru lahti lasta, teisalt Gutmann takistavat ÜF-i projektide lõpule viimist, liitujatega lepingute sõlmimist ja seeläbi teeb otsest kahju ELVESO-le. Äriseadustik sellist käitumist ei luba. Kuna kuulujutud liikusid ja teisalt volikogu hoitakse teadmatuses kogu ÜF-i projketist, siis esitasin 20.12.2011 volikogu istungil järgmise kirjaliku küsimuse

03.01.2012 kuupäevaga saabus vastus minu kirjalikule küsimusele. Esmapilgul tundus vastus pikk ja põhjalik, lähemal uurimisel aga väga vastuoluline. Saame teada, et vallavalitsus lasi vastuse koostada vee-ettevõtjal, sest küsimused puudutasid ju otseselt vee-ettevõtjat. See pole ka imelik. Imelik on aga see, et vallavalitsus on võtnud ka ise kommenteerida vee-ettevõtja vastuseid. Vastuskirjast saame teada, et:

1. vee-ettevõtja on ÜF-i vahenditest rajanud ca 58 km kanalisatsioonitorustikke, ca 38 km veetorustikke, 34 ülepumplat kanalisatsiooni ülepumpamiseks ja 5 veetöötlusjaama vee kvaliteedi parandamiseks. Selle töö käigus on loodud võimalus liitumiseks ühisveevärgiga 729-le uuele liitujale ja ühiskanalisatsiooniga 747-le liitujale. Kogu projekti rahastamiseks on kasutatud ÜF-i vahendeid ca 10.4 miljonit eurot, millele lisandub ca 4,4 miljonit eurot vee-ettevõtja omaosalus ja lisaks ka abikõlbmatute tegevuste (nt Jüri sadevee lahendus) maksumus.

2. selle suure investeeringu tagajärjel on tänaseks liitunud vaid 43 uut klienti!!! See on uskumatult väike arv ja paneb küsima, et kas liitujatega ei tegeletagi? Kas olemasolevad kliendid peavad kandma selle ca 4,4 miljoni eurose omaosaluse teenindamisega seotut (intressid, tagasimaksed)?

3. sellele küsimusele saame kirjas ka vastuse - liitujatega ei saa tegeleda, sest vald ei anna objektidele kasutuslubasid. Sealjuures ei ole kasutusloa väljastamise pidurdamise taga mitte projekti funktsionaalsete osade kõlbmatus või ehitusvead, vaid haljastuse taastamise väidetav praak!

4. eelmises punktis toodule saab tõestuse ka vastuskirja vallavalitsuse poolsest osast. Tõepoolest on suurem osa pretensioone seotud haljastuse taastamisega.

Teades eeltoodut ja ka muud, mis vastuskirjas kirjutatud, võib asuda seisukohale, et:

1. vallavalitsusel ei ole pretensioone ÜF-i rahadest rahastatud rajatiste funktsionaalse osa suhtes;

2. vallavalitsus ei anna kasutuslubasid põhjusel, et väidetavalt pole haljastus taastatud vastavalt nõuetele. 

3. seadus lubab kasutusloa väljastada ka osale rajatisest, antud juhul siis funktsionaalsele osale.

4. tänase jonnimisega teeb vallavalitsus ise kahju oma ettevõtte majandustegevusele, sest liitumistegevust ei saa legaalselt realiseerida kasutusloata objektidega. Motiveerimatu kahju tekitamine on seaduse kohaselt karistatav

5. teatud objektiosadel on haljastuse küsimuses jonnimine täiesti põhjendamatu. Nt kirja lisas mitmel pildil toodud nn Rebase-Uukkivi trassi heakorrastamine. See trass läbib soist ala, mis on alati soine olnud. Selle muruks muutmine oleks juba lisatöö (kuivendus jms), mida ju projektimahus tellitud polnud. Usun, et analoogseid situatsioone on mujalgi.

Kokkuvõtvalt võib asuda seisukohale, et vallavalitsus (väidetavalt küll vaid üks mees) oma käitumisega teeb kahju meile kõigile kuuluvale ettevõttele ja ületab oma volitusi, mis talle aktsionärina antud on. Sellest johtuvalt kannatab nii uus liituja kui ka vana vee-ettevõtja klient. Soovitus vallavalitsusele - lõpetage kahju veel suuremaks puhumine ja andke trassidele ning rajatistele kasutusload välja. Haljastuse teemal võitlust saab ja peabki jätkama, kuid haljastuse väidetav praak ei ole kõllaldane, et ettevõttele majanduslikult kahju tekitada.

Kahju on nentida, et ettevõtte nõukogu on vaid tühi koht ja punt hampelmanne, keda füürer nöörist veab. Tuletan meelde, et nõukogu on siiski juhtorgan, kes vastutab ettevõtte tulemuste eest.

Vastuskiri ja lisa  

01.03.2012 tegi ELVESO libanõukogu otsuse, millega võeti uus juhatuse liige ametisse ja vabaneti vanast. Seega realiseeriti Gutmann-Kasemaa duo soovunelm - maksti kätte Heinarule ja saadi soe koht Kasemaale ja seda kõike IRL-i kätega.

2012 märtsi Rae Sõnumites annavad turmtuld ELVESO teemal nii vallavanem Gutmann kui ka volikogu esimees Laius. Esimene ajab rumalat emotsiooni ja teine alandlikult kaitseb seda. Kahjuks nende faktideta  üldistustega tehakse selgelt liiga ELVESOle ja tema kollektiivile. Otsustasin kirjutada samuti sellest väikse analüüsi ja riputasin selle www.raekodanik.ee foorumi avalehele. Selle looga saab tutvuda ka siin

IRL-i blogis võttis Jüri Kivit analüüsida IRL-i ja Reformi koalitsioonilepet selle osas, mis puudutab ELVESO nõukogu liikmete tasusid. Loomulikult sai ta paadunud demagoogilt kohe pikas kirjutises ata-ata. Lugesin need kirjutised läbi ja leian, et Kivitil oli õigus ja Laius tegi talle selgelt liiga. Kirjutsin ise ka sellest

Üks huvitav "dokument" ilmus välja. Kommenteerisin seda veidi

2012 märtsist kuni juulini viidi ELVESOs läbi siseaudit. Selge eesmärk oli leida "olulisi juhtimisvigu". Kui juuli volikogus auditit läbi viinud rahvusvaheliselt tuntud audiitorfirma /Ernst&Young/ esindaja tutvustas oma tööd, siis ilmnes, et erilist sisu selles polegi. Probleem vaid selles, et töö oli tellitud ja seega ka tellija poole kreenis, teisele poolele polnud antud võimalust põhjendusteks. Seegi tegevus käivitas arutelu nii Raekodaniku foorumis  http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2759 kui ka FB Rae Grupis. Viimases läks nii näidispoomiseks, et otsustasin kirjutada oma loo ka.

31. volikogu 26.10 istungil oli kaks teemat, millele majanduskomisjon kooskõlastust ei andnud, samas volikogu hääletas tuimalt ära. Nendest teemadest saab ülevaate siin - teede ülevõtmine arendajalt ilma lepingus kokkulepitu täitmiseta (siia juurde ka dp põhijoonised nr 1 ja nr 2) ja sundvõõrandamise teema.

Selle Reti teemaade ülevõtmise teemal asus räpakat ülevõtmist kaitsma parteitu parteisõdur Jüri Kivit, kes on osutunud suuremaks demagoogiks kui esialgu tundus (aga äkki lihtsalt õpib?). Ta on võtnud seda lugu tõlgendada talle sobivalt ja tuua mängu ka analoogiaid ning võrreldes olukorda Suurekivi tee looga. Kahjuks need kaks on täiesti erinevad ja sealt johtuvalt ka võrreldamatud. Igal juhuks kirjutasin selle kohta veelkordse selgituse.

panen siia kõigile näha ka selle küsimusi tekitava õigusakti eelnõu, mis kenasti koalitsiooniseltskonna poolt ka õigusaktiks vormistati. Iga üks saab lugeda, et sõlmitud lepingule pole ühtegi viidet ja see teeb asjaloo kummaliseks küll. Tekib küsimus, et miks volikogu üldse selle otsuse teeb, mille alusel jne. Pole ei seletuskirjas ega aktis endas subjekte kirjas, kellele see õigusakt on suunatud. Seletuskiri, mis peaks selgitama lepingu täitmise tagamaid ja muud sellist, koosneb kahest mõttetust lausest!

32. Lasteaia toiduraha. Juba mõni aeg tagasi pöördusid minu poole Peetri lasteaiast lapsevanemad. Nende mure oli seotud sellega, et kas ikka hoolekogu poolt kehtestatud toiduraha, mida vanemad maksavad, jõuab ka läbi toiduainete nende laste lauale. Oma mure illustreerimiseks näidati veebruari ja märtsi andmeid, milliste kohaselt veebruaris kasseeritud vanematelt kokku 47136 krooni, aga tegelikult kulutatud 42117 krooni, seega jäi kasutamata summa 5019.- ja märtsis vastavalt vanematelt saadud 56136 krooni ja tegelikult kulutatud 49697 krooni, mis teeb kasutamata summaks 6439.-. Ja samasugune tendents pidi olema kuust kuusse nähtav. Küsimus oli, et kuidas kontrollitakse seda rahakasutust ja kuidas käitutakse selle ülejäägiga? Ma vastasin, et ega minagi peensusteni nende asjadega kursis pole, tean, et kinnitab toidupäeva maksumuse lasteia hoolekogu ja ilmselt siis lasteaia juhtkonna ettepanekul. Tähtis on, et menüü vastaks normidele. Olin varem ka kuulnud, et mingid käärid ikka tekivad, sest lapsevanemad ei ütle ette kui nende laps ei tule ja sealt võib siis tekkida mingi ülejääk, mida vastavalt kinnitatud korrale tagasi ei arvestata. Kuidas selliste vabade vahenditega edasi tegutsetakse, sellele ma vastata ei osanud. Murelikud lapsevanemad aga teadsid, et teistes lasteaedades need ülejäägid nii suured pole, sest „vilunud” majandustöötajad siluvad kuu lõpus ülejäägi ära. Nt ostes personalile torte, kohvi jms. Ma küll kahtlesin sellises võimaluses, sest vald ju kontrollib teemat, aga ega mürki ikka ei julge ju võtta selle väite kinnitamiseks või ümberlükkamiseks.

Igaljuhul huvi minus tärkas ja küsisin läbi arupärimise vallavalitsusest vastuseid. Arupärimine on siin. Sain ka vastuse. Vastus on suhteliselt põhjalik, kuid võrreldes näiteks andmeid Peetri kooli keskmise kuu ülejäägi osas, näeme selgelt, et see on eelpool toodust ca poole väiksem. Siit jääb kindlasti küsimusi üles. Ka võib vastustest teha järeldusi, et tegelikult on võimalik ka see nn „silumine”. Samas on teema selline, mida iga lasteaia hoolekogu võiks tõstatada ja oma kontrolli alla võtta. Kindlasti aitab ka see kui lapse haigestumise korral (vms puudumise korral) kiiresti teavitatakse. Ka võiks uurida menüüsid ning küsida ülevaateid koguste kohta ja maksumuste kohta. Ainult ise initsiatiivi ülesnäidates saab ennast kaitsta.

33. Valla 2011 eelarve. 16.11.2010 istungile esitati I lugemisele valla 2011 eelarve. Põgusa tutvumise järel siis selline lugu. 22.11.oli ettepanekute esitamise aeg. Minu ettepanekud on siin. Kuna ma esitasin oma ettepanekutega koos ka küsimusi nende teemade kohta, mis jäid segaseks, siis lootsin saada nendele loomulikult ka vastuseid. Paraku ei saanud. Vallavalitsus (nagu Gutmann end ikka nimetab) esitas oma ettekande, mis suuremas osas kvalifitseerus verbaalse kõhulahtisuse kategooriasse, kus palju sõnu, vähe mõtet. Seega esitasin vastamata küsimused 30.11 istungil arupärimisena. Sellele saabus vastus 15.12.2010 (vastus tuli e-kirjana, väljasaatmise kuupäev oli küll 14.12, kuid ju ta siis mööda internetiavarusi seikles ja jõudis kohale 1 päev hiljem, mis teeb ka 1 päevase hilinemise seadusekohase arupärimisele vastamise korraga võrreldes). Vastus on siin. Võrreldes küsimusi ja vastuseid saab teha järgmisi järeldusi:

 • esimesele küsimusele on vastus osaline, kuid aktsepteeritav;
 • teisele küsimusele on vastus osaline, uuringule ei ole viidatud ja pole selgitatud kas ja millal on vaja suuremaid võimalusi;
 • vallamaja kolimise teemal sisuline vastus esitatud küsimusele puudub;
 • jäätmekäitluse osas vastus olemas, sõnastus küll nõuab süvenemist;
 • heitvee käitlemise osas vastus olemas;
 • keskkonnakaitse palgakulude suurenemise vastusest saame teada, et ÜLDINE palgatõus tuleb ja seda vaatamata asjaolule, et mingist majandustõusust ei ole riigis veel juttugi;
 • tänavavalgustuse osas vastus poolik;
 • vallavalitsuse palgakulude osas vastus poolik ja räägib eelarve seletuskirjale vastu - IT on üldse mainimata jäänud;
 • viimasele küsimusele antud vastus näitab, et Peetri, Kopli jt üleujutustundlikud piirkonnad jäävad järgmiselgi kevadel päästmata, sest raha selleks ette ei nähta 

Üks eraldi märkimistvajav, 2011 eelarvega seonduv, teema 30.11 volikogu istungilt - valla arengukava läbivaatamine ja kehtima jätmine. Kuivõrd viitasin oma ettepanekutes eelarvele, et eelarvet ei saa toetada arengukavale, mida pole vastu võetud, siis siit ilmselt tekkis võimurites paanika ja nad läksid sellise formaalse eelnõu peale. Mina ei saa siiani aru miks? Kui seda otsust poleks tehtud, siis oleks ju ikkagi vana kava kehtinud ja sellele eelarve seletuskirjas viitamine poleks ju ka mitte vale. Nüüd selle formaalse ja mõttetu eelnõu ettevalmistamisega ja läbi surumisega sunniti koalitsiooni liikmeid hääletama selgelt õigusakte eirava otsuse poolt. Ma püüdsin neid küll mõistusele kutsuda ja esitasin volikogus protokollile lisamiseks sellise selgituse. Tegin ka ettepaneku seda otsust mitte teha ja olukorda mitte võimendada. Aga võta näpust, vaatamata hoiatusele, et eelnõu poolt hääletamisel eksivad hääletajad nii seaduse kui kohalike õigusaktide vastu, hääletasid kõik koalitsiooniesindajad eelnõu vastuvõtmise poolt. Tekkis küsimus, et millal mõni neist hakkab süvenema sellesse, mida teeb? 

