Eesti Keskerakonna Rae osakond
Rahulolu uuring august 2008
      
Uuringu kokkuvõttega saab tutvuda siin