Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Juhtimisest
Juhtimisest
      

Rae valla juhtimine aastatel 2004-2009

21.04.2004.a. võttis Rae vallas juhtimise liit, kuhu kuulusid 11 volikogu liiget - 5 Keskerakonna esindajat, 4 Reformierakonna esindajat, 1 Rahvaliidu ja 1 Isamaaliidu esindaja. Niisuguses koosluses juhiti valda 2005.a. oktoobris toimunud kohalike valimisteni. Tegevuse aluseks oli koalitsioonilepe.

2004 aastal vallas juhtpositsioonile asumisel oli selge, et organisatsioon vajab veidi korrastamist ja kaasasime selleks konsultatsioonifirma PwPartners, kes tegi 2004 aastal kaks tööd, mida saab lugeda siin organisatsiooni analüüs ja korrigeerimise lõppraport

2005.a. oktoobris toimunud valimiste järgselt jätkas liit, milles 14 liiget - 7 Keskerakonnast ja 7 Reformierakonnast. Lisaks astus volikogu keskfraktsiooni liikmeks Rahvaliidu esindaja volikogus. Seega oli tegelik koalitsiooni suurus 15 volikogu liiget 19-st. Tegevus toimus jällegi koalitsioonileppe alusel.

2009.a. valla juhtimisstruktuur

Erinevate kohustuste täitmiseks on vallas mitmeid allasutusi ja äriühinguid, millest ülevaade 2009.a. kevade seisuga on siin  

Veel üks lugu Rae valla juhtimisest

Apoliitilisest omavalitsemisest - vastus A.Laiuse ibale Raekodaniku foorumis

Laius läks eelmisest loost vaid marru ja lisas uusi ja uusi mõttetusi, seetõttu siis veel üks lugu

2009 aastal ajakohastatud Rae valla arengukava aastani 2015

2010 struktuuriuuring (?)