Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Planeerimisest ja kinnisvaraarendusest üldse
Planeerimisest ja kinnisvaraarendusest üldse
      

Planeerimine kui strateegiline tegevus

Aastatel 2003-2007 on selgelt hoomatav kinnisvaramulli teke, kasv ja lõhkemine. See mull puudutas kõige enam suuremate tõmbekeskuste äärsete omavalitsuste territooriume. Tekkis nn valglinnastumise protsess. Tänu seadusandluse nõrkusele ja kogemuste puudumisele ühelt poolt ja maksimaalse kasumi ihas arendajatele teiselt poolt tekkisid korrektse infrastruktuurita piirkonnad igal pool. Tihti kadusid arendajad peagi peale kruntide maha parseldamist. Detailplaneeringuga ette nähtud kohustused jäeti täitmata ja petetud said nii krundiostjad kui ka kohalikud omavalitsused. Olukorda halvendavad ka kinnisvaramulli lõhkemisele järgnenud pankrotid. Nagu eelpool märkisin on tänu puudulikule seadusandlusele olnud ka kohaliku omavalitsuse käed lühikesed. Põhiliseks probleemiks on asjaolu, et arendamise käigus luuakse hulganisti eluasemeid üha uutele elanikele. Kahjuks ei osale arendaja absoluutselt sotsiaalse infrastruktuuri rajamises ning pole tal ka kohustust väljaspool oma planeeringuala rajada teid, trasse jne. Rae vallal on kogemus, kus keeldutakse selliste planeeringute algatamisest ja arendaja läheb selle asjaga kohtusse. Kui päeva lõpuks omavalitsus võidabki, siis nii aja kui rahalise ressursi kulu on hoomatav. Eriti siis, kui meie I astme kohtunikud teemast üldse midagi taipamata otsuseid teevad.

Kogu selle teema halenaljakuse juures oli väga huvitav lugeda 03.08.2009.a. Äripäevast artiklit, milles OÜ Grand Kinnisvara juhataja viskab kivi omavalitsuste kapsaaeda, et nood ei nõua. Nimetas mehike sellist olukorda omavalitsuse ämbriks. On küll kurb tõdeda, kui isegi kinnisvara firma juht ei hooma midagi seadusandlusest. See on muidugi tema probleem, kuid kahjuks ajakirjanik laseb loo ilusasti lugejani. Seal juures tuleb meelde tuletada Rae valla lahinguid selle sama Äripäeva veergudel 2008.a. kevadel. Siis võimendas Äripäev just teist poolust antud teemal - omavalitsus ületab oma pädevust nõudes vaeselt arendajalt võimatute kohustuste täitmist.

Lugupeetud Äripäeva inimestele peaks soovitama, et saage ükskord asjast aru ja siis võtke teemat arutada  

03.08.2009.a. artikkel on loetav siin

2008.a. alguses Äripäevas avaldatud laim ja väärinfo viis avaliku kirjani lehe peatoimetajale. http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=f07dc893-e561-49bf-84a4-1feb8045402d

Valglinnastumisega ja sellega seonduvaga on omavalitsused ikka päris palju vett ja vilet saanud. Seda eriti planeeringute ellu rakendamisel. Seda huvitavam on lugeda mingi kinnisvara arendaja juttu "omavalitsuste ämbritest". See inimene on selgelt ilma kogemuseta.

Et mitte jääda paljasõnaliseks, siis esitan siinkohal kaks esitlust, mis mõlemad vaagivad valglinnastumisega seonduvat ja otsivad/pakuvad lahendusi. Osaliselt nad kattuvad ja osaliselt on nad erineva nurga alt asja vaatavad. Mõlemad aga illustreerivad selgelt, et kohalikud omavalitsused on olukorra tõsidust ja enda võimetust selle muutmises juba ammu täheldanud ja leidnud ka teid probleemide lahendamiseks.

Ümarlaud august 2008, osalema kutsutud Tallinna ümbruse vallad.

Kiilis HOL-i vedamisel korraldatud seminar november 2008.

Kodukal teiste teemade all on ka toodud, millistele tulemustele jõuti ja millised lepinguvariandid välja töötati.

2010 tõusetus Rae vallas vangla rajamise teema. Foorumiarutelus jõudis üks arutleja seisukohale, et Rae vald on üks inimvaenulik koht elamiseks. Mina seda ei toeta ja panin paar pilti ja pisikese jutukese tõestamaks, et see nii ei ole. See on siin.

Ikka ja jälle kerkivad meie foorumis erinevad teemad arendamise küsimustes. Pole ka 2010 sügis erinev. Sütikuks oli seekord üks riigikohtulahend Gonose ja Rae valla vahel Reku arendusala arendamises. Seal loos siis üks ajukääbik esitas mingeid küsimusi ja püüdis ka ise vastata. Kahjuks muidugi puusse. Kommenteerisin neid küsimusi ise.

Ja polnud ka aasta 2011 kevad erinev - ikka algatati jälle arendamise teema, milles püüti selgeks teha, et vald ei tohiks vaest arendajat koorida. Seekord siis tembutas jälle Teppo ja kaasas Pealnägija. Ka 2008 tahtis Teppo meid telesse saada, käis isegi Võsaga kohal, kuid saadet ei tulnud. Kui Võsalt küsisin, et kus mu saade, siis teatas Võsa, et see vennike oli ikka nii jabur, et isegi Võsa sai aru, et teemat ju pole. Kärmas on ilmselt teisel arvamusel ja tahab vist Võsareporterile vaadatavuselt järele jõuda? Saade oli ja ka meie foorumis oli vihane mõttevahetus. Tegin lõpuks ühe kokkuvõtlikku loo.