Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » REF+IRL koalitsioon 2010
REF+IRL koalitsioon 2010
      

Uue koalitsiooni tegemised.

 

Lugesin esmalt diagonaalis seda üllitist. Avastasin, et tegemist on suhteliselt Keskerakonna ja Reformierakonna (KERE) leppe klooniga. Seejärel lugesin tähelepanelikumalt ja tegin teksti märkmeid ja kommentaare, mille kokkuvõte on selline, et

 1. KERE leppes 81-st sisulisest kokkuleppest on kas otsesõnu või mõningase muudatusega sees kokkulepet 72.
 2. põhilised erinevused on:
  1. pole mainitud riigilt Aruküla tee ja Vaidat läbiva V-Tartu mnt üle võtmist
  2. loobutud on käesoleva aasta algusest plaanitud lastehoiu toetamisest
  3. sünnitoetust pole fikseeritud. Täna on see vallas 5000 ja perioodi lõpuks oli plaanitud tõsta 7000-ni (see nr reformi valimisplatvormis ka).
  4. Eakatele ei maksta enam jõulutoetust
  5. Ei kaaluta enam Vabadusvõitluse muuseumi ülevõtmise läbirääkimisi pidada
  6. Ei toetata enam põhikooli hästi lõpetanuid
  7. Ei toetata enam gümnaasiumi lõpetajaid
  8. Ei toetata Lagedi prügila piirkonda krossiraja rajamist
  9. Soovitakse tõsta maamaksu maksimumini äri-tootmismaa ja maatulundusmaa osas
  10. Soovitakse septembrist 2010 toetada kodusolevaid lapsi 2000 krooniga kuus
  11. Vallavalitsus on täidetud erialase hariduseta inimestega
  12. Leppesse on selgelt sisse kirjutatud mõningate allakirjutanute isiklikke majanduslikke huvisid.
 3. paljud peatükkide pealkirjad on loosungid valimislubadustest. Kahjuks on selle dokumendi nimi kokkulepe ehk tegevuskava ja ei peaks loosungeid sisaldama.
 4. ka mitmed punktid taanduvad defineerimatuteks loosungiteks ja on väga kaheldav kas koostajad isegi aru saavad, mida mõtlevad. Kui leppe punktid on tõlgendatavad, siis on ka nende erinevast tõlgendamisest tõusetuv tüli kiire tulema.
 5. tundub, et suuresti vist pole allakirjutanud seda lepet lugenud, sest nt A.Laius on väga ärrituv erinevate punkti-koma vigade suhtes. Avaldatud leppes on neid peoga, lisaks muid kirjavigu. Pole keegi ka vormistuslikule küljele erilist rõhku pannud, erinevad ptk on erinevatest kohtadest kokku copytud  (KERE lepe, Keskerakonna plarvorm jne) ja siis püütud veidi kõpitseda.
 6. kuigi kuulu kohaselt on koostöö osas läbirääkimised käinud juba detsembri algusest (siis andis Vooglaid käsu reformikatele), siis nii paljude vigade ja tõlgendatava sisuga punktide sisaldumine leppes viitab üheselt sellele, et asja pani kokku üks-kaks inimest ja teised pole selle asjaga isegi mitte tutvunud, sest muud selgitust olla ei saa sellel vigade rohkusel. 17 inimest oleks suurema osa nendest vigadest leidnud. Teades Kasemaa kirjaoskust, siis pakun, et kirjutaja oli tema.
 7. veel üks tähelepanek. Leppesse on kirjutatud mitmedki sellised punktid, mis eelmine koalitsioon juba täitnud, seega on nad kirjutatud leppesse mahu kasvatamiseks ja/või hilisemat positiivset täitmisraportit silmas pidades.

Et igaüks saaks ise veenduda eelkirjutatu tõesuses, siis panen siia ka lingi minu poolt kommenteeritud Koalitsioonileppele.

Samuti panen siia lingid:

o       KERE leppele 2009 http://www.raivouukkivi.ee/files/File/Koalitsioonilepe%20allkirjastatud%2027_10.pdf

o       Keskerakonna valimisplatvormile http://www.keskerakond.favius.com/files/c99/platvorm_2009.pdf

o       Ja KERE lühikeseks jäänud koalitsiooni puudutavale, sh protokollid, milles on näha kuidas koostöö mürinal käima läks. http://www.raivouukkivi.ee/index.php?id=123

Kasemaast.

Rahvasuus sai uus vallavanem ja tema lähim abiline kiiresti nimeks Puhh ja Notsu. Eks seal on ka tegelikud

 sarnasused olemas ning meenutab ka uue vallavõimu tegemine pigem muinasjututegelaste juhtumisi Saja

Aakri Metsas.

 

Kust siis see sarnasus? Aga vaadake ise

 

 

Et lõbusam oleks, siis siinkohal ka mõned lingid Puhhi & Co tegemistele

http://www.xprezz.dk/video/view.php?video=m8Vlthm3wco&feature=youtube_gdata&title=Puhh+vs+PS+Troika+++%28Renx%29

 

Kuidas Puhh ja Notsu metsa läksid ...

 

http://www.xprezz.dk/video/view.php?video=twkAYysnfVo&feature=youtube_gdata&title=Puhh+ja+Notsu+++++%28Winnie+the+Pooh+and+Piglet%29

 

Ja vahel tahaks ju midagi muud! Näiteks lennata, kui vaid julgeks ... ja tiib kannaks

 

http://www.xprezz.dk/video/view.php?video=HALpshIStRk&feature=youtube_gdata&title=Puhh

 

Vene versioon tegemistest Saja Aakri Metsas

 

http://www.xprezz.dk/video/view.php?video=G-wts3R4VJ0&feature=youtube_gdata&title=Winnie+puhh+verarsche+russ

 

 

http://www.xprezz.dk/video/view.php?video=QCY5D5J6CM8&feature=youtube_gdata&title=puhh++%28renx%29

 

 

Veel Puhhist

 Laius kirjutas oma "ajaveebis" Valla maine kahjustamisest. Nagu ikka absoluutse ibana, nii nagu talle omal ajal õpetati - demagoogia meistriklass. Kirjutasin sellele ka vastuse.

100 päeva.

15.08.2011 Võimupööramisest on möödunud 19 kuud ja kipub ununema, et kes võimupööramisel mis rolle mängisid. Sõnamurdjatest püütakse IRL-i esikõneleja poolt teha märtreid ja tegelikke sõnamurdmise ohvreid näidatakse solvajatena ja sildistajatena. Selle kohta ka väike lugu.

13.02.2012 Võimupööramisest on möödunud 25 kuud ja võimuliitu on löönud mõra. Õigemini on mõra reformierakonna sees Väike lugu

2012 mais FB-s Kiviti poolt öeldu pani veidi analüüsima - lugu siin

2012 juunis avaldati ajakirjas Pilkaja selline näidend