Eelarve tulupoolega on seotud maamaks. Maamaksu määra kehtestamine on kohaliku omavalitsuse volikogu pädevus. Võib seda siis kehtestada vahemikus 0-2,5% maa maksustamise hinnast. Rae vallas on see aastaid olnud 1,0%. 2011 maamaksu puudutav eelnõu oli aga selline . 22.11 oli ka sellele ettepanekute tegemise tähtaeg. Minu ettepanek

Kui II lugemisele saabus absoluutselt uus eelnõu ja ka uus seletuskiri, siis ei mallanud oma seisukohta andmata jätta. Ega see kindlasti midagi ei muuda, kui siin ta siiski on.  Ei muutnudki. 29.11 toimunud majanduskomisjonis oli võimulolijate distsipliin "korras" ja samuti ka 30.11 volikogu istungil. Kasutasin võimalust vähemalt eriarvamuse esitada, sest ma ei saa nõustuda sellega, et vallavõim nii kergelt oma käed surub kõige rohkem hädasolijate taskusse. Samas tundub, et Rae valla rahvale see teema korda ei lähe. Suhtumine on, et kui vaja tõsta maksimumini, las siis tõstavad. Ma ei tea millega sellist suhtumist põhjendada - ükskõiksus, rikkus või lihtsalt arjameelne alandlikkus. Rikkusega ilmselt ei saa põhjendada, sest statistika kohaselt Rae valla elanik on Harjumaal sissetulekute osas mitte teravas tipus. Seal on hoopis Viimsi, Harku. Ajakirjanduses oleme näinud, et kui Viimsis midagi sellist tehakse, siis on teema kohe teravas diskussioonis. Sama Tallinnas. Rae vallas aga rahvale tundub meeldivat kui oravapoisid meie pooltühjades taskutes ringi tuuseldavad ja endale talvevarusid otsivad. Palju õnne Rae valla rahvas, teie võit.

Maksimum määras maamaks 2011 sai 30.11 volikogu istungil reaalsuseks.Siin on siis ka vastav määrus ja siin seletuskiri

Huvitavaks läks teema uuesti 2011 jaanuari lõpus. Nimelt toimus siis Eesti Koduomanike Kongress ja seal omistati kolmele vallale Omaniku sõbra tiitel.http://www.omanikud.ee/uudised/article_id-805  Teiste hulgas ka Rae vallale!!! Põhjus sellise tiitli omistamiseks oli maamaksu kaotamine!!!!! Tegelikult tõsteti maks maksimumini, aga auhind saadi kaotamise eest. Mis kõige vahvam, volikogu esimees käis sellel kongressil ja võttis 1000 kohalolnu ees nagu õige mees kunagi selle auhinna ka vastu. Selle uudise peale kirjutasin pöördumise volikogu liikmetele ja esitasin selle ka 08.02.2011 istungil. Pöördumine on siin. 1,6 kordse maksutõusu mahamüümine maksuvabastuse pähe väärib nimetust "PR tegu 2011" ja see saavutus jätab tahaplaanile kõik populistlikud valimislubadused. Muide pärast minu sõnavõttu volikogus, esitles pettusega saadud auhinda volikogu esimees. See andis kogu loole eriti vastiku kõrvalmaitse, sest tundub, et vennike ei saagi aru, et on rahvast mõnitades valetanud. Lootsin siiralt, et pärast minu pöördumist seda valet enam avalikult ei levitataks, aga võta näpust - 11.02.2011 avaldati "uudis" Harju Elus ja umbes samal ajal postkastidesse jõudnud Rae Sõnumites oli see uudis samuti kenasti sees. Seega häbitusel ei ole piire. Otsustasin artikli kirjutada Äripäeva. Miks sinna? Ei tea. Aga avaldati see lugu 17.02.2011

Ma eeldasin, et selle ÄP artikliga saab see asi selgeks ja vennikesed häbenevad veidi. Aga kus sa sellega. Selle asemel visati hagu juurde. Nüüd otsustas Omanike Keskliidu tegevjuht oma apsakat siluma hakata ja 21.02.2011 ÄP-s oli tema vastukaja minu loole. Sellest said kõik lugejad teada, et Rae vald tõepoolest tõstis maksukoormust, aga selleks, et ta tulevikus ikka seda langetaks, tehti ta avansiks omanike sõbraks (ma pole veel kuulnud, et mingeid auhindu avansiks antakse, auhinnad ikka võideldakse välja). Ma muidugi ei tea kuidas selle autori tervislik seisund on, see mind ausalt öeldes ka ei huvita, kuid puhkust soovitan talle ikka. Lugu ise on siin Pärast Omanike liidu tegevjuhi tankistitööd kirjutasin asjast veel ka Harju Elus ja Kesknädalas http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=16458

19.03.2011 tuli asjast artikkel ka Postimehes http://www.tallinnapostimees.ee/?id=405411 ja refereeritud oli see ka Õhtulehes http://www.ohtuleht.ee/419061

Meie võimurid ei võtnud omaks populismi ja sootuks õigustasid maamaksu tõusu sellega, et väidetavalt on Rae vald ainsam omavalitsus Tallinna ümbruses, kus maamaks masendavalt väike ja seetõttu tulebki seda tõsta. Niisiis otsustasin selgitada maamaksumäärad Harjumaal. Ise ma neile andmetele loomulikult ligi ei pääse, seetõttu küsisin HOL-ist. Neil puudus andmebaas ja seega tegin neile ettepaneku selline andmebaas luua. Nüüd on vastused käes ja ümberlükatud ka väide, et "kõikidel juba on". Tulemused on siin kokkuvõtte näol ja tabel omavalitsuste lõikes.

21.12.2010 võeti vastu 2011 eelarve. Opositsiooni ettepanekuid ei arutatud ega seisukohti läbi otsustamise ei kujundatud isegi majanduskomisjonis. Seega demokraatlikust juhtimisest Rae vald kaugeneb iga päevaga. Selle eelarvega siis kirjutati alla ca 7 miljoni tuulde viskamisele läbi mudilasetoetuse. Selle raha eest oleks saanud vabalt Lagedi kooli renoveerida. Aga mis sa teed, selline on olnud valija tahe! Opositsioon ei saanud selle eelarve poolt olla just eelpool nimetatud põhjusel. Samas 98% eelarvest on normaalne ja seotud seadustest tulenevate ülesannete täitmisega ja selle kohta pole suurt midagi öelda.

01.09.2011 oli AK-s uudis, et Tallinn hakkab võtma vastus avaldusi maamaksuvabastuseks 2011. Selles teemas oli reformarite poolt seisukoha andjaks Riigikogu liige Randpere. Kommentaar oli nii haige, et kirjutasin sellest veidi.

34. Volikogu menetlusse tuli ka kaevetööde eeskiri. Tegin sellele ettepanekuid (32), millest kõiki (7) ei arvestatud. Eelnõu koos minu ettepanekutega on siin.

35. Ka avaliku korra eeskirja muudeti. Väidetavalt oli põhjuseks maavanema ettepanek lisada nõue päästevesti kandmiseks paadis jne. Seega oli nagu põhjust ka muid muudatusi teha. Tegin neid minagi

36. Arengukavad Rae vallas. Kuna viimasel ajal on teemaks tulnud erinevad arengukavad ja vallavalitsuse esindajad on andnud mõista, et need on menetluses, siis esitasin 30.11 arupärimise saamaks vastuseid arengukavade teemadel. Vastusega saab tutvuda siin. Kommentaariks sellele vastusele, arvestades ka sõlmitud lepinguid, saab öelda, et vallavalitsus vassib. Toon näiteid:

 • vastuses öeldakse, et Geomediaga sõlmitud lepingu kohaselt on töö täitmise tähtaeg 31.01.2011. 07.06.2010 sõlmitud lepingus on see tähtaeg aga 06.09.2010. Ka pakkumises on nii. Miks on seda nii palju pikendatud? Kelle süü läbi tähtaeg venis? Milline organ ja millise otsusega tähtaega pikendas? Kui arvestada lepingus kokkulepitud sanktsioone, siis tähtaja muutmine on tänase seisuga (16.12) teinud vallale kahju ca 93000 krooni.
 • Haridusvõrgu ja spordi arengukava kohta on öeldud, et seda tegema on palgatud SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Tõepoolest on nendega leping sõlmitud. Samas on haridusvõrgu arengukava esimese tööversiooni autoriks Geomedia?! Miks nii, kas SA HEAK on vaid suitsukate selleks, et minna mööda riigihankest?
 • vastuses on öeldud ka Hariduse ja spordiarengukava valmimise tähtajaks 31.01.2011, kuid lepingus on tähtaeg 20.12.2010. Tekivad samad küsimused nagu arengukava puhulgi.
 • vastuses on öeldud, et haridusvõrgu arengukava maksumuseks on 177 600 krooni. Lepingus ja HEAK-i hinnapakkumises on aga selgelt öeldud, et "Tellija kohustub tasuma käesoleva lepingu punktis 2.1.1 tööde kvaliteetse teostamise eest kokku 148 000 krooni" Ei mingit täiendust käibemaksu osas, seega see summa juba sisaldab KM. Kelle otsustusel on aga väljamaksmiseks lisatud lepingus fikseeritud summale 20%?

Eriti naeruväärne on vastus küsimusele, kes on nimetatud valla poolt arengukavade tegemisel töögruppide liikmeteks. Vastusest saame teada, et need on vallavalitsuse liikmed. Nonsens! 12600-lise elanikkonnaga omavalitsuse arengut kavandavad 4 hariduseta, ettevalmistuseta ja kogemuseta meest!!! KOKS-i tähenduses on AK omavalitsusüksuse pika-ja lühiajalise arengu eesmärke ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mille koostamise protsessi korraldab omavalitsusüksus avalike arutelude kaudu, kuhu kaasatud kõik huvitatud isikud. Eeltoodut teades on kummastav kuulda, et Rae valla oluliste arengudokumentide tegemine on võrdsustatud konsultandi ja 4 vallavalitsuse liikme pusimisega!    

Seega on siin lahtisi otsi ja küsitavusi küllaga. Tuleb esitada täiendav arupärimine.

Haridusvõrgu arengukava sai konsultandi poolt valmis ja võeti ilma absoluutse tutvustuseta volikogus vastu ning saadeti avalikustamisele. Avalikustamise ajal tegin ka mina ettepanekuid. Kõige olulisem puudujääk esitatud kava puhul on see, et pole absoluutselt finantsidest räägitud - keegi ei tea palju vajalikud tegevused maksavad ja keegi ei tea kust vajalikud vahendid võetakse. Osa minu ettepanekuid leidis ka arvestamist.

Valmis ka valla arengukava, mille lugemise järgselt saatsin vallavalitsusele omapoolsed ettepanekud

Nendele ettepanekutele tuli vallavalitsuse seisukoht, mis suures osas demonstreeris vaid seda, et kes iganes see vastaja oli, on ta päris piiratud mõistusega. Järgnevas kirjutises on jälgitavad minu ettepanekud/küsimused, vallavalitsuse vastused ja veelkord minu kommentaarid.

