Eesti Keskerakonna Rae osakond
» Tegemised Rae vallas » Aruküla tee remondi lugu
Aruküla tee remondi lugu
      

Kuidas jõuti Aruküla tee renoveerimiseni?

Kokkuvõtlik ülevaade

Mõningast kirjavahetust, millest näha karm bürokraatia, millest on vaja läbi murda:

1. Kiri AS Harju Teedevalitsuse Keskusele 14.05.2004

2. Teedevalitsuse kirja vastus

3. Rae valla kiri 22.06.2004

4. Kiri minister Atonenile

5. Meie kiri AS Harju Teedevalitsusele sept 2004

6. Meie kiri 05.04.2005 minister Savisaarele

7. Meie kiri 19.07.2005 minister Savisaarele. Teemaks küll Seli tee, kuid puudutame ikka ja jälle ka Aruküla teed

8. 25.05.2006 Maj ja Kom ministeeriumi kiri, milles räägitakse juba reaalsest tähtajast

9. Põhja Regionaalse Maanteeameti kiri 30.10.2006, kus räägitakse juba teehoiukavast ja planeeritud tööde alustamise ajast

Rae vallas on ikka olnud nii, et mõned valitud mehed võitlevad iga hinna eest mõistlikele projektidele vastu. Olgu tegemist kas kooli renoveerimisega või lasteaia ehitusega - ikka mehed (tegelikult valdavalt üks) on asjale vastu. Kahjuks istub ka täna volikogus üks selline, kes võitles täiega Aruküla tee renoveerimise vastu. Võitlus seisnes erinevate protsesside vaidlustamises maavanema juures. Õnneks maavanem tema seisukohti ei toetanud ja seega ei sündinud halba meie ühele tähtsamale teeprojektile. Järgnevalt esitan maavanema seisukohad antud järelevalves:

1. Järelevalve algatamine

2. Järelevalve lõpetamise otsus

3. Mees esitas otsuse peale vaide ja maavanem menetles asja veel

4. Vallavalitsuse seisukoht