Eesti Keskerakonna Rae osakond
Riigi- ja omavalitsuse-eelarvest, kärbetest ja nende mõjust omavalitsustele. Eelarvest üldse
      

Soojenduseks huvitav lugu Ansipi ämbrist Rae valla laenamise osas

 

 

Kapitali omanikud stimuleerivad töölisklassi ostma rohkem ja rohkem kalleid kaupu – ehitisi ja tehnikat, lükates neid niiviisi võtma üha enam kalleid krediite ja seda seni, kuni neid krediite ei suudeta enam tasuda. Tasumata krediidid toovad kaasa pankade pankrotistumise ja nende natsionaliseerimise riigi poolt mis lõppkokkuvõttes viib kommunismile.“

Karl Marx, Das Kapital

 

Tänast Eesti elu juhtiv kamp on oma 1,5 aastase eitamisega, et maailmas möllav kriis mõjutab ka väikest Eestit, viinud meid selleni, et paratamatult hakka või uskuma, et jõuame kollapsini veel aastal 2009 ja seisame "auväärses" reas Islandi ja Läti kõrval. Eks siin on põhjusi ja võimalikke mõjusid palju, kuid mina analüüsisin 05.02.2009 tehtud otsust kärpida kohalike omavalitsuste põhitulusid moodustavat tulumaksueraldist 7%. See lugu on siin

Niimoodi reageeris Eesti Keskerakonna Omavalitsuskogu 06.02.2009 kirjaga

Eesti Maaomavalitsuste Liit saatis erinevatesse instantsidesse sellise kirja

Omavalitsusliitude koostöökogu pressikas 11.02.2009

Kui 13.02 täpsustusid muudatused, mis soovitakse sisse viia seadustesse - tulumaksuseaduses vähendada tulumaksueraldis 11,93-lt 11,4-le (2004.a. tasemele), valla- ja linnaeelarve seaduses toodud laenu võtmise reegleid muuta ja koolieelse lasteasutuse seaduses tõsta lapse vanuse piiri, millal omavalitsus peab koha tagama - siis saatsin HOL-i liikmetele sellise kirja

Seadusemuudatuste eelnõudele reageerisid kõik omavalitsusliidud. Järgnevalt esitan EMOL-i pressika. Ja siin on siis ka kirjad asjaomastele : rahandusministeeriumi eelnõule ja vabariigi valitsusele

Kärbetega seotud muudatused puudutasid ka võõrvahendite kaasamist, sellekohane täiendus tehti valla- ja linnaeelarve seadusesse. Muudatus hakkas kehtima 01.03, kuid selles muudatuses on vägagi tõlgendatavad põhimõtted. Et täpsustada sätet, siis saatsime rahandusministrile kirja ja ka õiguskantslerile. Rahandusminister saatis meile 18.03.2009 ka vastuse, millega tõmmatakse maha viimanegi Lagedi inimeste lootus saada 2009 a laenuraha abil endale spordihoone. Vastus on siin

Paljud on tundnud huvi Rae valla eelarve tulude ja kulude jagunemise kohta. Esitan siinkohal paar graafikut tuludest ja kuludest perioodil 2006-2009. Sealjuures 2009 on eelarve põhine ja ei arvesta kärpimisest johtuvat tagasilööki

Järjekordne allavöölöök meie riigijuhtidelt kohalikele omavalitsustele toimus 17.06.2009.a. kui võeti vastu käibemaksu tõstev seadus ja aktsiiside suurendamise otsus. Ühiskonnas tekkis pisike diskussioon, kuid põhjusel, et see samm astuti vahetult enne suuri rahvuslikke pühasid ja -üritusi, jäi diskussioon nõrgaks. Olematuks jäi diskussioon kohalike omavalitsuste kaitseks. Tundus, et meid esindavad liidud on süvenenud oma suvepuhkuste planeerimisse ja seetõttu ka unustanud oma põhitegevuse. Kuna mingit liikumist meie esindusliitude poolt ei toimunud, siis otsustasin neile kirjutada "mureliku kirja" . Kuigi sellele sain vastuseks EMOL-i tegevjuhilt, et tegevus käib, siis mingit muud faktilist tõestust pole kuulda olnud ei pressist ega ka otseallikalt endalt. Ja kummaline on, et vaikivad ka kannatajad ise. Kas tõesti oodatakse valimisi? Aga mis siis pärast neid valimisi edasi saama hakkab???

Mõningad graafikud, mis näitavad, et omavalitsuste rahastamise mudel ei ole jätkusuutlik

Lisaks graafikud Rae valla tuludest-kuludest 2006-2009

Ajakirjanduses on Rae valla majandusseisu tihti valesti valgustatud. Lisaks lehe alguses toodud peaministri apsakale on veel sellised näited:

09.11.2009.a. Päevaleht ja autor Rein Sikk

22.03.2010.a. Elu 24 ja ajakirjanik Laua Raus

2010 aprilli viimasel nädalal tegi Gutmann end ajakirjanduses lolliks või näitas oma õiget palet(?). Kirjutasin sellest väikse loo.