37. Revisjonikomisjoni tegemised.

 

Selle komisjoni esimeheks on Ülo Timuska, kellel on läbi aegade teada tuntud meeletu viha Vaheko töötajate vastu. Tema põhiline unistus valituks saamisel oli saada koalitsiooni ja võtta "ohjad" Vahekos enda kätte. Lõpuks see unistus täitus ja mees sai oma unistuste võimu ning koos oravatest sõnamurdjatega alustas oma laastamist Vahekos. Üheks "ülesandeks" oli talle Kasemaa poolt antud maksku, mis maksab Vello Margusele ära teha. Otsustati seda siis teha läbi revisjoni. Paraku peab etteruttavalt ütlema, et ühtegi seaduse või valla õigusakti rikkumist ei leitud ja seega jäid vennikesed kättemaksu magusamast osast ilma. Sellele vaatamata püüdis isand Timuska oma haiglase soovunelma kirjutada komisjoni akti. See akt oli nii saamatult koostatud, et ma pidin selle kohta tegema 21.12.2010 istungil eriarvamuse. Komisjoni akt ja otsus, mida eriarvamus puudutab, on siin. Vallavalitsuse seisukoht. Seega on ka vallavalitsus seisukohal, et kõik on olnud OK ja Timuska on elanud akti koostamisel vaid oma unistustes ja kahetsusväärselt need ka akti sisse kirjutanud. Kahju kui niimoodi libastutakse ja läbi komisjoni oma oponente püütakse karistada. Aga eks see iseloomustab kõige enam libastujat ennast.

siinjuures peab lisama, et Timuska oli volikogu istungil väga õnnelik, et oli sellise aktiga maha saanud. Pidin küll oma eriarvamusega seda indu jahutama ja nentima, et esimene vasikas läheb ikka aiataha. Vaatame siinjuures, kuidas see komisjon üldse on tegutsenud. Nimelt on tal oma tööplaan 13.04 volikogu poolt vastu võetud. Vaadates seda plaani ja teades, et 21.12.2010 esitatud akt oli esimene, võib asuda seisukohale, et komisjon pole suutnud täita volikogu antud ülesannet. Seega peaks koalitsioon kaaluma esimehe vabastamist.

Kuna tööplaanist pole sisuliselt midagi täidetud, siis esitasin 18.01.2011 volikogule ettepaneku revisjonikomisjoni esimees välja vahetada.

See ettepanek oli muidugi tehtud koalitsioonile, et need siis ise saaksid Timuska ümbervalimise korraldada. Näiteks siis Timuska astub tagasi ja asi korras. Valitakse uus. Minu ettepanek ei olnud esitatud algatamaks sellekohast kirjavahetust. Paraku aga oli volikogu esimees teist meelt ja saatis mulle vastuse, mis ajab naerma ja nutma korraga. Tundub, et pakutud pehme tee koalitsioonile ei sobi ja tuleb kasutada umbusaldusmenetlust, sest mees pole selgelt ju oma ülesannetega hakkama saanud. Kuna volikogu esimees ei saanud/tahtnud midagi teha, sealjuures ka eelnõud algatada, siis otsustasime talle appi tõtata ja anda ise sisse avalduse, mille alusel on võimalik tegevusi teha. Selle avalduse nimi on umbusaldusavaldus. Muidugi umbusaldus läbi ei lähe ja seega tõestab koalitsioon, et nemad aktsepteerivad saamatust ja rumalust. Umbusalduse menetlus käivitati 7 volikogu liikme poolt 15.03.2011 vastava avalduse esitamisega.

Vaatamata teadmisele, et umbusalduse avaldamine läbi ei lähe, on sellel siiski 2 märgilist tähendust:

 • see näitab, et osa volikogust (ca 1800 valija esindajad) ei ole rahul revisjonikomisjoni tegevusetuse ja alplusega;
 • komisjoni esimehe välja mitte vahetamine näitab, et koalitsioon pigistab silma kinni ja on rahul sellega, et üks osa volikogust ei tööta - sealjuures on see vallavalitsuse tegevust ja volikogu õigusaktide täitmist kontrolliv osa. See omakorda näitab, et vallas on tekkinud selgelt olukord, kus võim on koondunud ühe mehe kätte. Teised on talle vaid instrumendid, millega mängida demokraatiat.

Huvitav on seegi, et pärast jaanuaris esitatud ettepanekut esimees välja vahetada, kutsus Timuska oma komisjoni kokku ja püüdis siluda jälgi uue tegevusplaani kinnitamisega. Kahjuks näitab seegi tegevus mehe võimetust, sest tegelikult sellel hetkel ei olnud Rae vallas üldse revisjonikomisjoni, sest KOKS-i kohaselt koosneb see komisjon vähemalt 3-st liikmest, kes valitakse volikogu liikmete hulgast. Vello Margus ei olnud enam komisjoni toimumise ajal volikogu liige ja seega ei saanud ta olla ka komisjoni liige ja seega polnud komisjonis enam kahte liiget ja seega polnud ka komisjoni, milline oleks saanud koosolekut pidada ja otsuseid teha. Nimelt M.Vello volikogu liikme staatuse peatumisest teatas valimiskomisjoni esimees volikogus 08.02.2011, kuid nimetatud koosolek on peetud 22.02.2011. Seda on näha ka protokollist 

No nii juhtuski, et 12.04.2011 istungil usaldas koalitsioon oma ridadesse kuuluvat saamatut revisjonikomisjoni juhti! Umbusalduse poolt oli 8 opositsiooni esindajat ja vastu 13 koalitsiooni esindajat. Just 13, saite õigesti aru, Timuska ise usaldas end ka käe tõstmisega. Niisiis oleme nüüd teada saanud, et koalitsioonil polegi eesmärgiks seda komisjoni normaalselt tööle saada! Ja siinkohal on huvitav tõdeda ka seda, et enda kaitsekõnes Timuska süüdistas oma saamatuses komisjoni juhtida keskerakonda!!! Selle lükkas koheselt ümber komisjoni aseesimees Uuemaa.

12.04.2011 asus koalitsioon täitma ka seda tühikut, millele opositsioon eelmisel (15.03) istungil viitas - revisjonikomisjonile uu(t)e liikme(t)e valimist. Esmalt muudeti komisjon 4-liikmeliseks, mis iseloomustab soovi saada igal juhul otsustamisel eelis koalitsioonile, sest võrdsete häälte korral loeb ju esimehe hääl. Teiseks ilmutati selgelt, et kardetakse Uukkivi saamist komisjoni liikmeks. Pandi üles omapoolne opositsioonikandidaat (enda kandidaat oli ka ja see ka muidugi valiti) M.Prits, kes küll enne valimist soovis end taandada, aga Laius otsustas, et inimesel puuduvad sellised õigused, sest nimekiri on suletud???? (kui nimekiri on suletud, siis ei saa sinna lisada, isiku enda initsiatiivil oma nime ära võtmist ei keela keegi). Juhtus nii nagu pidi Uukkivi 9 poolthäält ja Prits 10. Prits osutus valituks ja .... andis sama minuti sees avalduse enda välja arvamiseks komisjonist. Sellega juhtus nii, et komisjon ei ole ka veel järgmise kuu jooksul töövõimeline ja järgmisel istungil tuleb päevakorda jälle üks (volikogu esimehe mõttetu otsustamise tagajärjel) punkt, mille eesmärk valida revisjonikomisjonile liige. Ilmselt on kohe mõttekas teha ettepanek, et sinna keegi koalitsioonist valida. Selge on vaid üks - hea tava, mida on Rae vallas alati jälgitud - rev.komisjoni juhib opositsioon - on rikutud. Ilmselt on see Eesti omavalitsuste hulgas üks väheseid, kui mitte ainus selline pretsedent, mis demonstreerib tervet "demokraatiat". 

09.08 istungile siis otsustas koalitsioon esitada uue eelnõu ja muuta komisjon tagasi 3-liikmeliseks. Loomulikult eelnes sellele Laiuse tiraad ajaveebis. See oli talle omaselt demagoogia supernäide ja seega pidin seda ka kommenteerima. Kommenteerisin tema algteksti ja see on siis loetav siin . Ega Laius ei jätnud ja põrutas uue loo teele. Loomulikult ikka vassides ja emotsionaalsetest väidetest kubisevalt. Ei jäänud jällegi muud üle kui tema teksti kirjutada kommentaare. Aga ega Agu Laius ju ei lõpeta, sellest siis ka järgmine kirjatükk. Laius ikka ei lõpeta, võttis kommenteerida Marko Mitti analüüsi. Kirjutasin sellele kommentaari.

Laius on selles teemas päris sassi läinud, aga ka teema on tänu sellele sassis mis sassis. Marko Mitti pikad ja põhjalikud analüüsid on Laiuse tõsiselt sassi ajanud ja nii ta on 21.08 esitanud päris segase loo. Võib olla on siin ka põhjuseks pidustuste järgne päev oma komplikatsioonidega? Üldiselt kommenteerisin siis veelkord Laiust ja esitasin oma arvamuse

13.09.2011 tuli volikogu päevakorda eelnõu revisjonikomisjoni kontrollimiste plaan 2011 (!!!). See oli täielik jaburdus, sj 2010 aasta oli jäetud täielikult kontrolliga katmata. Tegime sellele oma täiendusettepanekud. Selle järel saadeti otsus teisele lugemisele ehk oktoobrisse. Juhul kui oktoobris tööplaan kinnitatakse, siis jääb kontrollimiseks tervelt kaks ja pool kuud.

27.09 istungi eel soovis minuga komisjoni esimehe koha täitmise teemal kõnelda volikogu esimees. Olin meelsasti nõus. Jutt oli lühike - küsiti, et kas oleme ikka sellel seisukohal, et komisjoni esimehe kandidaadiks on Uukkivi? Vastasin, et pole viimasel ajal seda teemat arutanud ja seega on jätkuvalt meil sama seisukoht. Püüti teha ettepanek meie seisukoht ümber vaadata, sj Laiuse sõnum oli, et temal on ükskõik, kes on meie kandidaat, aga koalitsioonis on jõude (), kellele see kandidaat ei sobi. Mina teatasin, et seda on kahju kuulda, kuid lubasin veel fraktsiooniga teemat arutada. Pärast istungit seda tegime ja seisukoht jäi muutmatuks.

18.10.2011 istungil valiti pidulikult komisjoni esimeheks Kersti Peterson, kes on sellelt kohalt juba ühel korral taandunud. No ju siis on kihk tagasi tulnud või tuleb täita käsku

17.01.2012 esitas fraktsioon Raekodanik oma murekirja seoses komisjoni jätkuva passiivsusega. 18.01 sain Laiuse vastuse, millele 19.01 esitasin kommenteeritud variandi

38. Prügihinna tõstmise katse. Detsembri keskel teatati TV uudistes, et Rae vald on esimene omavalitsus, milline nõustub teenusepakkuja taotlusega tõsta teenuse hinda. See tekitas foorumis teemaarenduse, mille käigus otsisin üles valla ja vedaja vahel sõlmitud lepingu. Selle kohaselt ei olnud hinna tõstmine põhjendatud ja seega esitasin teabenõude. Teabenõude vastuseks sain määruse, millega hinda muudeti. Selles määruses ei olnud lähtekohad õiged ja ei kattunud ka lepinguga. Suhtlesin e-posti vahendusel keskkonnaspetsialistiga ja ime küll, kuid määrus tühistati ja seega hinnatõusu ei tule veel. Kuigi siin erilist kahju ühegi pere eelarvesse poleks ju tulnud, sest hinnatõus oli pisike, siis teema on märgilise tähtsusega. Nimelt näeme kui pealiskaudselt vallavalitsus oma tööga tegeleb. Ta ei seisa üldse oma elanike eest, talle on ükskõik, mida erinevate möönduste tegemine toob kaasa kodanikele. 

39. Uuel aastal uue hooga! Sellise küsimuse tõi Oruvälja III dp menetluse käik. Sellest pajatab lähemalt järgmine looke. Dokumendid, millele loos viidatud, on saadavad siit

volikogu otsus nr 410, 2005 aastast

vallavalitsuse korraldus nr 629, 2005 aastast

planeeringut menetlenud vallavalitsuse komisjoni protokoll

vallavalitsuse korraldus 330, 2010 aastast

uute lähtekate kohane põhijoonis

ja lõpetuseks siis otsuse eelnõu, millega loodetakse kõik tehtud vead siluda. Külmast arvestusest annab märku seegi, et eelnõul on juba ka olemas tema vastuvõtmise kuupäev . Tähelepanu peaks pöörama sellelegi, et eelnõu seletuskirjas pole sõnagi asjaolust, et on toimunud hoonestuses põhimõtteline muudatus, mis viib inimkoormuse mitmekordsele suurenemisele. eelnõu.

Avalik arutelu raekodaniku foorumis http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2465 viis selleni, et vallavalitsus võttis oma esialgse eelnõu tagasi ja asendas selle uuega. Uue pealkiri on küll sama (vana otsuse muutmine), kuid sisu on tegelikult sama kui peaks uues algatamise otsuses olema. Oluline on seegi, et selle otsusega tühistatakse 2010 vallavalitsuse poolt väljaantud lähteülesanne, seega tunnistati oma eksimusi. Opositsiooni töö kandis jälle vilja!

