Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Koalitsioon nov 2009 - jaan 2010
Koalitsioon nov 2009 - jaan 2010
      

Saamine

Eks ta tuli peale valimisi ühelt poolt vaadatuna kergelt, sest partnerid ju tundsid teineteist hästi. Teisalt just selle tundmise tõttu valimiste ajal väljaöeldu tegi ka leppimise raskemaks. Sellele vaatamata tehti leping oktoobri lõpus kenasti ära ja asuti selle alusel tööle. Esimene tagasilöök lepingu sõlmimise järgselt oligi vallavanema valimine. Nimelt seal otsustas üks Reformierakondlane hääletada vastu, kusjuures vallavanema kandidaadi esitamise avaldusele ta oma allkirja andis. Millega tegemist? Ei oska öelda, võib olla oli täiskuu aeg ja labiilsus lõi jälle välja. See mees oli volikogu liige Kasemaa. Tegelikult üks väike takistus oli ka varem, lepingu läbirääkimise ajal, siis esitati mulle partneri poolt nõue vabastada koheselt töölt ehitusjärelevalve inspektor, kes läks eelmise valimistsükli lõpus riidu pisikese napoleoni kompleksi põdeva abivallavanemaga. Loomulikult ei saa sellist punkti kirjutada lepetesse ja seda ka ei tehtud. Samas võrreldes sündmusi, mis kulmineerusid Pealtnägija saates 06.01, siis on väga sarnane käitumismall - ka selles episoodis miljonär nõudis keskkonna järelevalve inspektori vallandamist.

Aga lõpuks siis see lepe ikka sõlmiti.

Tegevus nov 2009 - 12.jaan 2010

ametikohad täidetud ja töö läks hooga lahti. Päris hea hooga. Esimesed tõsisemad vastasseisud hakkasidki tekkima eelarve menetlusega, kus partner süüdimatult hakkas analüüside asemel uskuma kõhutunnet. Kuivõrd 7 toimunud koosolekut kenasti ka protokolliti, siis järgnevalt esitan ka protokollid, et siis igaüks võiks ise soovi korral nendega tutvuda ja järeldusi teha.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Lahkuminek

Kuigi juba umbes kuu varem hakkas tunduma, et asi ei vea välja, siis lõpliku käigu tegid partnerid 12.01.2010 volikogu istungil, kus teatasid, et koostöö mitte laabumise tõttu koalitsioonipartneriga ja sealt johtuva umbusalduse tõttu nemad taganevad lepingust ning on juba uuegi sõlminud IRL-iga. Sellega lõppes Rae vallas ajajärk, mis sai alguse aprillis 2004 - Keskerakonna ja Reformierakonna koostöö. Kuivõrd see koostöö oli nii pikk ja viljakas, siis selle katkestamise põhjus on selgelt imetud ja ma ei usu, et see oleks õige põhjus. Tegelikke põhjuseid võib otsida hoopis käsust kõrgemalt poolt, millel omakorda võib olla mitmeid tõukajaid:

1. rikkas vallas peab olema sama võim kui Toompeal. Vastasseis Tallinnaga on nii teravaks läinud, et ei tohi jätta mingeid toetajaid ümber selle

2. solvunud suurtoetaja nõudmine lahti öelda koalitsioonipartnerist, kes ei nõustunud vabastama oma tööd teinud inspektorit (seda võib lugeda välja Reformi peasekretäri kommentaaridest ajakirjanduses). Kui see vastab tõele, siis on sellise kättemaksu algataja ikka väga väike inimene.

3. riigikogu valimised 2011 - Uukkivi võib olla Gutmannile takistus nr 1

4. Presidendi valimised - vaja kindlustada juba eos, et valijamees oleks tänase presidendi poolt. Samas ei saa aru miks keegi arvab, et Keskerakonna esindaja seda olla ei võiks?

Seega see eelarve küsimus on pigem otsitud, kuigi jah vaidlusi siin on ja tuleb, sest Reform soovib sisse suruda oma valimislubadust - 2000 igale lapsele, kellel pole lasteaiakohta. See pole aga kuidagi põhjendatud ja toob endaga kulu ca 6 miljonit krooni aastas. Selle vastu oli Keskerakond.

Illustreerimaks reformikate kahekeelsust panen siia lingi ühele valimisteaegsele kirjutisele, kus on selgitatud, et nende valimislubadused on vallaeelarvele vastuvõtmatud ja toovad kaasa eelarve tasakaalust välja viimise. http://www.raivouukkivi.ee/files/File/Kas%20Reformierakond%20on%20paanikas3.pdf

Milles siis kahekeelsus seisneb? Aga vaadake nende valimislubadusi ja tänaseid avaldusi ajakirjanduses. Nii valimiste ajal kui koalitsiooni läbirääkimistel suruti peale eelarvet taskaalust viivaid nõudmisi täna avalikkusele esinetakse, et just nemad tahavad kokku hoida, kuid kesk priiskab ja toetab pensionäre jne.

Päris nõme on lugeda volikogu tänase esimehe väljaütlemisi - eakate toetamine on raiskamine?! Tuleks rajada hoopis tee kooli juurde. Mees kes soovib saada vallavanemaks, peaks endale selgitama, kuidas üht teed rajatakse, millises järjekorras asju tehakse jne. Aga küll ta saab selle lähemal ajal selgeks, saab ka selgeks, et avalik teenistus ei ole eraettevõtlus, kus saab töötajatega käituda maffiastiilis ja kindlasti saab ta targemaks (soovi korral) muuski. Ja nii lõppes see koostöö - umbusaldusavaldus tähelepanelik lugeja võib sellest sõnakasutusest saada aru nii, et mina või keskerakond oleks koalitsioonisisese koostöö katkestanud ja see on põhjuseks umbusalduse avaldamisel. See on aga väär. Katkestuse tegi ikka reformaritest reeturite punt ise. Mannetu on näha, et isegi umbusalduse ühelauselist tekstilõiku ei suudeta välja mõtelda nii, et see oleks tõele vastav.

Mis edasi?

Mis seal ikka. Demokraatlik võimuvahetus ja tegelikult Reformierakonna võimu võtmine Rae vallas. Plaanitakse vallavalitsust 4-liikmelisena, neist kolm abivallavanemat (Laius deklareeris valimiste ajal, et nende osalusega valitsuses üle ühe abi ei ole..., aga eks valimistest on ju aega möödas ka, ikka seisukohad muutuvad). Neljast liikmest 3 on reformarid ja seega võimu üleolek missugune. Kompensatsiooniks pakuti IRL-ile käpiknuku kohta - volikogu esimeest. Ja nii see Reform enamuse saavutaski. Kui seda poleks tehtud läbi reetmise, siis võiks isegi hindeks 4 panna. Ja koalitsioon saab maailmavaateline - Rae Reformierakonna näoline. Opositsioon saab ilmselt ka töine ja tugev. Mine tea, võib olla IRL saab juba varsti aru, et tagumik läheb sellisest pidevast panemisest valusaks ja otsustavad otsida võrdsete liitu keskiga. Eks me oleme olemas. 

Veel üks väike lugu: Veigo Gutmann valetab!

Ja lõpetuseks veel üks lugu, mis murrab Gutmanni jõugu poolt põhjuseks toodud müüte

 

ll