Eesti Keskerakonna Rae osakond
Koalitsioon 2009 valimiste tulemusel
      

Kohe pärast valimisi rääkisid kõik kõigiga läbi. Päris kiiresti jõudsid Keskerakonna ja Reformierakonna kohalikud osakonnad veendumusele, et suurim ühisosa on pika koostöö tagajärjel just neil kahel. Otsustati, et mõistlik on jätkata. Sealjuures ei olnud vähe oluline ka valija tahe - mõlemale oli selle tulemusena 8 kohta volikogus ja üle 64% valijate toetusest kahe peale kokku.

Keskenduti koostööleppe koostamisele ja otsustati, et valimiste ajal tehtud "komplimendid" ja sealt johtuvad solvumised tuleb valla heaolu nimel suruda tahaplaanile. Nii valmiski koalitsioonilepe, mis sisaldab järgmise nelja aasta tegevuskava. Koostöölepe allkirjastati 27.10.2009. Leppega saab tutvuda siin