40. Jüri üldplaneering. 2011 jaanuaris saadeti volikogule vastuvõtmiseks Jüri ÜP. Põgusal tutvumisel seletuskirjaga ja skeemidega (valla kodukalt) asusin seisukohale, et seletuskiri on ajakohastamat ja vajaks täiendamist korrigeerimist. Kirjutasin oma märkused seletsukirja. Ja siin ka planeeringujoonis jaan 2011 seisuga

Kummastaval viisil oli skeemilt kadunud ka osa ette nähtud kogujateest, mis aitaks ühendada Jüri ja Karla ristmike üheks tervikuks ja tagaks ka Aruküla teelt rasketranspordi ära suunamise. Selle kohta üks väike lugu 

13.01 toimus keskkonnakomisjoni koosolek kuhu minu ettepanekul kutsuti ka ÜP tegijad. Ettepaneku tegin selleks, et saada nende seisukohta ÜP seletuskirjas olevale vananenud info korrigeerimisele (eelpool on seletuskiri koos märkustega loetav). Sisulise seisukoha andmise asemele otsutas üks härrasmees hakata rääkima poliitilisest ja opositsioonile omasest käru keeramisest. Täiesti idiootlik suhtumine. Üldplaneering on nii tähtis dokument, et siin ei mängita poliitikat, selle dokumendi alusel korraldatakse vallas elu õige mitmete aastate jooksul. Samas on seda ÜP-d ikka üle 5 aasta tehtud ja seetõttu on mõistlik seletuskiri kohendada olukorrani, mis eelneb vahetult kehtestamisele, aga mitte kirjeldada seal aasta 2005 seisu Rae vallas. Selle asemel, et nimetatud küsimust arutada, kuulsime siis päris pikka monoloogi poliitilisest kiusust. Niisugused vennikesed ei peaks niisugustel teemadel sõna võtma, neilt pole keegi seda küsinud. Samas tundub mulle, et ega ta seda juttu ise välja ei mõtelnud ja juhendajad olid ikka vallavalitsusest. Vallavalitsuse vennikesed, kes te seda lugu loete, mõtelge kainelt - 2005-2009 ka on seda planeeringut teostatud minu juhtimisel, suur osa sellest planeeringust (va kogujatee ja Jüri sissesõidu viimane lahendus) on siis valminud. Seega millisest poliitilisest kärukeeramisest me räägime? Ja kellele? Endale või. Siiski jään endale kindlaks - seletuskiri tuleb ajakohastada.  

18.01.2011 toimunud volikogu istungil ajas Gutmann sellist mulli selle ÜP logistikalahendustest ja põhjustest miks kogujatee ringtee äärest ära jäeti, et otsustasin sellest teemast ühe tegelikkusele vastava loo kirjutada. Vähemalt kui Gutmanni koalitsioonikaaslased seda süvenenult loevad, siis saavad aru mis mehega tegelikult tegemist on - sisutu, põhimõttetu, sõnasööva ja teiste tegudega end ehtiva hampelmanniga.

Muide kogujatee ärajätmise üheks põhjuseks toodi nö roheala poolitamine/rikkumine teega. Kes teab seda nn roheala, siis see teab ka, et tegemist on liigniiske võsaga ja ei muuga, mingit väärtust tal ei ole. Meenutades aga selle sama vennikese tegusid viimase aasta jooksul, siis meenub, et kui mehel huvid mängus (sõbrad jne), siis pole rohelus talle takistuseks. Vana-Tõnikse ja Oja planeeringuga Aaviku külas hävitatakse suur metsatukk, Suuresta külas planeeritakse tiheasustuse põhimõttel rohekoridori ja selle kontaktalale Suuremetsa arendusala (vt ka sellelt lingilt nr 8 ja nr 9 http://www.raivouukkivi.ee/index.php?id=93 ), Ülemiste kanali ääres muudeti ühte dp-d ja lubati planeerida alale, mis eelnevalt jäetud puhvriks kanali ja hoonestuse vahele. Seega see lodu seal ringtee ääres küll mingiks kogujatee ära jätmise põhjenduseks olla ei saa.

Avalikust arutelust 05.05.2011

41. Investeeringute toetamise kord. Vallavalitsuse poolt koostatud ja menetlusse saadetud kord ikka väga toores. Isegi imestan, et kuidas Rae vallas on juriidiline kompetents (aastaga) nii alla kukkunud. Igaljuhul minu ettepanekute/kommentaaridega saab seda korda lugeda siin.

Ei läinud aastatki mööda, kui juba märkasid võimurid isegi, millise jamaga nad maha on saanud. 17.01.2012 istungil esitati menetlusse vaid aastavanune korrake. Paraku olid muudatused kosmeetilised, sj üks lisandus tegi korda veelgi naeruväärsemaks. Esitasin oma parandusettepanekud

42. Majandusameti poolt tehtavad lumekoristuse teenustööd Tallinnas.

Internetifoorumis www.raekodanik.ee anti infot, et selliseid teenuseid osutatakse. Täpse ülevaate saamiseks esitasin 18.01.2011 volikogus arupärimise antud teemal.

Arupärimisele saabus vastus. Selle on allkirjastanud Kasemaa. Sisu järgi võib arvata, et selle koostas samuti Kasemaa. Vastus ei vasta kõikidele arupärimises esitatud küsimustele. Saame vaid teada, et majandusamet sellist haltuurat ametlikult teinud pole. Ei vastata aga miks majandusametit kureeriva abivallavanema ja majandusameti projektijuhi juhtimisel majandusameti töötajad majandusameti/Rae valla/maksumaksja vahenditega käis Viru keskuse katuseid koristamas. (See info on 150% õige ja pärineb Tellijalt, kes pole anonüümne) Selle asemel kiidetakse projektijuhti ja näidatakse kuidas kütusele kulutatud vahendid 2010 vs 2009 vähenesid. Samas unustab väikemees ära, et võrdlema peab ka tegevusi. Terve 2010 a jooksul on pidevalt kajastatud raekodaniku foorumis seda, kuidas Vaheko uue juhtimise all sisuliselt külmutas oma tegevused. Lumekoristusega 2010 aasta alguses ja niitmisega suvel tegeleti väga kaootiliselt ja tihti alles siis kui foorumis diskussioon valuläve ületas. Seega Kasemaa võrdlus kulude osas ei anna midagi või kui, siis näitab, et Vaheko ei teinud 2010 sellises mahus tööd kui 2009. Sooviks ikka teada, kuidas Timuskalt nõutakse sisse väljaspool tööaega (öösel) tehtud sõidud ametiautoga? Vastus on, et ilmselt ei nõuatgi.

Eriti tore on vastuses see osa, kus mind noomitakse M.Vello kommunaalvõla tõttu?! Kasemaa oleks võinud ju kohe Keskerakonna esimehele kaevata. See on ikka äärmine lapsus, et oma tööga toime mitte tulemist nii õigustada püütakse. Haiglane või mis?

43. Vallavalitsuse korraldusest Jüris detailplaneerimisest mööda hiilimiseks. Tuule tn 1

raekodaniku foorumis tuli teema üles http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2493 Kuivõrd kasusaajaks osutus taotleja Rosenfeld, siis pakkus asi mulle huvi, sest Jüri alevikus on selgelt kohustus selliseid muudatusi teha läbi planeeringuprotsessi. Siin aga selline kiirustamine, selgelt nähtav mahu suurenemine üle selle piiri, mis detailplaneeringut nõuab. Miks vallavalitsus skeemitamisega kaasa läks, seda ma ei tea. Samas Rosenfeld ise on teiste tegevusi hinnates alati väga põhjalik ja näpuga seadustest järge ajav ja seetõttu on huvitav näha muundumist kui asjas on enda huvid mängus. Tegin siis väikest uurimistööd ja selle tulemus on siin15.03.2011 istungile esitasin arupärimise antud teemal. Vastusest, mis saadeti, saab lugeda välja segadust, sest eks vastaja teab, et tegelikult see asi puhas ei ole. Samas eks seda ole näha siis, kui tullakse uue taotlusega - ehitusloa taotlusega. Kui valminud projekt ületab selle maagilise 33% piiri ja ehitusluba ikkagi antakse, siis on meil ka tõestus olemas, et vallavalitsus on algusest alates olnud asjadega kursis ja huvitunud seadusevastase käitumise toetamisest.

44. 20.02.2011 toimus tragöödia Haapsalu Väikelastekodus. Nimelt sai alguse põleng, milles hukkusid lapsed. Tegin heas usus volikogule ettepaneku Rae valla poolt toetuse eraldamiseks summas vähemalt 10000 eurot. 15.03.2011 volikogus oli menetluses lisaeelarve eelnõu. Kahjuks see ei sisaldanud minu ettepanekut. Küll aga reguleeriti sellega volikogu esimehe palganumbrit. Kahju.

45. Vangla. 2010 osales Rae vald riigi poolt korraldatud pakkumisel, mille eesmärgiks oli Tallinna vanglale uue asukoha leidmine. Septembris hakkasid liikuma jutud, et vangla tulebki Rae valda, kuid mitte valla poolt pakutud asukohtadesse vaid mingile eramaale. Soovisin vallalt infot ja saatsin teabenõude, millele sain ka vastuse. Vastusest võis järeldada, et vallavalitsus ei tea asjadest midagi. 2011 märtsis läksid liikvele kuuldused, et vangla tuleb Kurekivi planeeringualale Rae Tehnopargi naabrusesse. 15.03.2011 istungil esitasin arupärimise selguse saamiseks. Vastus on siin

46. Burgeriputka ehitusega seonduv. Teema tõusetus raekodanik.ee ja sealt siis järgmine arupärimine ka alguse sai. Saadud vastusest näeme, et sisuliselt on tegemist ebaseadusliku ehitisega, millel puudub ka toitlustusasutusele nii hädavajalik vee ja kanalisatsiooniühendus.

10.05.2011 istungil esitasin uue arupärimise, et selgitada kas midagi on vahepeal ka muutunud

47. 15.märtsi istungil sahmiti volikogu liikmete ja esimehe hüvitistega. Sahmiti nii, et ise ka ei mõistetud enam, mida ja kuidas tehti. Väike lugu ja ka määruse eelnõu ise. Kuna selline sahmimine polnud opositsioonile meelekohane ja kuna sahmimise käigus olid täheldatavad mitmed rikkumised ja küsitavused rikkumise olemasolu osas, siis esitasime istungi lõpus protesti. 16.03 saatsin e-kirja istungi sekretärile ja küsisin, et kas ikka protest saab protokolli. Vastus oli "ei". Kirjavahetus on nähtav siit. Pärast viimast vastust sekretärile hakkas juhtuma - jumal Laiuse näol saatis ise kirja kõikidele volikogu liikmetele. Sellele vastasin mina omalt poolt. See kirjavahetus on siin. Nagu oligi arvata võttis sellel teemal sõna ka Jüri Kivit. Siinjuures leidsin raekodaniku foorumist ühe loo, kus Kivit just kiidab, kuidas tema iidol loobus suurest osast hüvitisest. Jüri Kivit, mis siis nüüd juhtus?

48. 12.04.2011 antud arupärimine, mis johtus ühe arendaja rünnakust valla vastu. Vastus arupärimisele saabus õigeks ajaks, kuid paraku oli ebatäiuslik. Kajastamata olid planeeringud alates september 2010, pole näidatud miks on täitmisetähtaegu edasi lükatud ja/või kohustusi muudetud. Samuti on segane miks mõnel "sõbralikul" planeeringul puuduvad sotskohustused ja miks mõnel on need sotsosamaksed muutunud 40000-lt 30-le jne. Arupärimise eesmärk ei olnud saada mingit poolikut ja vananenud andmebaasi vaid korrektseid andmeid kõikide kehtestatud planeeringute kohta vahemikus 2008-2011 aprill. Aga mis teha kui ei suudeta neid andmeid kokku koguda. Vastuse kaaskiri ja tabel planeeringutest.

Kuivõrd vastus oli mannetu, siis esitasin täiendava arupärimise 10.05.2011 istungil

49. 10.05.2011 läks vaidluseks ühe toetusi käsitleva määrusega, mis lõpuks suunati opositsiooni ettepanekul teisele lugemisele. Kommentaaride ja minu muudatusettepanekutega määrus on siin

50. 25.05.2011 istungist saab ülevaate siin http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2579

51. 14.06.2011 istungist saab lugeda siin   http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2593

Arupärimine õigusabikuludest. Ettepanek maj.aasta aruande otsuse redigeerimiseks. Fraktsiooni Rae kodanik seisukoht revisjonikomisjoni liikme valimisest.

22.juuni 2011 saabus vastus minu arupärimisele. Vastuskiri on siin ja lisatud andmed raamatupidamisprogrammist on jälgitavad siin 2009 ja 2010

Milliseid järeldusi saadud kirjast teha saab:

 • valda on saabunud uus jurist, kellele on tehtud ülesandeks keerutada vastuses tolmu ja põhjendada miks ei saa andmeid sellises detailsuses nagu soovisin;
 • jurist on oma tööd teinud "südamega" ja kombineerinud osavalt (?) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS-i), avaliku teabe seaduse (AvTS) ja märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise seaduse (MSVS) erinevaid sätteid. Saavutab ta oma kombinatsioonides kaks asja:

       1. totaalse segaduse, mida ka ise kirjas möönab (et tsiteerin küll MSVS-i, kuid tegelikult volikogu liikme    arupärimine ei kvalifitseeru selle seaduse alla või püüdes arupärimist võrdsustada teabenõudega, mida see tegelikult ju pole)

        2. täites talle antud ülesande põhjendamaks miks tülikale arupärijale pole võimalik anda korrektset vastust. Kahjuks selle ülesande "eduka" täitmisega lahterdas ta end ebakompetentse ja manipuleeritava ametnikkonna hulka.

 • kirja koostaja (jurist vallasekretäri ülesannetes?) pole ka eriti viitsinud kodutööd teha ja räägib midagi hirmsast töömahust mitmele inimesele mitmeks päevaks. See on eriti hale põhjendus, sest see on igale vallasekretärile elementaarne, et hoitakse kontrolli all kõik õigusabi ja muude juriidiliste teenustega seonduv, sh kulud. Kui seda pole 2010 aastal tehtud, siis oleks aeg hakata pädevat vallasekretäri otsima. Muide 2008 oli kokkuvõte sellel teemal selline ja 2009 tehti see kokkuvõte samuti, kuid mina lihtsalt lahkusin varem ja ei saanud seetõttu seda kokkuvõtet.
 • kirjalisas esitatud tabelid ei ole ilmselgelt korrektsed ega sisalda ilmselt kõiki kohtuasjadega seonduvat. Sellele järeldusele saab asuda teades, et 2010 jaanuari lõpus maksis vald välja üle 7 miljonilise summa ühe kohtucase´i kaotamise tõttu. Seda summat tabelis ei ole.
 • kirjast saame veel teada, et soovitatakse pöörduda volikogu poole, et see annaks revisjonikomisjonile vastava ülesande. See on nii armas soovitus, et pisar tuleb silma. Ei tea kas täna on valla poliitilise eluga kursis olevate inimeste hulgas veel neid, kes arvavad, et volikogu enamus hääletaks sellise ülesande andmise poolt?  

Kokkuvõttes võib öelda, et vallavalitsus on asunud kaitsesse, mille võib põhjustada soov midagi varjata. Mis see on, eks aeg annab arutust. Saame ka teada, et vallavalitsusse tööle võetud ametnikud ei järgi nende tööd juhtivaid seadusi, vaid lähevad kaasa oma poliitiliste ülemuste manipulatsioonidega ja seeläbi panevad ka endale vastava märgi külge.  

52. Istungist 07.07.2011. Kutsuti kokku nn kiireloomulise küsimuse aruteluks ja see põhjustas vaidluse juba enne istungit. Kirjutasin väikse loo

Istungi alguses esitasin pöördumise volikogu liikmete poole, milles avaldasin muret meie vast vastuvõetud põhimääruse tõlgendamise osas. Tõin ka näiteid kui kergelt PM sätete eiramine käib. Mure siis PM tõlgendamises. Samuti andsin 2 arupärimist - vallavalitsuse istungite protokollide mitte avalikustamisest ja Õie köögi ümberehitusest ja tegin ettepaneku anda revisjonikomisjonile 2 kontrollülesannet.

Pärast volikogust ülevaate andmist algas uus diskussioon, mille algatas Agu Laius. Võtsin selle kokku siin

ja Laiusele ei andnud kohe kuidagi aru ning ta jätkas oma blogis oma unistuste kirjutamist. Kommenteerisin neid tema tekstis

no ei jätnud Laius järgi ja jätkas enda sohhu uputamist. No vastasin siis sellega

Ja veel üks lugu, mis istungi järelkajana kuidagi ei taha vaibuda. Ikka põhimäärusest ja protokollimisest ja eelnõude avatud menetlemisest.

Selle teema jätkuks on Laius jõudnud selleni, et volikogu liikmed on nõrgad ja apaatsed ja sellest johtuvalt (mitte tema enda ebaprofessionaalsest istungi juhtimisest) on õigusaktid nõrgad (PM-i parandusettepaneku kontekstis). Kirjutas ta selles oma blogis. Kommenteerisin seda loba otse tema teksti.

18.07 saabus tähtaeg saada vastus istungil esitatud arupärimistele. Vastust ei tulnud ja ma arvasin, et tehaksegi nii nagu Laius istungil ütles - vastust 10 päeva jooksul ei saa, vastatakse järgmisel istungil. Teisisõnu sõidetakse volikogu liikmele seadusega antud õigusest julmalt üle. Igaks juhuks saatsin uue arupärimise, milles siis soovisin vastust miks pole vastatud. 21.07 saabusid aga esitatud arupärimistele vastused. Loodan, et see hilinemine oli kogemata juhtunud, sest abivallavanem vallavanema ülesannetes ehk ei teadnudki esitatud arupärimistest (kuigi üks oli nimeliselt talle esitatud). Vastused siis siin. Õie lasteaed ja vallavalitsuse protokollide avalikustamine

53. Sõites mööda valda on näha, et vallavarasse suhtutakse peremehtundeta. Väike lugu Napp nädal aega läks mööda ja juba parandati värava võrku ja tenniseplatsi aiavõrku. Tubli, kuid mõeldes nüüd veidi miks see tenniseplatsi auk tekkis, jõuame järeldusele, et sealt oli otsem üle aia lennanud pallide järel käia. Seega tuleb see auk peagi tagasi. Äkki siiski sinnagi värav paigaldada?

54. 09.08 toimus volikogu istung. Kuna eelmisel istungil sai murekiri volikogule edastatud ja selles viidatud mitmetele põhimääruse tõlgendustele ja tehtud ka ettepanek põhimääruse korrektuuriga tegelema hakata, kuid paraku tänase istungi materjalide hulgast eelnõud ei leidnud, siis võttis fraktsioon Raekodanik kätte ja algatas muudatusi puudutava eelnõu ise. Sellega saab tutvuda siin. Lisaks eelnõule andsin üle ka ettepaneku volikogule. See johtus Agu Laiuse murest volikogu liikmete töövõime üle. Sellega saab tutvuda siin.

Päevakorras olid suht rutiinsed punktid, mis läksid pea kõik konsensuslikult läbi. Huvitav oli koalitsiooni püüd anda ülevaadet eelarve täitmisest. Kahjuks oli volikogu liikmetele antud tutvumiseks üks kuu vanemad andmed kui olid ettekandja kasutuses ja seega oli asjaga mitte kursis olevatel isikutel ilmselt raske jälgida. Loodetavasti tulevikus kujuneb välja aruandevorm, mida on võimalik eelnevalt esitada ja mis aitab ka kõigil kaasamõelda. Sellel korral siis oli aruanne sellisel kujul (punase kirja ja kollase taustaga minu märkused).

Naljakaks kujunes diskussioon avalike teede registri loomisel. Ühe Lagedi tänava näitel, mis kogemata asub kinnistumaal, kuid teenendab ka naaberkinnistute elanike. Küsimusele talihooldusest vastati, et vald ei tee ega hakka seda teed hooldama. Samas hooldatakse silmad kinni teid, mille pikkus kordades pikem, kuid mis teenindavad vaid paari majapidamist. Sellest Lagedi tee näitest sai kirjutatud ka foorumisse http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2627

Ja lõpetuseks see revisjonikomisjoni teema, mida koalitsioon pole suutnud lahendada juba 1,5 aastat.

09.08 istungieelses majanduskomisjonis tehti ka ajalugu - mitte ühtegi vallavalitsuse esindajat polnud viitsinud tulla eelnõusid kommenteerima. Seega tekkinud küsimused (mitte kõike kahjuks, jäi protokollimata üks, millele ilmselt vallavalitsuse tegelinskid ei osanud/viitsinud vastata) protokolliti ja nõuti kirjalikke vastuseid enne istungit. Vastused on siin.  

09.08 istungil eriti palju teemasid ei olnud, kuid see istung on algatanud palju arutelusid. Üheks pikemaks ja põhjalikumaks sai demokraatliku hea tava lahkamine revisjonikomisjoni näitel, kus vaidlejad said aru, et seda komisjoni peab juhtima opositsioooni esindaja, kuid erinevaks jäi arusaam, kuidas see esindaja sinna saadakse. Hea tava kohaselt esitab opositsioon oma kandidaadi ja olgu see koalitsioonile kui valus tahes, nad peavad selle poolt olema. A.Laius aga peab heaks tahteks seda, et kui koalitsioonile ei sobi opositsiooni kandidaat, siis esitagu opositsioon uus ???? Imelik arusaam heast tavast.

Lisaks sellele arutelule tekitas üks munitsipaliseerimistaotlus (otsus 252) küsitavusi, millega tegelesin ja leidsin, et selle otsuse puhul on paljud asjad väga liimist lahti, esitasin veel ka ühe teabenõude ning kui sellele vastuse sain, siis selgus, et liimist lahti on veel enam kui esmapilgul võis arvata. Seega esitasin vaide selle otsuse kehtetuks tunnistamiseks ja uue ning motiveeritud otsuse tegemiseks. Vaie on siin. Aga huvitavaks osutus ka vallavalitsuse vastus teabenõudele, siis kirjutasin sellest veidi pikemalt siin.

55. Volikogu istung 13.09.2011. Sellel istungil esitasin 4 arupärimist Andrekse arenduse küsimustes, Künnapuu arenduse küsimustes, Õie köögist ja Assaku lasteaia maksumusest.

Volikogus oli arutlusel ka hajaasustuses erateedel lume lükkamine, mis iseenesest on hea algatus. Paraku määrusene koostatud õigusakt sooviti (ja võetigi) vastu esimesel lugemisel. Mul ei jäänud muud üle kui teha parandusettepanekud istungil ja mitte tavapäraselt kahe istungi vahel. Vähemalt ühes sisulises osas sai määrusesse parandus, mis lubab teatud erandeid, sh ka kinnistamata maal oleva omanikuta tee puhul seda määrust rakendada.

Ka fraktsiooni Raekodanik poolt algatatud põhimääruse muudatuse eelnõu oli esimesel lugemisel, kahjuks oli näha koalitsiooni leiget suhtumist, sest sellele eelnõule parandusettepanekute ajaks anti rohkem kui kuu aega, seega lükati menetlus sujuvalt kaks istungit edasi.

Päevakorras oli ka revisjonikomisjoni 2011 aasta tööplaani kinnitamine. Arutuse käigus tuli välja, et tööplaani ei olnud komisjon oma koosolekul arutanudki, selle oli teinud komisjoni esimees oma äranägemist mööda, kuigi ta viitas selle koostamisel ka fraktsiooni Raekodanik poolt esitatud ettepanekutele 07.07.2011 volikogu istungil. Viitas küll, kuid eelnõu preambulas ei olnud sõnagi, lisaks olid need ettepanekud nii ära nügitud, et niisugune kontroll ei anna mingit ülevaadet. Lisaks oli puudutamata jäänud 2010 aasta sootuks, nagu oleks seal midagi sellist, mida jumala eest ei tohi torkida. Vaata kust soovid, eelnõu jättis vägagi nadi mulje. Tulime oma fraktsiooniga appi ja tegime alternatiivse eelnõu. See lõi asja nii segi, et volikogu esimees suunas asja teisele lugemisele ja seega kui oktoobris plaan kinnitamist leiab, siis jääb selle täitmiseks 2,5 kuud. Unustada ei saa ka seda, et 2010 aasta plaan on täitmata.

Laius esitas oma versiooni istungil toimunust ja see oli kohati ikka peegeldus päris kõverpeeglist ja seetõttu kommenteerisin tema parimaid kõverusi

26.09 saabusid vastused kahele arupärimisele Õie köök ja Assaku lasetaed. Saime teada, et suure hurraaga tehtud otsus Assaku lasteaia söötmine Õie lasteaia kohustuseks teha jäi katki ja Assaku lasteaia juureehitus rahastati 100% valla eelarvest, mitte vastavalt lubatule arendajate abist. Kuivõrd Assaku lasteaia laienduse maksumus on tunduvalt suurem eelarves planeeritust ja ma ei tuvastanud ühtegi vastavat lisaeelarvet, siis esitasin 27.09 istungil täiendava arupärimise antud teemal. Ka sellele arupärimisele saabus vastus, mis oli kõike muud kui selgitav ning seetõttu tuli sellel teemal juba kolmas arupärimine esitada 18.10.2011 istungil. 01.11.2011 saabus siis järgmine vastus. Selles oli nüüd numbriline osa paika saadud, ei tea mis selles küll varem rasket ja ületamatut oli. Samas oma viimases arupärimises küsisin juba ka neli lisaküsimust läbi viidud hanke osas. Kolmele esitatud küsimusele sain ka vastuse, kuid ühele mitte. Selleks küismuseks oli "millised olid pakkujate pakkumised". Vastuseks sain, et "riigihanke pakkumused on konfidentsiaalsed". See vastus ei ole õige, eriti osas, mida mina küsisin. Nimelt küsimuse eesmärk oli saada teada pakkumiste hinda ja muid võitja selgitamise kriteeriume. Olin 100% kindel, et riigihankes see osa informatsioonist ei ole konfidentsiaalne, kuid igaks juhuks küsisin pädevatelt isikutelt üle. Saatsin oma küsimuse rahandusministeeriumi vastavate spetsialistide kätte. Küsimus kõlas nii 

"Mul on küsimus RHS-i §43 (4) osas - Pakkumus on konfidentsiaalne. Kas avalikus sektoris on see teave konfidentsiaalne ka pärast võitja selgumist? Või allub see teema siis avaliku teabe seadusele ja konfidentsiaalsuse nõue kaob?"

Sain ülikiire vastuse (ka siin oleks vallal õppida):

Vastuseks Teie päringule märgime järgmist.
 
Riigihangete seaduse (RHS) § 43 lg 4 sätestab, et pakkumus on konfidentsiaalne. Nimetatud sätet tuleb alati lugeda koostoimes RHS § 46 lõikega 2, mis sätestab pakkumuste avamise menetluse ning kus on määratletud, et protokolli tuleb kanda ja avaldada pakkuja nimi; registrikood; pakkumuse maksumus ja osamaksumused. Seega eeltoodud teave ei saa olla konfidentsiaalne ning selle teabe on võimalik välja nõuda antud hankes osalevatel pakkujatel/taotlejatel kui ka kolmandatel isikutel avaliku teabe seaduse kohaselt nii hankemenetluse kestel kui ka pärast hankemenetlust.
 
Muu teave, mida pakkuja või taotleja edastab hankijale võib olla konfidentsiaalne, st et teave võib olla näiteks ärisaladus või võib sisaldada delikaatseid isikuandmeid. Euroopa Kohus on leidnud, et ärisaladust puudutavat teavet peab hankija hoidma konfidentsiaalsena nii selles hankemenetluses kui ka edaspidistes hankemenetlustes. Kui isik (pakkuja/taotleja) peab mingit teavet oma ärisaladuseks, siis puudub ka hankijal õigus sellist teavet avaldada riigihangete seaduse kui ka avaliku teabe seaduse alusel nii hankemenetluse kestel kui ka selle järgselt.
 
Sama kehtib ka hankemenetluse tulemina sõlmitud hankelepingute kohta. Üldine teave - nagu näiteks lepingupoolte nimed; hankeobjekt; hankemaksumus - on avalikud andmed. Samas ei ole välistatud, et hankelepingus võib olla teavet, mis on ärisaladus ning seda osa lepingust ei saa kolmandatele isikutele ka avaldada.
 
Kuivõrd vastajaks oli riihihangetega tegeleva osakonna juhataja, siis ei saa tekkida kahtlustki, et tema selgituses peaks kahtlema. Küll aga kerkib vägisi küsimus, et mida püütakse sellise käitumisega varjata? Et seda teada saada tuleb saata teele uus kirjalik küsimus.
 
 
56. Volikogu 22.11.2011
 
Seekord siis oli meie elektrooniline süsteem ikka täiesti pees ning pidime vanal heal viisil käsitsi hääletama. Ka eelnõusid ei saanud süsteemist kätte ja seetõttu nt jäi ka põhimääruse II lugemisel määrus vastu võtmata.
Samas oli sellel istungil küll päevakorras palju punkte, kuid olulise diskussiooni tekitas vaid üks - lasteaia kohamaksu suurendamine. 
Aga alustame siiski avatud mikrofonist. Mul polnud plaaniski täna sõna võtta, kuid Agu Laiuse jutuke IRL-i blogis sundis mind oma otsust muutma. Tegin volikogule pöördumise.
 
Lasteaiamaksu tõstmisest ja tõusetunud diskussioonist saab lugeda siit. See lasteaiakohamaksu teema jätkus ka FB-s, leidsin sealt ühe teema, mis kirjutatud enne minu liitumist ja kus mind põhjuseta sarjati. Kirjutasin sellel teemal 20.12.2012 nii
 
Veel andis vallavalitsus menetlusse 2012 eelarve. Tegin ettepaneku, et võtke kohe esimesel lugemisel ka vastu ning asi unustatud. Eelarve eelnõu professionaalsuse ei kahtle keegi, sest selle on teinud ju rahandusameti spetsialistid, mitte Gutmann ja seega pole seal loodetavasti 95% ulatuses midagi viga. Ilmselt tuli ettepanek ootamatult, selleks poldud valmis ja minu ettepanek lükati tagasi. Põhjendati põhimäärusega, mis erinevates muudes situatsioonides ei ole takistanud seda eiramast.
 
Huvitav punkt oli viimane - volikogu tänukirjade andmine. Ma ei hakka arutlema teiste autasustatavate üle, kuid sellesse eelnõusse oli ka minu nimi juhtunud. Selle olevat sinna pakkunud volikogu esimees. Saa sa nüüd aru, oma blogis kirjeldab ta mind ülevoolavalt valla taandarengus, maine rikkumises jne. Nüüd siis jällegi meelemuutus. Aga las ta olla, kui soovitakse. Kindel on see, et minu suhtumist oponeerimisel see ei muuda.
 
Sellel istungil sai hoogu lasteaiakohamaksu arutelu. Meie foorumis räägiti sellest palju, aga räägiti ka nt Facebookis. Nimelt on sinna loodud üks kinnine grupp Rae valla kodanikele. Kuna mul on seal mitmeid tuttavaid, siis nad ikka vahetevahel jagasid infot. 31.12.2011 oli viimane sellekohane infovahetus, mis mind uudishimulikuks tegi. Otsustasin ka selle grupiga liituda, saatsin vastava palve. Sain (ilmselt) automaatvastuse, et kinnitaksin oma sobivust ehk kuuluvust Rae valla kodakondsete hulka. Huvitav küll miks? Seltskonnas on ju seal ka selliseid, kes meie kogukonda rahvastikuregistris ei kaunista. Saatsin siiski oma kinnituse. Ja sinna see asi jäigi, tänaseni pole tagasisidet. Seetõttu palusin endale saata lasteiateemalise arutelu. Saadeti. Sellest arutelust on kenasti näha, kes puhub mulli ja kes tahab pragmaatilist lähenemist. Panin selle teemarenduse, mis oli ju üsna huvitav, foorumisse üles ja kui siis hakkas FB-s arutelu pihta, et mingid lekitamised (vt et lausa wikileaks:)) ja hukkamõistmised ja mida kõike veel. Sinnani välja, et mina pidavat selle pärast kelleltki hakkama andestust paluma. Huvitav, kas keegi tõesti arvab, et kui ta teeb internetti mingi "suletud" jututoa, et siis on see nii privaatne, et keegi ei saa ligi. Lihtsameelne ja halenaljakas lähenemine. Aga kuna mõnel kommenteerijal oli mure, et tema profiilipilti nähakse, siis korrigeerisin seda koopiat - viskasin välja nii pildid kui ka asjasse mittepuutuvad kirjutised. Lugeda saab SIIT 
Lugu läks FB-s edasi administraatori algatusel läks nõiajahiks, mille peale otsustasin kirjutada sellise loo
 
 
57. Volikogu 20.12.2011. Tegemist 2011 volikogu istungiga ja eks ta üks naljakas asi teiste omataoliste rivis oli. Ülevaadet saab lugeda siit
 
58. Agu Laius oli meeltesegaduse hoos IRL-i blogisse kritseldanud mingi jaburduse. Ma otsustasin sellele vastata.
59. 17.01.2012 esimene volikogu istung oli tulvil imelikke päevakorrapunkte. Selle istungi iseloomustamiseks kirjutasin pikema loo. Loos viidatud avatud mikrofonis esitatudmurekiri revisjonikomisjoni jätkuvast mitte töötama hakkamisest on siin ja arupärimine siin. Arupärimise vastus  Päevakorra muutmise ettepanekuga saab tutvuda siin. Huvitav lugu juhtus istungi ajal. Nimelt Jüri Kivit külalisena salvestas istungil toimunud arutelu Uuesalu küla loomise teemal ja pani selle ka FB-sse üles. Sellest läksid volikogu esimees ja mõned liikmed päris leili ja Kivitit sunniti materjal lehelt kõrvaldama. Mis selles materjalis imelikku oli, mida häbeneti? Ei tea. Olen seisukohal, et siiski on volikogu avalik ja rahva valitud ning ei pea häbenema erinevat salvestamist. Muidugi minnakse krampi, kui salvestistelt selgub ebapädevus. Kellele see meeldikski? Diskussioon läks FB-s nii kuumaks ja Laius suutis mind isegi süüdistada, et ise sa ei ole teinud ettepanekut pm- i muutmiseks. No tegin siis 19.01.2012 eelnõu valmis ja saatsin ka valda.
Kuivõrd istungil avaldasin lootust, et ehk volikogu esimees võtab vastata fraktsioon Raekodanik murekirjale, siis sain vastuse, et saada mulle see kiri e-posti ja ma kindlasti vastan. 18.01 saatsin kirja ära ja õhtuks tuli ka vastus. Rohkem siinkohal ei kommenteeriks, iga lugeja saab ise lugeda A.Laiuse vastus ja A.Laiuse vastus koos minu kommentaaridega.
Istungil vaieldi maa mõttelise osa müügi osas. Küsisin juristi seisukohta. Selle maamüügi osas siis veel üks kokkuvõte
 
Eelnevast on teada, et kogu see Smartenile maa maha parseldamine on tegelikult paari mehe skeem endaga seotud maade väärtustamiseks Smarteni abil. Loomulikult ei saa Smartenit siinkohal rumaluses süüdistada ega väita, et neid kasutatakse ära. Ei, nemad on samuti ärimehed ja kui nad said nii soodsas kohas nii odava alghinnaga maad soetada ja selleks peavad mõne jupi trasse rohkem rajama, siis on nad lihtsalt teinud hea diili ja seda enda raha eest. Valla rehepapid tegid ka endale hea diili, kuid kahjuks valla raha eest, sest õiglasel müügil oleks pidanud kõik sellised lisatrassiehitused rahaliselt valla kassasse saama ja trasside rajamisel käituma vastavalt seadusele - liitumistasud on need, millega iga liituja endale liitumispunkti trassid saab. 17.04.2012 istungil küsisin infot läbi viidud enampakkumise kohta. Vastus, avamise protokoll, korraldus ja leping
Kui vaadata protokolli, siis on selgelt näha, et enda käest reformarid kontrolli ära ei lasknud - komisjonis 3 reformarit, sealjuures pole Kasemaa isegi vallavalitsusega seotud mitte
 
 
 
60. 16.02.2012 istung (kiireloomuline volikogu tugevdamine lõhenenud reformierakonna poolt)
 
Umbusaldus volikogu esimehele. Kokkuvõte istungist. Kuna asjad kiskusid inetuks ja vallas ei ole enam kombeks Eestis kehtivast seadusandlusest kinni pidada, siis otsustasime vaidlustada valimiskomisjoni otsused ja sealt kaudu jõuda ka volikogu otsuste tühistamiseni. Kõige otsesemalt rikuti volikogu liikme Einar Kinki õigusi ja tema pöördus isiklikult Harju maakonna valimiskomisjoni poole. Kuna valimiskomisjoni meelevaldsete otsustega suunati jõudude vahekorda volikogus, siis otsustasid pöörduda eraldi kaebusega ka ülejäänud 9 opositsiooni poolel olevat volikogu liiget. Ja lõpetuseks tegin mina omapoolse pöördumise ja ettepaneku, et saada valimiskomisjoni tegevusele üldine hinnang. Volikogu otsus, milles määratakse seadusevastaselt toetus kahele omal soovil taandunud abivallavanemale/vallavalitsuse liikmele ja protokoll, mis näitab, et isikud ise varmalt selle otsuse poolt hääletasid. Kui nad poleks hääletanud, siis poleks otsust vastu võetud.
Maakonna valimiskomisjon arutas 23.02.2012 meie kaebusi ja minu eraldiseisvat ettepanekut. Samal päeval vormistati ka otsused ning edastati meile. E.Kinki kaebuse peale tehtud otsuses sisaldub tegelikult vastus meie kõikidele küsimustele. Otsus ja kirjalik vastus minu ettepanekutele. Lisaks valimiskomisjoni tegemistele vaidlustasime ka 16.02.2012 tehtud otsuse, milles kaks meest endale hüvesid hääletasid. Selle teema saatsime maavanema järelevalvesse. 27.02.2012 registreeriti Harju Maavalitsuse dokumendiregistris Kasemaa ja Hommiku vaidlustus Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsuse peale. Minupoolne kommentaar sellele vaidlustusele. Kaaskiri Maakonna Valimiskomisjonilt Vabariigi Valimiskomisjonile
05.03.2012 arutas teemat VVK. Arutuskäik jääb segaseks, ka otsus. Tundub, et kas soovitakse sisuline arutelu viia Riigikohtuni või on reformierakondlik reguleerimine toimunud. VVK otsus ja Einar Kinki kaebus Riigikohtule
Riigikohtu otsusega saab tuttavaks siin http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-5-12
Maavanema järelevalvest saabus vastus. Sellist oligi oodata. Vastuses on selgelt öeldud, et vennikesed enda premeerimise poolt kätt tõstes eksisid seaduse vastu ja käitusid korruptiivselt, kuid tõdetakse, et järelevalve peab siiski ära lõpetama, sest volikogu muutis probleemset otsust ja võttis need seadust rikkuvad punktid välja ja seega pole mingit põhjendust järelevalve tegemiseks. Vastus ise on siin. Küll aga ei tähenda JOKK käik seda, et tegu pole tehtud ja loodan, et väärtegu uuriv institutsioon ei asu seisukohale, et otsuse muutmisega kadus ka eelnev seadusevastane käitumine. Kui aga nii arvatakse, siis peaks ju ka nt kiiruse ületamisel katistamatuks jääma, sest alati saab ju põhjendada, et ma sain aru ja lasin kiiruse jälle alla.
 
 
 
 
 
 
 
61. 21.02 istung
 
Heakorraeeskirja parandusettepanekud, investeerimistoetuse korra parandusettepanekud. Istung oli rutiinne. Avatud mikrofonis selgitas Laius miks polnud minu poolt algatatud eelnõud PM-se muutmiseks (ülekanne istungist) päevakorras. Aadi Potter viitas järjekordsetele segadustele valimiskomisjoni otsustes. Huvitavaks punktiks oli revisjonikomisjonile esimehe valik. Nimelt võttis enne valimist sõna Jüri Kivit, kes oli kandidaadina üles seatud. Ta ütles, et kuna on ka rahvakohtunik, siis kavatseb oma tööd teha sõltumata opositsiooni-koalitsiooni jõujoontest. See tähendab, et ta lubas tuua välja kõik tänase koalitsiooni eksimused. See saab olema kiiduväärt missioon, millele võib ainult toetust avaldada. Kahjuks on Kivit vaid asendusliikme asendusliige ja tema tülikaks muutumisel ta viiakse volikogust kiiresti välja.
.
 
 
 
 
 
 
62. 22.02 istung- Laiuse umbusaldamine.
 
Täna, 22.02.2012, toimus volikogu esimehele umbusalduse avaldamise hääletus. Nõus sellega, et volikogu esimees
 
 
 
oma tööga hakkama ei saa, oli 10 volikogu liiget. See oli enamus 14-st istungil viibinud volikogu liikmest. Istungilt
 
 
 
puudus 7 liiget. Seega võib öelda, et istungil osalenutest enamus umbusaldab tänast volikogu esimeest.
 
 
 
Paraku on sellisel hääletusel vaja koosseisu häälte enamust, seega 11 häält. Nii et 1 häälega jäi umbusaldus
 
 
 
avaldamata. Küll on see aga tõsine märk koalitsiooni lagunemisest. Häälte vahekord 11:10 on õhkõrn ja loodetavasti
 
 
 
avanevad peagi mõne järgmise volikogu liikme silmad ja siis pole võimalik enam erinevate (seaduse vastaste)
 
 
 
vangerdustega enamust säilitada. Ja siis alustame juba mädaneva pea (Gutmann) umbusaldamist. Tänane oli vaid
 
 
 
tormihoiatus
Kuna kogu see võimukriisi taoline situatsioon sai alguse ELVESOst, mille nõukogu liikmed taipasid, et Gutmann soovib Heinaru vallandada isikliku kättemaksu eesmärgil ja kõik põhjendused osutusid valeks Heinaru halva töö kontekstis, siis nõukogu ei asunud ummisjalu Gutmanni käsku täitma. Seda enam, et vee-ettevõte pole Gutmannile kuuluv erafirma, vaid kogu Rae valla kodanikele kuuluv äriühing, mille klientidele kindlasti pole tähtis sekkuda kahe isiku isiklike solvumiste lahendamisse. Mäletatavasti tehti 16.02.2012 vangerdusi volikogus ja viidi nende vangerdustega volikogu lauatagant ära üks volikogu asendusliige (Einar Kink), kes mõtleva ELVESO nõukogu liikmena ei nõustunud enam Rae valda viimased 2 aastat juhtinud (dünaamilise)duo - Gutmanni ja Kasemaa - korraldustega ja tekitas koos teiste mõtlemisvõimeliste (T.Klaar ja R.Kruuk) olukorra, milles volikogus oli võimuliit vähemuses. Seega vangeruse tagajärjel kaotasid oma magusapalgalised kohad kaks abivallavanemat ja neile oli vaja kiiresti kompenseerivaid töökohti, eriti Kasemaale, kes on Gutmanni äripartner aastaid ja keda kuidagi polnud ilus jätta sissetulekuta. Kuivõrd 16.02.2012 volikogu istung näitas selgelt välja jõujuooned ning kõik said lõplikult aru, et 3 reformikat on teises paadis, siis järgnesid kiired tegevused - ELVESO nõukogu maha, uus asemele (kavalalt IRL-ile enamus) ja juhatuse liige Heinarule sulg ning Kasemaa asemele. Loomulikult on selline käitumine läbinähtavalt ebamajanduslik ja põhjendamatu ning selle rahvale söödavamaks tegemiseks üllitati 2012 märtsi Rae Sõnumites 2 artiklit, millest esimene Gutmanni sulest tagus ilma faktilise toeta ebalojaalset nõukogu ja püüdis näidata kui viletsa ettevõttega tegemist on ja teine Laiuse sulest, mis dubleeris esimest ja lisas mingeid heietusi sellest kuidas paha opositsioon tahtis võimu võtta(?). Kirjutasin nende artiklite tasakaalustamiseks ise ka ühe loo, mille avaldasin internetifoorumi avalehel, et veidikenegi lugejatele selgitada Rae Sõnumites kirjutatu läbimädasust. Selle looga saab tutvuda ka siin.

63. 17.04.2012 toimus päris vahva istung, kus vallavõim mõnuga oma ühehäälset ülekaalu nautis, kuid unustas sealjuures, et Eestis ikka veel seadused kehtivad. Kokkuvõte on siin. Avatud mikrofonis edastasin mõne pöördumise ja mõne arupärimise: Vihuli volituste peatumisest, volikogu protokollidest, Riina Noore mõnitamisest, Andrekse kanalisatsioonist, teedest ja muust, Assaku lasteaia hankest, Smartenile võileiva hinna eest müüdud kinnitute pakkumisest. Oma küsimustele maamüügi kohta sain ka vastused. Lepinguga tutvudes saab öelda, et polnud parim tehing. Väike analüüs
Laius võttis oma blogis sõna ja kuivõrd see oli nii temalik sõnavõtt - demagoogiast ja populismist tulvil - siis tegin väikse võrdluse. Assaku lasteaia arupärimisele saabus vastus päris kiiresti, esitati küsitud dokumendid. Esitasin veel ka täiendava arupärimise sooviga saada võidupakkumise teinu pakkumist ja selle peale näidati mulle trääsa . Kirjutasin sellest väikse kokkuvõtte.
 
65. Volikogu istung 15.05.2012
ELVESO teemalisele arupärimisele saabus vastus, mis oli Gutmanni vääriline. Vähemasti saime teada, et nö "dokumendis" kirjeldatud "lennukad" ideed olid vajalikud vaid selleks, et kellegile põhjendada ELVESO s toimuvat. Tegelikult siis mingeid muudatusi teha vaja polnud. Sellele viitab kirjas olev "Märgime samas, et kõnealune kirjutis on tänaseks sisuliselt muutunud". Teades minu küsimusi ja seda tsitaati, siis saab teha järelduse, et :
 • ELVESO le ei otsita enam kompetentset juhti, kellel oleks "juhtumis- või majandusalane, tehniline või ehitusalane, juriidiline kõrgharidus", kõlbab ka Kasemaa. M.O.T.T
 • töötajate kompetentse enam ei soovita hinnata,
 • standardeid ei kehtestata klienditeenindusele ega avariiteenistusele ja seega keegi neid ka ilmselt ei püüagi enam hinnata
 • hindade kooskõlastamist pole lõpule viidud, millal viiakse seda ei teata, sest vastasel juhul oleks sisuline vastus antud
 • mingeid teadmisi liitumistegevuse kiirendamiseks pole olemas.
 • probleemsete arenduspiirkondade tegevuskavad koos ajateljega puuduvad
 • ELVESO võõrandamist puudutavale küsimusele konkreetset vastust antud ei ole, seega võib asuda seisukohale, et sellise põiklemise taga võib olla reaalne plaan ettevõtte võõrandamiseks
 • Ainuke positiivne noot asjas on see, et loodetavasti siis ka ei minda spetsilistide vallandamise teed
 
66. Volikogu istung 19.06.2012 - 6 tundi farssi
 
Ja vastus sellele
Ja vastus sellele
arupärimine Ameerikanurga ehitusloata ehitamise teemal ja Amanda kinnistule jäätmete matmisest http://www.raekodanik.ee/download.php?0700b43d16b19b73a3dd9616793e6208
Ja vastus sellele
Javastus sellele
 
 
67. ELVESO siseauditiga tutvumine 10.07 volikogu istungil

2012 märtsist kuni juulini viidi ELVESOs läbi siseaudit. Selge eesmärk oli leida "olulisi juhtimisvigu". Kui juuli volikogus auditit läbi viinud rahvusvaheliselt tuntud audiitorfirma /Ernst&Young/ esindaja tutvustas oma tööd, siis ilmnes, et erilist sisu selles polegi. Probleem vaid selles, et töö oli tellitud ja seega ka tellija poole kreenis, teisele poolele polnud antud võimalust põhjendusteks. Seegi tegevus käivitas arutelu nii Raekodaniku foorumis  http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2759 kui ka FB Rae Grupis. Viimases läks nii näidispoomiseks, et otsustasin kirjutada oma loo ka.

68. Volikogu istung 14.08 http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2918

69. Volikogu istung 20.09 http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2934

70. Volikogu istung 25.09 http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2935

71. Volikogu istung 09.10 http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2958

72. Volikogu istung 20.11 http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=2982

73. Volikogu istung 18.12 http://www.raekodanik.ee/index.php?page=comments&mode=public&showthread=3004

74. Rae koolimaja temaatikast. veebruaris 2013 ühtäkki otsustasid meie koalitsiooni nööritõmbajad tagasiostma kunagi erastatud kortereid. Kahjuks kumas teemast läbi ebamõistlikkus. Kirjutasin sellest loo♠ Kahjuks ei olnud VOLISes eelnõu nähtav ja seega panen selle siiagi EELNÕU

75. Volikogu istung 19.02.2013.

76. Eesti Vabariik 95. Aktusest Rae vallas. Tegemist oli viletsalt ettevalmistatud ja veel viletsamini õnnestunud ettevõtmisega, mille päästsid Jüri kiriku õpetaja ja noored armeenlased. Kirjutasin sellest kokkuvõtte läbi enda silmade

77. Volikogu istung 19.03.2013

Tegemist jällegi rutiinsete päevakorra punktidega ja mõned neist ka sellised asendustegevust meenutavad. Näiteks otsustati millegi tõttu kanda kuludesse Lagedi PK projekt, mis kunagi sai tehtud ja Lagedi spordihoone projekt. Miks? Ei oska öelda. Kooli projekti loogiline osa oleks Lagedi kooli maksumuse hulgas ja spordihoone oma oleks võinud jääda alles, sest kunagi ehk tuleb mõte seda kasutada. Aga ilmselt oli vaja päevakorda mahtu anda ja seetõttu siis selline oluline eelnõu ka arutada võeti. Paraku on spordihoone projekti teinud üks arendaja (OÜ Mergo Holding) ja selle andnud vallale üle. Ei teagi mida maha kanti. Esitasin küsimuse, et miks on vaja tegeleda mõttetu paberimäärimisega ja sain vastuse, et esiteks reguleerib seda teemat õigusakt ja teiseks on see loogikast lähtuv. Küsisin, et mis õigusakt. Vastuseks sain, et juba veneajal oli nii. Õigusaktile ei viidatud. Tegelikult peab otsuse preambulas viitama nendele õigusaktidele, mille kohaselt haldusakt antakse. Minu jaoks on see loogiline ja kuivõrd seda viidet polnud ja polnud kirjutatud ka, et asi on menetluses seetõttu, et loogika käsib, siis saan teha vaid järelduse, et eelnõu on ettevalmistatud ebakompetentselt.

Teine küsitav otsus oli ühele arendajale kahe lasteaiakoha maksumuse kinkimine. Tegelikult oleks võimalik see raha vallale päästa, kuid selles vaidluses on teiselt poolt sees Selveri teema ja seega asjaga edasi vaidlemine võib takistada ka seda projekti. Lisaks on ilmselt Selver saanud ka muid kohustusi ja summa summaarum ehk kahju väga polegi. Teema arutluse käigus võttis sõna ka Gutmann, kes temale omaselt rääkis august kui teised rääkisid aiast, aga ütles ta ühe huvitava lause, (ei ole sõna-sõnaline tsiteering, pigem püüd segasest jutust leida üles mõte ja siis seda mõtet edasi anda) et  vallavalitsusel on laua peal paarikümne miljoni ulatuses erinevaid arenduslepingutest lähtuvaid nõudeid, aga see ei tähenda, et see raha olemas on. Sellest lausest saan mina lugeda välja, et keegi vallavalitsuses on võtnud seisukoha, et neid nõudeid saabki „andeks anda“. Siit edasi minnes ja Gutmanni mõttemaailma tundes tekib isegi kahtlus kas sellest mitte äri pole tehtud. See pole mitte esimene andeks andmine.

Kaugküttega seonduvat korda täpsustati. Siin oli tore see asjaolu, et kui muidu pingutab Toomet ise ülevaadet anda, siis eelmisel istungil tõusetunud küsimused vajasid sisulist vastust. Kahjuks Toomet suudab istungil vaid seletuskirju ette lugeda ja kui keegi tahab sisuliselt midagi teada saada, siis on võhm otsas. Seega toodi kohale ametnik. Ametnik oma ettekandes pillas nagu muuseas, et tegelikult oleks pidanud selle paranduse tegema juba 2 aastat tagasi. See märkus kuvab hästi vallajuhtide kompetentsust. Ei suudeta isegi jälgida seaduste muudatusi, samas juriste tekib struktuuri juurde nagu seeni pärast vihma.

 

Samas enne istungit oli ka tavapärane avatud mikrofoni rubriik. Seal oli 3 infot ja sõnavõttu:

 1. I.Uuemaa teatas, et ilmselt tänu sellele, et ta eelmisel istungil rääkis uimasusest uisuväljakute rajamisel, on tänaseks need uisuplatsid valmis saanud. Samuti avaldas ta pahameelt selles kuidas ametnikud temaga suheldes on pöördesse läinud ja see pole viisakas.
 2. Vallavalitsuse infost saime teada, et eelmisel istungil tehtud ebamõistlikult helde pakkumine Rae koolis kortereid omavatele isikutel olla tagasi lükatud. Olevat saadud ka nende poolseid hindu, kuid volikogule neid ei avaldatud. Põhjuseks toodi, et valla pakkumine on otsuse kohaselt 6 kuud avatud ja enne seda ei arutata teemat avalikult. Minu arust ettekandja eksis, sest vähemalt otsuse eelnõus (mis arutelu käigus ju ka ei muutunud) on selleks pakkumise vastuvõtmise ajaks 2 kuud. Seega aprillis istungiks on pakkumine aegunud ja otsus kaotanud oma jõu. Eks siis näeme, mis edasi saab ja kas meie kohaliku võimurid lähevad kaasa väljapressimisega.
 3. Ise andsin fraktsiooni nimel sisse ka mõned arupärimised.
  1. Neist esimene oli seotud ühe kohtuasja (Künnapuu) kuludega ja sellega saab tutvuda siin    vastus siin
  2. Teiseks soovisin teada, mis sai ühe lapsevanema taotlusest avamaks Peetrisse eriklass erivajadustega lastele. Sellega saab tutvuda siin
  3. Kolmandaks huvitas meid üks Rae valla kodulehel avaldatud uudis või õigemini selles uudises sisalduv info. Tegemist Lagedi Loo kergliiklustee rajamisega. Uudisest on lugeda, et finantseerijaks on ka Elveso. Kuna Elveso pole teeehitaja, siis esitasimegi sellise arupärimise.  25.03 sain sellele vastuse nagu näha, seekord siiski ka viga tunnistati :)

Seega istungi päevakord näitas rutiinset istungit, kuid tegelikult oli 2,5 tundi arutelu, millest koorus huvitavat infot, millel tasub jälle silma peal hoida. Üks olulisemaid on temaatika, mis puudutab arendajate vabastamist võetud sotsiaalsetest kohustustest.

78. Volikogu istung 21.05.2013

Järjekordne volikogu istung peeti maha 21.05.2013. Ma ei saa öelda, et see väga huvitav oleks olnud. Hakkab juba rutiiniks kujunema, et õigusaktide eelnõud oma kvaliteedilt ei kannata mingit kriitikat ja sama rutiinseks on muutunud seegi olukord, et võimuritele ei lähe ka korda kui praagile osundatakse. Kaasamõtlemise asemel püütakse selgitajaid naeruvääristada, kahjuks koalitsionäärid volikogu laua taga ei saa üldse aru, mis toimub. Poolthääled tulevad tuimalt, kedagi ei huvita, mis saab kui vigased dokumendid kehtima hakkavad. Paremal juhul rikub see vaid otsuse tegijate mainet, hullemal juhul rikub kellegi õigusi.

Enne päevakorra juurde minekut esitasin fraktsiooni Raekodanik nimel paar kirjalikku küsimust, millest esimene oli kordav küsimus eelmisel istungil esitatu osas ja teine selle kohta miks meie volikogu esimees ei täida põhimääruses ja seaduses sätestatut , ühe otsuse eelnõu (koos alternatiivse otsuse eelnõuga) ja ühe määruse eelnõu, millega tegime ettepaneku täiendada põhimäärust

Eilsel istungil tegelikult päevakorras midagi väga tähelepanuväärset polnud, kui siis asjaolu, et lõpuks kehtestati valla üldplaneering, mis oli menetluses olnud alates 2002 kevadest. See otsus iseenesest oli ajalooline, ÜP on vajalik, kuid paraku muutub Rae vallas elu nii kiiresti, et tegelikult on juba täna see ÜP ajakohastamist vajav. Aga vähemasti nüüd meil on ÜP.

Päevakorras oli veel ülevaade eelarve täitmisest. See ülevaade tuleb anda seadusest johtuvalt. Üldiselt on selge, et Keerma on spetsialistina tugev (mida ei saa öelda tema arusaamise kohta ametnikuna suhtlemisel) ja seega kui mingeid olulisi sündmusi väljast ei toimu, siis ei ole eriti vaja kahelda tuluprognoosi (Albin muidugi alustas jälle teemat kõhutundest, aga see tunne on varemgi valeks osutunud). Samuti võib usaldada teda eelarvesse planeeritud kulude vaos hoidmises, kuid ei saa nõustuda Keerma ütlusega, mille ta ütles majanduskomisjonis „kulud on kontrolli all“. Vastava diskussiooni järgselt oli ta volikogu istungi ajaks oma ütlust korrigeerinud ja tegi seda nüüd õigesti – „eelarvesse planeeritud kulud on kontrolli all“. Nii on korrektne. Kulud pole kindlasti ja ilmselt kunagi kontrolli all, sest napp vähemus volikogus ei aktsepteeri osa kulusid, mis eelarves on ja nende arust on tegemist maksumaksja raha raiskamisega. Kui on tegu raiskamisega, siis ei saa öelda, et asi on kontrolli alla. Aga see selleks, tänase eelarve kontekstis ilmselt suuri üllatusi ei ole.

Huvitavaks kujunes arutelu vallaametnike töötasu reguleeriva määruse korrigeerimisel. See määrus on vägagi ebaküps, kuid paraku suruti jõuga see mõttetus läbi. Õnneks komisjonis suutsime mõned idiootsused sirgeks vaielda ja need said parandatud. Selle teema sõnavõtu osas püüdsin põhjendada vajadust määrus III lugemisele saata ja korrigeerida. Paraku. Sõnavõtuga saab tutvuda siin

79. Männi 6 ja Vibu 12 kahtlane detailplaneering. Lugu siin

sellele lisandub jätkulugu vol.2

80. Volikogu istung 18.06

Volikogu istung 18.06.2013

Oli jälle üks ütlemata vahva istung. Kui arvad, et enam pole midagi millega suudaks keegi üllatada, siis ikka leitakse. Ei hakka rääkima majandusaasta aruandest ja selle vastu võtmisest. Selles oleks näpuga näitamist küll, kuid olulises osas on OK. Kindlasti ei saa nõustuda erinevate raiskamise alla käivate osadega, aga kuna need on volikogu enamuse heakskiiduga eelarvesse arvestatud, siis tegemist demokraatliku raiskamisega.

Paar rutiinist huvitavamat momenti eilsest istungist.

Avatud mikrofonis kukkus Agu Laius talle eelmisel istungil seatud lõksu. Mäletatavasti eelmisel istungil sai volikogu esimehele esitatud küsimus seoses revisjonikomisjoni liikmete ettevalmistusega ja vastavusega seaduses kirja panduga. See küsimus oli meelega esitatud nii nagu ta esitati. Samas oleks sellele saanud vastata ühe lausega ja ühe viitega vaid ühele seadusesättele. Paraku oli volikogu esimehe vastus ülepingutatult pikk, milles volikogu esimees tegi ennast spetsialistiks ja mõnitas Uuemaad. Lõpuks libastus volikogu esimees veel selleski, et soovitas oma vastuses fraktsioonil Raekodanik oma ebapädev esindaja (Uuemaa) komisjonist tagasi kutsuda. Oma vastusega Laius demonstreeris oma ebapädevust õigusaktide analüüsis. Samuti on kummaline arusaam, et komisjonis oleks Uuemaa fraktsiooni esindaja?? Kui üldse seal komisjonis, mis on valitud volikogu poole, on keegi kellegi esindaja, siis fraktsiooniesindajana on seal ainus kogemusega majandusinimene Igor Mozessov, kellel on cum laude (kiitusega) diplom. Indrek Uuemaa ei kuulu fraktsiooni Raekodanik ja seega oli Laiuse soovitus istungil eriti naljakas. Paraku ka väga vale selles kontekstis, et Uuemaa ei jagaks matsu ja segab oma soovidega komisjoni tööd. Tegelikult on Uuemaa suurim haridusekspert kogu volikogus ja Laius ei peaks teda mitte mõnitama, vaid pigem kuulama ja arvestama.

Teine huvitav teema oli ka see, et eelmisel korral esitatud eelnõu PM täiendamiseks sellega, et välistataks diktatuuritaoline olukord, kus volikogu juhtiv persoon juhiks ka komisjone, jäi võtmata menetlusse. Otsiti erinevaid seadustes olevaid sätteid, millega püüti põhjendada tehtud ettepaneku mitte vastavust kehtivale õigusele. Kahjuks olid ka need põhjendused imetud pliiatsist, kuid ausalt öeldes mina isiklikult eriti muud ei oodanudki. Täna ruuliv seltskond ei tea demokraatlikest headest tavadest midagi, kui see nende heaolu kuidagi ähvardab. Laius on juba seda tüüpi inimene, kes tahab olla iga valitsuse ajal miilits ja seega on tema jaoks loogiline juhtida komisjoni, mis peab teostama järelevalvet just tema enda ja tema semude tegevuse üle. Kõik peab olema kontrolli all. Paraku on tänapäeval veidi teisiti ja avalikkus teeb omakorda järelevalvet ja annab hinnanguid.

Kolmas teema oli seotud jällegi eelmisel korral algatatud eelnõuga seotud. See eelnõu puudutas Künnapuu arendusala kohtuasjaga seonduva andmine uurida revisjonikomisjonile. Sellest kirjutan eraldi nimetatud teemas, kuid siinkohal saab öelda, et midagi siiski kardetakse ja nii see menetlusest välja hääletati. Huvitav on ka see, et kõik kohal olnud koalitsiooni esindajad ei hääletanud eelnõu vastu. See annab lootust, et mõnel on veel mõistus selge ja süda õigel kohal.

Viimane teema oli juba narrilt naljakas. Tegemist revisjonikomisjoni aruandega. Esmalt oli naljakas see, et see aruanne toodi volikokku, kuid komisjoni sees ei saadud aruannet heaks kiidetud. Tekkis seis 1 poolt, üks vastu ja üks erapooletu, seega aruannet ju tegelikult polnudki. Täiesti arusaamatu, kuidas selline asi üldse volikogu päevakorda sai? Kas komisjoni esimees soovis end näidata saamatuna? Ei oska kommenteerida. Küll oli aruandes üks väga kindel viga. Seal oli valetatud eelmise aasta tegevuse osas ja öeldud, et komisjon kinnitas 2011 aasta majandusaasta aruande. Revisjonikomisjon EI OLE suutnud kolmel eelmisel aastal kinnitada majandusaasta aruandeid ja seega on valetatud aruandes. Pole ime, et komisjon seda heaks ei kiitnud.

Lisaks kinnitati vastavalt seadusele volikogu liikmete arv järgmiseks perioodiks. Seda tõsteti 25-ni. Volikogu esimehe põhjendus oli absoluutselt mannetu. Väidetavalt annab volikogu liikmete arvu tõstmine võimaluse väiksematele kantidele oma esindajate volikokku saamiseks. Oma põhjenduses lähtus ta mitmeringkonnalisest valimiskorraldusest. Rae vallas on üks ringkond ja pigem tekib võimalus suure rahvaarvuga kantidel saada tugevam positsioon valimistel.

Vot selline huvitav  istung oli.

81. Väljaku 5 lugu

Ilmnes, et Hansaviimistlus on saanud Väljaku 5 omanikuks. Pole miskit imelikku, enampakkumine ju. kuid siiski hilisem tegevus teeb loo rohkem kui kahtlaseks. Kirjutasin väikse kokkuvõtte